صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

بيشتر مردم چرا تن به فقر داده اند؟!

استاد عبدالکريم حامد، شاگرد شيخ رجبعلي خياط مي فرمايند: «بيشتر مردم از ترس فقر، تن به فقر داده اند. پول دارند ولي راحتي زن و بچه را درست نمي کنند که مبادا پولشان کم شود. مردم دنبال بي نيازي مي گردند ولي نمي دانند که بي نيازي با خداست. اگر کسي به خدا رسيد ديگر هيچ نمي خواهد.»

کد خبر: 3552

باشگاه خبرنگاران/ استاد عبدالکريم حامد، شاگرد شيخ رجبعلي خياط مي فرمايند: «بيشتر مردم از ترس فقر، تن به فقر داده اند. پول دارند ولي راحتي زن و بچه را درست نمي کنند که مبادا پولشان کم شود. مردم دنبال بي نيازي مي گردند ولي نمي دانند که بي نيازي با خداست. اگر کسي به خدا رسيد ديگر هيچ نمي خواهد.»
«بهترين شاگرد شيخ»، ص ۱۳۰

نظرات بینندگان

ارسال نظر