صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

چه طور دردهاي يک رابطه عاطفي را درمان کنيم؟

وقتي بين آنچه که مي خواستيم به همسرمان برسانيم با آن چه که همسرمان برداشت کرده تفاوتي مشاهده مي کنيم بايد به درمان دردي که در ناحيه رابطه احساس مي کنيم توجه ويژه اي نشان دهيم. يک راه اين است که به همسرمان بگوييم "عزيزم، به نظر مي رسد من نتوانستم منظورم را خوب بيان کنم. لطفاً برداشت خودت را از حرف من دقيق بگو تا من بتوانم منظور واقعيم را براي تو بيان کنم». و يا از خود بپرسيم که "چرا همسرم درباره حرف من به اين نتيجه رسيد؟ چه چيزي در اين حرف او را اذيت کرد؟" سعي در درک معاني عميق ‌تر مسائل از دريچه نگاه همسر به ما کمک مي کند تا رابطه مان را از لوث دردها و بيماريها پاک کنيم.

کد خبر: 2440

تبيان/ اگررابطه تان درد مي کند خيلي نگران نباشيد. اين مسئله غير عادي نيست. حتي همسراني هم که به قول بعضي ها زندگي ايده آ‌لي (!) را پشت سر مي گذارند گهگاه دردي را در رابطه شان احساس مي کنند. فکر مي کنيد علت اين درد چيست؟ و چطور مي توان آن را مداوا کرد؟ در اين مقاله سه علت مهم ايجاد کننده درد در رابطه با همسر به همراه درمان هر يک از آنها مطرح مي شود.
علت اول: مخفي نگه داشتن درونيات خود از همسر
وقتي درباره مسئله اي با همسرمان گفتگو مي‌کنيم اغلب به بيان سطحي ‌ترين لايه آن اکتفا مي کنيم. به عبارت ديگر آن چه را که در دلمان مي گذرد اعم از ترسها، نيازها و يا لذتهايمان را براي او روي داريه نمي ريزيم. و اين در حالي است که دوست داريم او درونيات ما را بداند و براي آنها کاري بکند. اما طبيعتاً چون همسر چيزي نمي ‌داند اقدام موثري نيز نمي ‌تواند انجام دهد و به اين ترتيب سر و کلّه اولين دردها در ناحيه رابطه پيدا مي شود.
درمان: برون ريزي درونيات براي همسر
وقتي که بتوانيم نيازها، احساسات، آرزوها، ترسها و دغدغه هاي خود را با همسرمان مطرح کنيم زماني است که مي توانيم بگوييم به برون ‌ريزي درونيات خود پرداخته ايم. به خاطر داشته باشيم رابطه شاداب و سالم رابطه ‌اي است که همسران.
علت دوم: انتقادگرايي
بعضي از ما فکر مي کنيم صحبت کردن درباره نکات مثبت همسر ضرورتي ندارد چرا که همين ‌طور که هست خوب است و به جاي آن بايد ضعفهاي او را شناسايي و برطرف کرددر نتيجه انگشتمان را فقط روي ويژگيهايي مي ‌گذاريم که مورد پسند ما نيست. چنين مي شود که شروع مي ‌کنيم به کاربرد وسيع جمله « تو....... » تا سيل انتقادات و حملات خود را به سوي او روانه کنيم. در اين وضعيت طبيعتاً همسرمان هم بيکار نمي نشيند و در پاسخ به اين حمله دست به ضد حمله مي زند. به اين ترتيب که به لاک دفاعي فرو مي ‌رود و براي محافظت از خودش ضعفهاي موجود را انکار مي کند و او هم با متوسل شدن به جمله « تو........ » دست به حمله متقابل مي زند. گفته هاي همسران نشان مي دهد که اين اتفاق تا چه حد مي ‌تواند رابطه را دردناک کند.
درمان: پرهيز از انتقادگرايي و مشخص کردن خواسته ها و انتظارات
براي قطع چرخه "انتقاد کردن از همسر- دفاعي شدن همسر"بايدبه جاي آنکه بر ضعفهاي همسر تأکيد کنيم، انتظاراتمان از وي را به صورت دقيق و شفاف مشخص کرده و با طمأنينه و احترام يک به يک آنها را براي او بازگو کنيم. وقتي خواسته هايمان را به صورت مشخص با همسرمان مطرح مي کنيم نياز او به دفاعي شدن را به طور کامل از ميان برمي داريم و در نتيجه او با قلبي نرم و عطوف به نيازهاي ما گوش مي سپارد.
ما در گفتگو چيزهايي مي گوييم که از صافي ذهني خودمان به سلامت عبور کرده ‌اند و کلماتي را به کار مي بريم که به نظرمان مي ‌تواند به بهترين شکل منظور ما را به ديگري برساند. اما گاهي مواقع تأثير آن کلمات و مطالب بر همسرمان متفاوت از چيزي مي ‌شود که منظور ما بوده است
علت سوم: تفاوت بين «منظور از گفته ‌ها» و «تأثير آنها بر همسر»
ما در گفتگو چيزهايي مي گوييم که از صافي ذهني خودمان به سلامت عبور کرده ‌اند و کلماتي را به کار مي بريم که به نظرمان مي تواند به بهترين شکل منظور ما را به ديگري برساند. اما گاهي مواقع تأثير آن کلمات و مطالب بر همسرمان متفاوت از چيزي مي شود که منظور ما بوده است. علت آن مشخص است؛ همسر هم صافي هاي ذهني خودش را دارد که از دريچه آنها حرف هاي ما را ادراک مي کند. اينجا زماني است که ما به واکنش او اعتراض مي کنيم و با گفتن "من چنين کلماتي را بر زبان نياوردم" رابطه را با چالش بيشتري مواجه مي کنيم.
درمان: توجه به صافي هاي ذهني همسر
وقتي بين آنچه که مي خواستيم به همسرمان برسانيم با آن چه که همسرمان برداشت کرده تفاوتي مشاهده مي کنيم بايد به درمان دردي که در ناحيه رابطه احساس مي کنيم توجه ويژه اي نشان دهيم. يک راه اين است که به همسرمان بگوييم "عزيزم، به نظر مي رسد من نتوانستم منظورم را خوب بيان کنم. لطفاً برداشت خودت را از حرف من دقيق بگو تا من بتوانم منظور واقعيم را براي تو بيان کنم». و يا از خود بپرسيم که "چرا همسرم درباره حرف من به اين نتيجه رسيد؟ چه چيزي در اين حرف او را اذيت کرد؟" سعي در درک معاني عميق ‌تر مسائل از دريچه نگاه همسر به ما کمک مي کند تا رابطه مان را از لوث دردها و بيماريها پاک کنيم.
ما سعي مي کنيم رابطه خوبي با همسرمان برقرار کنيم اما اغلب از راههاي آسيب ‌زا براي اين کار استفاده مي ‌کنيم و در نتيجه فرصتهاي ايجاد يک رابطه سالم را از دست مي دهيم. وقتي رابطه دچار درد مي شود تنها شناسايي علت کافي نيست بلکه لازم است براي درمان آن هم قدمي برداريم. براي اينکه رابطه اي بدون درد را تجربه کنيم بايد مطمئن شويم که:
1) نيازها و احساساتمان را به صورت شفاف و مشخص براي همسرمان بازگو مي کنيم،
2) از انتقادگرايي اجتناب مي کنيم
3) در جريان گفتگو صافي هاي ذهني او را هم در نظر مي ‌گيريم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر