صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

تاثير شگرف شخصيت و ويژگي‌هاي فردي در موفقيت

در هر مقطعي از دوران تحصيلي عواملي مانند هوش، استعداد و پشت کار مي توانند سهم به سزايي را در موفقيت هاي تحصيلي ايفا کنند اما مطالعات محققان استراليايي نشان مي دهد که شخصيت و ويژگي هاي فردي نيز مي توانند نقش شگرفي بر موفقيت هاي تحصيلي داشته باشند.

کد خبر: 239

مهر/ مطالعات محققان استراليايي نشان مي‌دهد که ويژگي‌هاي فردي و شخصيت افراد نقش دو چنداني را به نسبت هوش و استعداد در موفقيت‌هاي تحصيلي ايفا مي‌کنند.
در هر مقطعي از دوران تحصيلي عواملي مانند هوش، استعداد و پشت کار مي توانند سهم به سزايي را در موفقيت هاي تحصيلي ايفا کنند اما مطالعات محققان استراليايي نشان مي دهد که شخصيت و ويژگي هاي فردي نيز مي توانند نقش شگرفي بر موفقيت هاي تحصيلي داشته باشند.
دکتر آرتور پروپات، سرپرست اين تيم تحقيقاتي مي گويد :" تاکنون عوامل بسياري در موفقيت تحصيلي و دانشگاهي شناسايي شده اند اما در اين مطالعه به تاثير عوامل ديگري پرداختيم که مي تواند راه حل هاي جديدي را در عملکرد متفاوت مغز پيش روي انسان قرار دهند. در اين تحقيقات، نقش خصوصيات و ويژگي هاي فردي مانند وجدان کاري، روحيه تحقيقات گروهي، هيجان طلبي، کنترل ذهن و برونگرايي در موفقيت هاي تحصيلي و آکادميک مورد بررسي قرار گرفتند. مطالعات نشان مي دهد که انجام پروژه هاي دانشگاهي و موفقيت تحصيلي در گرو توجه و فعاليت هاي گروهي است و نقش ويژگي هاي فردي بيش از هوش اهميت پيدا مي کند. احترام به تحصيل و همينطور داشتن شخصيت پويا و فعال مي تواند هوش و استعداد را براي موفقيت هاي آکادميک به حاشيه براند."

در اين مطالعه دانشجويان دانشگاه هاي مختلف استراليا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند و نتايج نشان داد، دانشجويان موفق از شخصيت متفاوتي نسبت به سايرين برخوردار بودند. محققان معتقدند نتايج چنين تحقيقاتي مي تواند نقش به سزايي در موفقيت هاي تحصيلي ايفا کند زيرا معمولا شنيده مي شود، تنها افرادي موفق مي شوند که از هوش ذاتي ويژه اي برخوردارند در صورتي که اين تحقيق نشان داد، ويژگي هاي شخصيتي مي توانند نقش مهم تري به نسبت هوش ايفا کنند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر