صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

روانشناسي/ راهکارهايي براي آنکه زندگي‌تان را از نو بسازيد

در اينجا روش هاي کمک‌کننده را به شما پيشنهاد مي‌کنيم: ۱- براي خودتان تعهد ايجاد کنيد از همين جا شروع کنيد. به گذشته اجازه دهيد که در گذشته باقي بماند و توجه خود را معطوف به درک آنچه در پيش رو داريد کنيد.اجازه دهيد تمام درام‌ها و تراژدي‌هاي بي معني، روابط مسموم و ناراحت کننده و افکار منفي که مدام در طول شبانه روز با خود مرور مي‌کنيد دور شوند و بر روي خوبي‌ها تمرکز کنيد. براي آن که در قلب خود جايگاهي براي عشق، شادي، صلح و آرامش بسازيد و از فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي زندگي بتوانيد استفاده کنيد نبايد درنگ کرد از محدوديت‌هاي گذشته فاصله بگيريد. با خود بگوييد:

کد خبر: 2005

يک پزشک/ در اينجا روش هاي کمک‌کننده را به شما پيشنهاد مي‌کنيم:
۱- براي خودتان تعهد ايجاد کنيد
از همين جا شروع کنيد. به گذشته اجازه دهيد که در گذشته باقي بماند و توجه خود را معطوف به درک آنچه در پيش رو داريد کنيد.اجازه دهيد تمام درام‌ها و تراژدي‌هاي بي معني، روابط مسموم و ناراحت کننده و افکار منفي که مدام در طول شبانه روز با خود مرور مي‌کنيد دور شوند و بر روي خوبي‌ها تمرکز کنيد. براي آن که در قلب خود جايگاهي براي عشق، شادي، صلح و آرامش بسازيد و از فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي زندگي بتوانيد استفاده کنيد نبايد درنگ کرد از محدوديت‌هاي گذشته فاصله بگيريد. با خود بگوييد:
*من متعهد مي‌شوم که خود حقيقي خود بمانم و در برابر خواهش‌هاي افراد به خودم خيانت نکنم.در واقع کاري را خلاف ميل باطني و خارج از محدوده عقايدم از من خواسته شده است را انجام ندهم.
* من متعهد مي‌شوم که هرگز در مسير رؤياها و اهدافم مقابل افکار و روابط مخرب و مسموم تسليم نشوم.

۲- ببخشيد و اجازه دهيد نفرت و گذشته‌اي که به شما لطمه مي‌زند از شما فاصله بگيرد.
قلب خود را از عشق، بخشش و حس رهايي لبريز کنيد. براي همه ما پيش آمده که گاه به جايي خيره مي‌شويم و در حوادثي که در گذشته رخ داده‌اند غرق مي‌شويم و به اين مي‌انديشيم که استحقاق چنين بدرفتاري را نداشته‌ايم. با تفکر به بدرفتاري‌هاي گذشته اجازه مي‌دهيد لطمه وارده به ما استمرار يابد. ببخشيد و رها کنيد .درست زماني که خشم و نفرت از قلب شما بيرون مي‌رود جاي آن را مهرباني، عشق و از همه مهم‌تر آرامش پر مي‌کند.

۳- آن‌چه را که در روياروي شما قرار مي گيرد با خوش‌بيني بپذيريد
تمرکز خود را از بد به خوب تغيير دهيد قاعدتا در پس هر شکست و ناکامي پيروزي انتظار ما را مي کشد. قدردان هر چيزي باشيد که زندگي در مسير شما قرار مي‌دهد چه خوب و چه بد. قدرداني موجب مي‌شود که گذشته ما ارمغاني باشد که براي اکنون ما آرامش و براي آينده ما چشم انداز مي‌سازد.

4- تخيل و رؤيا به تنهايي کافي نيست وارد عمل شويد
بر اساس خواست قلبي خود عمل کنيد و آنچه را که لازم است براي رسيدن به خواسته‌هايتان انجام دهيد، انجام دهيد. اگر نياز است کتاب بخوانيد، کتاب بخوانيد. اگر بايد با افرادي آشنا شويد و مهارت‌هايي را در اين راه کسب کنيد، اقدام کنيد. مي‌توانيد شخصي را که پيشتر به آن دستاورد رسيده است را به عنوان مربي انتخاب کنيد و با حرکت در مسير صحيح به روياهاي خود نزديکتر شويد.
به هر گامي که بر مي‌داريد اعتماد داشته باشيد شکي نيست که اين حرکت شرايط زندگي شمار را بهبود خواهد بخشيد و شادي شما هر روز افزون خواهد شد.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر