صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

بهترين رزق و روزي که خدا به انسان عطا مي کند

کد خبر: 15166

عقيق/ صبر بر مشکلات و سختي ها و به طور کلي صبوري در زندگي از تاکيدات صريح قرآن و روايات ما است که برکات فراوان به همراه دارد.
پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند: «شکيبايى بهترين مرکب است. خداوند به هيچ بنده اى روزي اى بهتر و فراختر از صبر نداده است.»
همان حضرت (ع) مي فرمايند: «از چيزهايى که کمتر به شما داده شده يقين و شکيبايى است. به هر کس بهره اش از اين دو داده شود، ديگر برايش اهميتى نداشته باشد که عبادتِ شب و روزه [مستحبى] روز را از دست دهد. اگر بر وضعيتى که داريد شکيب ورزيد، براى من خوشتر است از اين که يکى از شما با اعمالى به اندازه اعمال همه شما نزد من آيد.»
اميرمومنان علي (ع) نيز درباره اهميت صبر و شکيبايي فرموده اند: «صبر در کارها ، به منزله سر در بدن است، همچنان که اگر سر از بدن جدا شود، بدن فاسد مى گردد صبر نيز هر گاه از کارها جدا شود، کارها تباه مى گردد.»
همچنين، فرموده اند: «صبر در برابر درد اندوه ها، موجب دست يافتن به فرصت ها مى شود.»
اميرمومنان علي (ع) همچنين مي فرمايند: «خرد دوست آدمى است و بردبارى، دستيار او و مدارا پدرش و صبر از بهترين لشکريانش.»
و نيز مي فرمايند: «هرکه بر مرکب شکيبايى نشيند، به خط پايان پيروزى رسد.»
پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند: «همانا پيروزى با صبر همراه است و گشايش با گرفتارى و بى گمان با هر دشوارى، آسانى است.»

نظرات بینندگان

ارسال نظر