صفحه نخست >> سایر ویژه ها تعداد نظرات: 0

اين سهم من از زندگي نيست!

بگذار سالي که گذشت پاياني باشد بر تمام نتکامي هايت! بگذار آغازي باشد بر تمام ناپاياني هاي خوشبختي هايت.

کد خبر: 7281

نت هاي واژگان را به بازي تار و پود انديشه هايم مي سپارم و موسيقي ديگر را به چنگ نگاهت صيد مي کنم تا رد چشمانت در کمان آرزوهايت رها شوند و بروند تا آنجا که تو مي خواني و فرياد مي زني، صدايت را رها کن و بخوان ترنم شکوه وجودت را تا طوفاني ديگر موج بگيرد.
جنس حرف هاي ما را خدا مي داند و مي يابد. نه پادوهاي پا در رکاب بدبختي ها. من به تو نياز دارم هموطنم! زيرا قدرتمنديم در گرو قدرت توست. پس مي خوانمت تا اوج بگيري! مي خوانمت تا بال پرواز بيابي و راه آسمان را بگيري. مي خوانمت تا وطن مان را به قدرت رساني. مي خوانمت تا دوباره رنگ آتش را با دستانت بر جان آنهايي بريزي که يخ زدند در سرزمين تلخ نااميدي و تنهايي...
کسي نبايد تاوان اشتباهات مان را پس دهد. يادت باشد، خطاهاي که ما در طول زمان زندگي مان بنا بر برنامه ريزي هاي غلط انجام داديم، اکنون مان را شکل داده است. بارها گفتم و باز هم دوباره تکرار مي کنم؛ بپذير هر آنچه را که خودت مرتکب شدي.
تنها تو مسئول زندگيت هستي. با اين نگاه است که به پيروزي و موفقيت خواهي رسيد و اکنون درآستانه ورود به طلايي ترين تاريخ سال زندگي مان هستيم! سالي که ميتواند شروعي باشد براي تمامي آن چيزهايي که انتظارش را طلب مي کرديم اما اين رخ نخواهد داد تا زماني که ما برنامه اي از پيش تعيين شده براي خود تدوين کرده باشيم. اين رخ نخواهد داد تا زماني که ما اهداف خود را مکتوب نکرده باشيم تا کنار ديدگان مان باشد.
به کجا مي خواهيم برويم وقتي نمي دانيم کجا مي خواهيم برويم؟ اين خطوط را براي موجودي مي نويسم که نامش انسان است و بر اوج خلقت خداوندي قرار دارد. براي اويي مي نويسم که به او گفته شد زمين و زمان را به تسخير انديشه هاي تو درمي آورم. بخوان؛ بخواه! مرا و جادو کن زندگي نسلت را.
اين خطوط براي توست! با تمام جانت بخوان. هدف طبيعت، پيشرفت و تعالي است و هر کسي بايد همه چيز داشته باشد تا بتوانددر قدرت، لطافت، زيبايي و ثروت زندگي کند.
وقتي انسان ظرفيت استفاده بيشتري را دارد، نبايد به کمترين قانع شود! اگر چنين کند خود را محصور مرداب مي کند و بال هايش را به آتش مي کشد. حد تو کجاست؟ آسمان؟ فراتر از آن؟ اگر خود را به اوج آنچه که بايد باشي نرساني، از رسالتت، نسبت به خود، خداوند و بشريت کوتاهي کرده اي.
قبل از آن که نگاهت را معطوف به اهداف سازم، تو را به عالمي بالاتر از آن مي کشانم که با اين نوع نگرش، به اهدافت نيز دست خواهي يافت!
رابرت براوينگ زيبا مي گويد: چه چيز مي تواند جز رشد، زندگي روي زمين را براي ما توجيه کند؟ همه ما رشد را دوست داريم و مي فهميم اما تنها گونه هاي نايابي از انسان ها به سمت اين واژه يورش مي برند. زيرا رشد نيازمند تغيير است و تغيير جسارت مي خواهد و لياقت! وقتي رشدي صورت نگيرد، زندگي به گل مي نشيند.
تولستوي اشاره مي کند فراوانند مردمي که مايلند دنيا عوض شودولي حاضر نيستند خودشان عوض شوند. آن چيزي که بايد سرلوحه زندگيت نه تنها در سال جديد بلکه در تمامي عمرت قرار دهي، رشد است.
رشد را در کدامين نقطه مي خواهي متوقف کني؟ آن وقت در نود سالگي هم باز جوانه خواهي زد. درست مثل درختان کهنسال که هر سال جوانه مي زنند و حيرت را بر جشمان مان مي نشانند. بگذار اين انتخاب هميشگي تو باشد تا تمامي اهدافت بر پيش رويت قرار گيرد.

جان ماکسول اصول هشت گانه اي را براي رشد ارائه مي دهد که بسيار جالب و تامل برانگيز است که با هم مرور مي کنيم:

1- زندگي توأم با رشد داشته باشيد
تنها راهي که مي توانيدکيفيت زندگي خود را به بهبود رسانيد اين است که خودسازي و بهبود وضعيت تان را آغازت و خود را اصلاح کنيد. اگر مي خواهيد در مسير موفقيت گام برداريد چاره اي نداريد جز اينکه زندگي رو به رشد را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهيد.
شادترين افراد کساني هستند که هر روزشان با رشد همراه است.

2- تغيير را از همين روز آغاز کنيد
بسياري از مردم ناموفق دچار بيماري يک روزي هستند! با اينکه مي توانند همين حالا با انجام کاري خاص زندگي خود را ارزشمند کنند، فقط مي گويند: يک روزي انجام خواهم داد! يا از شنبه شروع مي کنم. راهي که مي تواند شما را متحول کند اين است که از همين حالا شروع کنيم. مهم نيست کجا هستيم، مهم اين است کجا مي خواهيم برويم.

3- رشد امروز زمينه ساز فرداي بهتر است
امروزمان نتايج تلاش هاي ديروزمان است! با اين حساب مي تواني دقيقا بفهمي در روزها و ماه هاي آينده چه برداشتي خواهي داشت. نکته جالب اين است که مغز انسان زماني که با افزوده شدن ايده ها عميق شود، هرگز به حالت اوليه خود برنمي گردد.

4- به هيچ وجه به دستاوردهاي فعلي خود قناعت نکنيد
ريک وارن مي گويد: بزرگترين دشمن موفقيت فردا موفقيتي است که امروز کسب شده است.
انسان هاي موفق مي دانند که برد هم مانندباخت موقتي است. نبايد به موفقيت امروز دل خوش کرد بلکه بايد هميشه ولع موفقيت داشت. راحتي ها نبايد انسان را بفريبد و نبايد اجازه داد که احساس موفقيت بر انسان غلبه کند. لحظه اي به موفقيت خود دل خوش دار و دوباره بار سفر را براي کسب موفقيتي ديگر ببند.

5- هميشه در حال يادگيري باشيد
بهترين راه جلوگيري از افتادنه دردام درجا زدن، تعهد به يادگيري دائمي است.
هنري فورد مي گويد: تجربه من اين است که آدم هاي موفق از زمان تلف شده ديگران استفاده مي کنند.
هر جا مي رويد با خود کتابي و جزوه اي به همراه داشته باشيد. در ترافيک از سي دي هاي آموزشي استفاده کنيد. تعهد به يادگيري روزانه يک چيز، هر چند هم کوچک، مي تواند مبنا و اساس يادگيري هميشگي شود.

6- براي رشد برنامه داشته باشيد
ارل نايتينگل اشاره داشته است: اگر شخصي روزانه يک ساعت و براي پنج سال متوالي روي يک موضوع کار کند، حتما در آن کار متخصص خواهد شد.
کليد گشودن دريچه اي به سوي يادگيري دائمي و خودسازي، داشتن برنامه اي خاص و همتي والا براي رشد است.
توصيه من اين است که 12 کتاب در سال بخوانيد يا 52 سي دي يا مقاله آموزشي پيرامون موضوع موردعلاقه تان داشته باشيد.

7- آماده پذيرفتن هزينه هاي مربوط باشيد
اگر مي خواهيداوج بگيريد بايد از وقت هاي آزاد و تفريح کاست و براي کسب منابع لازم جهت موفقيت هزينه کرد. به علاوه بايد آماده بود تا هم در معرض تغييرات مداوم و هم مخاطرات ناشي از آنها قرار گرفت. به همين دليل است که اغلب مردم نمي خواهند اين هزينه را بپردازند.
اما رشد کردن ارزش اين هزينه ها را دارد. اگر رشد نباشد، زندگي محدوداست و استعدادهاي نشکفته به هدر مي رود. تغيير جسارت مي خواهد.

8- راهي براي به کار بستن آموخته هايتان پيدا کنيد.
جيم رآن مي گويد: «اجازه ندهيد آموخته هايتان به دانش تبديل شود، بلکه تلاش کنيد آنها به کار آيد. پيشرفت شخصي با عمل مشخص خواهد شد.»
شيوه کار من اين است که با ياد گرفتن چيزي جديد از خود مي پرسم:
1) کجا مي توانم اين آموخته را به کار ببندم.
2) چه زماني مي توانم از آن استفاده نمايم.
3) چه کسي غير از من نياز به دانستن اين موضوع دارد؟

خبر نو

نظرات بینندگان

ارسال نظر