صفحه نخست >> سایر ویژه ها تعداد نظرات: 0

تناسب اندام/

اسفناج به کاهش وزن کمک مي کند

ترکيب تيلاکوئيد در اسفناج و ديگر برگ هاي سبز روند هضم غذا را کند مي کند و از اين رو فرد براي مدت زمان بيشتري احساس سيري مي کند. تيلاکوئيد روند هضم چربي را کند مي کند به اين معني که دستگاه گوارشي به زمان بيشتري براي هضم غذا نياز دارد. اين محقق خاطر نشان کرد: اين در حالي است که مواد غذايي فرآوري شده تنها در بخش هاي اوليه دستگاه گوارشي هضم مي شوند و از اين رو هورمون هاي اصلي مرتبط با دستگاه گوارشي نمي توانند آزاد شوند.مصرف مواد غذايي فرآوري شده همانند اين است که دستگاه گوارشي بيکار مانده باشد.

کد خبر: 592

آريا/ محققان اظهار کرده اند که مصرف اسفناج نه تنها براي سلامت بدن مفيد است بلکه به کاهش وزن کمک مي کند.
محققان در دانشگاه لوند در سوئد به تازگي کشف کرده اند که افرادي که عصاره اسفناج مصرف مي کنند اشتهايشان کاهش مي يابد.در اين مطالعه افراد مورد بررسي را به دو گروه تقسيم کردند و به يک گروه روزي يک ليوان عصاره اسفناج دادند.محققان متوجه شدند : افرادي که عصاره اسفناج مصرف مي کردند در مقايسه با افراد گروه دوم در طول روز دچار کاهش اشتها مي شدند.
اين مطالعه نشان داد که ميزان هورمون سيري در خون گروهي که اسفناج مصرف مي کردند بيشتر و نوسان سطح گلوکز در خون آنها کمتر بود.

به گزارش ديلي ميل،يکي از محققان، گفت : ترکيب تيلاکوئيد در اسفناج و ديگر برگ هاي سبز روند هضم غذا را کند مي کند و از اين رو فرد براي مدت زمان بيشتري احساس سيري مي کند. تيلاکوئيد روند هضم چربي را کند مي کند به اين معني که دستگاه گوارشي به زمان بيشتري براي هضم غذا نياز دارد.
اين محقق خاطر نشان کرد: اين در حالي است که مواد غذايي فرآوري شده تنها در بخش هاي اوليه دستگاه گوارشي هضم مي شوند و از اين رو هورمون هاي اصلي مرتبط با دستگاه گوارشي نمي توانند آزاد شوند.مصرف مواد غذايي فرآوري شده همانند اين است که دستگاه گوارشي بيکار مانده باشد.
وي ادامه داد: اين در حالي است که براي جدا شدن تيلاکوئيد موجود در اسفناج از سلول هاي گياه، اسفناج بايد له، تصفيه و اجزاي آن تفکيک شود، چرا که بدن نمي تواند اسفناج را در يک مرحله هضم کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر