صفحه نخست >> سایر ویژه ها تعداد نظرات: 0

آموزش ميز اردور امروز /

مارمالاد چيست؟ + عکس

مارمالاد نوعي مرباي ژله مانند تلخ وشيرين است که به ويژه در انگلستان سرسفره صبحانه با نان و کره يا خامه خورده مي شود. اين مربا از آب و پوست مرکبات درست مي شود. درست کردن آن قدري وقت مي گيرد، ولي آسان و بسيار باصرفه است.

کد خبر: 515

مارمالاد نوعي مرباي ژله مانند تلخ وشيرين است که به ويژه در انگلستان سرسفره صبحانه با نان و کره يا خامه خورده مي شود. اين مربا از آب و پوست مرکبات درست مي شود. درست کردن آن قدري وقت مي گيرد، ولي آسان و بسيار باصرفه است.
بيشترعطروتلخي مارمالاد ازرويه رنگي پوست ميوه است. براي گرفتن تلخي اين رويه مي توان آن رابايکي دوآب جوشاند وسپس درديگ مارمالاد ريخت؛ ولي توجه داشته باشيد که مارمالاد بدون تلخي ماند زندگي پادشاهان قصه هاپرشيرين وملال آوراست.
 

خالت ژله اي مارمالاد ازانگم يايکتين است که درتخم مرکبات و پرده هايي که پرهاي ميوه را پوشانده اند و در لايه ميان اين پرده ها و گوشت سفيد پوست وجود دارد. اين ها را بايد در کيسه ململ ببنديم و با پوست و آب ميوه بجوشانيم و پيش از ريختن شکر از ديگ در آوريم.

مارمالادي که لعاب کافي داشته باشد بايد پس از خنک شدن ببندد، ولي نبايد مانند عسل کش بيايد. اين حالت به درجه غلظت مايه مارمالاد پيش از زدن شکر بستگي دارد. براي محکم کاري، مي توانيد مقداري تخم و تفاله مرکبات آب گرفته را به کيسه مواد مارمالداضافه کنيم . آب مارمالاد درآغازبايد زياد باشد تاتمام لعاب ميوه را حل کند، ولي سپس بايد حدود دوسوم آن با جوشش ملايم تبخير شود. در ديگ را بايد نيمه باز گذاريم تا هم ميوه خوب بپزد و هم بخار آب بيرون برود. پس از ريختن شکر مارمالاد نبايد بيش از 10 - 15 دقيقه بجوشد، وگرنه رنگ آن تيره مي شود و مزه آن هم برمي گردد. از آنجا که مقدار آب ميوه ها فرق مي کند زمان پخت مارمالاد ثابت نيست. درجه رسيدگي مارمالاد پس از ريختن شکر بايد با آزمايش معلوم شود. هر قدر مقدار آب ميوه پيش از ريختن شکر کمتر باشد مارمالاد سفت تر از کار درمي آيد. آزمايش سفتي مارمالاد به اين صورت است که اندکي از آن را روي بشقاب مي ريزيم، اگر چند لحظه بعد روي آن چروک خوردگي پيدا کرد مارمالاد رسيده است.

پيش از برداشتن مارمالاد از روي آتش کف آن را بگيريد، سپس بگذاريد خنک شود. در اين ضمن چند بار هم بزنيد تا پيش از سفت شدن مارمالاد پوست ميوه در آن خوب پخش شود. آنگاه در شيشه شسته و خشک کرده بريزيد و در جاي خنک نگه داريد.
ديگ پخت مارمالاد هم مانند ديگ مربا بايد مس سفيد يا لعابي يا فولاد زنگ نزن باشد؛ ترجيح آن به همين ترتيبي است که آمد.

بيشتر عطر و تلخي مارمالاد از رويه رنگي پوست ميوه است. براي گرفتن تلخي اين رويه مي توان آن را با يکي دو آب جوشاند و سپس در ديگ مارمالاد ريخت؛ ولي توجه داشته باشيد که مارمالاد بدون تلخي ماند زندگي پادشاهان قصه ها پرشيرين و ملال آور است.

خالت ژله اي مارمالاد از انگم يايکتين است که در تخم مرکبات و پرده هايي که پرهاي ميوه را پوشانده اند و در لايه ميان اين پرده ها و گوشت سفيد پوست وجود دارد. اين ها را بايد در کيسه ململ ببنديم و با پوست و آب ميوه بجوشانيم و پيش از ريختن شکر از ديگ درآوريم. کيسه بايد گشاد باشد تامواد توي آن به آساني در آب جوشان شناور شوند.

مارمالادي که لعاب کافي داشته باشد بايد پس از خنک شدن ببندد، ولي نبايد مانند عسل کش بيايد. اين حالت به درجه غلظت مايه مارمالاد پيش از زدن شکر ستگي دارد. براي محکم کاري، مي توانيد مقداري تخم و تفاله مرکبات آب گرفته را به کيسه مواد مارمالد اضافه کنيم . آب مارمالاد در آغاز بايد زياد باشد تا تمام لعاب ميوه را حل کند، ولي سپس بايد حدود دوسوم آن با جوشش ملايم تبخير شود. در ديگ را بايد نيمه باز گذاريم تا هم ميوه خوب بپزد و هم بخار آب بيرون برود. پس از ريختن شکر مارمالاد نبايد بيش از 10 - 15 دقيقه بجوشد، وگرنه رنگ آن تيره مي شود و مزه آن هم برمي گردد. از آنجا که مقدار آب ميوه ها فرق مي کند زمان پخت مارمالاد ثابت نيست. درجه رسيدگي مارمالاد پس از ريختن شکر بايد با آزمايش معلوم شود. هر قدر مقدار آب ميوه پيش از ريختن شکر کمتر باشد مارمالاد سفت تر از کار درمي آيد. آزمايش سفتي مارمالاد به اين صورت است که اندکي از آن راروي بشقاب مي ريزيم، اگرچند لحظه بعد روي آن چروک خوردگي پيدا کرد مارمالاد رسيده است.

پيش از برداشتن مارمالاد از روي آتش کف آن را بگيريد، سپس بگذارين خنک شود. در اين ضمن چند بار هم بزنيد تا پيش از سفت شدن مارمالاد پوست ميوه در آن خوب پخش شود. آنگاه در شيشه شسته و خشک کرده بريزيد و در جاي خنک نگه داريد.
ديگ پخت مارمالاد هم مانند ديگ مربابايد مس سفيد شه يالعابي ياقولاد زنگ نزن باشد؛ ترجيح آن به همين ترتيبي است که آمد.

آکا ايران/

نظرات بینندگان

ارسال نظر