صفحه نخست >> سایر ویژه ها تعداد نظرات: 0

چگونه موبايل شما را رديابي مي‌کنند؟

کيوان ابراهيمي: شرکت هاي رديابي و نظارت (Surveillance companies)، سيستم هاي بازاريابي دولتي در سطح جهان اند که قادر مي باشند داده ها را از شبکه هاي سلولي و موبايلي جهان بيرون بکشند، حتي اگر شما در يک کشور ديگر سفر مي کنيد. اين سيستم ها طوري طراحي شده اند که نه کاربران تلفن همراه و نه اپراتورها، رديابي انجام شده را تشخيص نمي دهند.

کد خبر: 4294

در هر نقطه از جهان که باشيد، با تلفن همراهتان به راحتي رديابي مي‌شويد!

مجله مهر - کيوان ابراهيمي: شرکت هاي رديابي و نظارت (Surveillance companies)، سيستم هاي بازاريابي دولتي در سطح جهان اند که قادر مي باشند داده ها را از شبکه هاي سلولي و موبايلي جهان بيرون بکشند، حتي اگر شما در يک کشور ديگر سفر مي کنيد. اين سيستم ها طوري طراحي شده اند که نه کاربران تلفن همراه و نه اپراتورها، رديابي انجام شده را تشخيص نمي دهند.

انواع اطلاعاتي، که مي تواند جمع آوري شود
نقشه هاي کامپيوتري مي توانند نشان دهند که شما کجا هستيد و در کدام جهت و با چه سرعتي در حال سفر هستيد. اين عمل با رسم برج هاي سلولي که تلفن شما از آن ها استفاده مي‌کند، حتي در زماني که شما در حال برقراري تماس نيستيد، قابل انجام است. سيستم هاي رديابي همچنين مي توانند در صورتي که يک فرد از مرز هاي بين المللي عبور کند و يا به يک منطقه تعيين شده - مانند کاخ رياست جمهوري - يا به شخص ديگري که تحت نظارت است، نزديک شود، يک زنگ هشدار را به صدا در آورده و اعلام خطر کنند.

چگونه گوشي هاي سلولي مشتريان خود را رديابي مي کنند
هر بار که گوشي، يک تماس، متن و يا داده اينترنتي را دريافت مي کند، بايد به نزديک‌ترين برج سلولي متصل شود. اپراتورهاي تلفن همراه پيگيري مي کنند که مشتريان شان از کدام برج استفاده مي کنند (حتي زماني که آنها به منظور دستيابي به خدمات، در حالت رومينگ هستند). اين اطلاعات در پايگاه داده هاي اپراتورها ذخيره شده و در شرايط خاص، با ساير اپراتورها به اشتراک گذاشته مي شود.

هنگامي که شما بين شبکه ها پرسه مي زنيد
هنگامي که تلفن به يک برج سلولي متصل مي شود، محل کاربر در پايگاه داده هاي اپراتور به روز رساني مي شود. اين اطلاعات پس از آن مي تواند با شرکت هاي ديگر، مانند ديگر اپراتورها به اشتراک گذاشته شود.

چگونه يک نفر مي تواند شما را پيدا کند
سيستم هاي هاي کامپيوتري پيشرفته، مي توانند داده هاي برج هاي سلولي را جمع آوري کرده و مشخصص کنند که مشتريان در حال حاضر از کدام برج سلولي استفاده مي کنند. با اين کار اطلاعات دقيق محل هر فرد فراهم شده و مشخص مي شود که استفاده کننده در فلان قسمت از منطقه شهري يا در چند کيلومتري يک منطقه روستايي است.

چگونه يک نفرمي تواند شما را رديابي و تعقيب کند
سيستم هاي نظارتي ديگر که گيرنده هايIMSI ناميده مي شوند، مي توانند براي پيدا کردن محل دقيق يک فرد، سيگنال هايي که همه تلفن هاي همراه منتشر مي کنند را جمع آوري و تحليل کرده و از روي آن ها به مکان دقيق يک فرد دست يافته و حرکت او را تعقيب کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر