صفحه نخست >> سایر ویژه ها تعداد نظرات: 0

آيا عروس خانم مي تواند تيمم کند؟

تيمم به معني قصد کردن است، ولي در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را مي‌گويند که بجاي وضو و يا غسل و در نبودن آب مي‌باشد. در هفت مورد بايد به جاي وضو و يا غسل تيمم کرد:

کد خبر: 2031

تيمم به معني قصد کردن است، ولي در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را مي‌گويند که بجاي وضو و يا غسل و در نبودن آب مي‌باشد. در هفت مورد بايد به جاي وضو و يا غسل تيمم کرد:
1 - پيدا نکردن آب 2 - مشقت بيش از حد 3 - ترس از ضرر 4 - نياز به آب براي حفظ جان 5 - نياز به آب براي تطهير 6 - نداشتن آب مباح 7 - نداشتن وقت براي وضو يا غسل
و تيمم به خاک، ريگ، کلوخ و سنگ، اگر پاک باشند و همچنين به آجر، کوزه، سنگ گچ و سنگ آهک پاک قبل از پخته شدن، صحيح است.
در اين قسمت به طرح چند پرسش و پاسخ مي پردازيم:

سوال:
عروس خانم با توجه به فرهنگ امروزه از صبح به آرايشگاه مي روند و تا آخر شب نيز بايد آرايش بر روي صورتشان باشد، معمولاً نيز نگه داشتن وضو در اين زمان طولاني بعيد است؛ حالا آيا مي توان تيمم نمود؟ يا اينکه نماز را آنقدر به تاخير انداخت که ديگر فرصت وضو نباشد و تيمم نمود؟ کلا چه راهکار عملي و قابل اجرايي پيشنهاد مي نماييد.
طبق نظر مراجع عظام تقليد، آنچه در سوال ذکر شده است نمي تواند عذر براي ترک وضو يا غسل و انجام تيمم به جاي آن باشد. (مکارم شيرازى، ناصر، احکام بانوان، ص 92)
در اين گونه موارد، معمولاً بانوان متديّن طوري برنامه ريزي مي کنند و زمان را به شکلي با آرايشگر هماهنگ مي کند تا در انجام واجبات ديني خويش کوتاهي نکنند، با توجه به اين که به طور عادي، زمان اين عمل از پنج يا شش ساعت تجاوز نمي کند، عروس مي تواند در هنگام ظهر در آرايشگاه، وضو گرفته و نماز بخواند، سپس مشغول آرايش شود و در فاصله مدتي که به نماز مغرب مانده از باطل شدن وضو جلوگيري کند و همزمان با اذان مغرب نماز خويش را بخواند. روشن است که اجراي اين امر ممکن خواهد بود.
البته بايد توجه داشت که، اين آرايش براي نماز صبح فردا بايد پاک شود و موانع رسيدن آب به اعضاي وضو برطرف شود.


سوال:
آيا با يک‌بار تيمم بدل از غسل جنابت، مي‌توان تمام نمازهاي يوميه را خواند؟ آيا بعد از تيمم بدل از غسل جنابت وضو واجب است؟
فتواي مراجع عظام تقليد در اين باره چنين است:
1. اگر تيمّم بدل از غسل کند، و بعد کارى که وضو را باطل مي‌کند براى او پيش آيد، [اگر عذر او بر طرف شده، براى نمازهاى بعد بايد غسل کند، اما] چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل کند بايد وضو بگيرد و اگر نمي‌تواند وضو بگيرد، بايد بدل از وضو تيمّم نمايد.
2. تيمم بدل از غسل جنابت حکم خود غسل جنابت را دارد و جهت اقامه نماز با انجام تيمم، وضو نيازي نيست.
سوال:
آيا تيمم زدن بر روي شن و ماسه مخلوط که اندکي هم نمناک است صحيح است؟
جواب: اشکال ندارد. (توضيح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص403, م691)
سوال:
آيا تيمم بدل از غسل فقط در رابطه با جنابت است؟ در مورد غسلهاي ديگر چطور؟
جواب: در هر موردي که مکلف به جهت تنگي وقت يا عذر ديگر مثل ضرر داشتن و يا نبود آب از انجام غسل معذور باشد مي‌تواند با تيمم بدل از غسل به وظايف عبادي خود عمل نمايد و فرقي بين غسل جنابت و ساير اغسال در اين جهت نيست. (توضيح المسائل امام خميني(ره), م721 و722 )
سوال:
آيا محل‌هاي تيمم بايد پاک باشد؟ حال ا گر کف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد چه بايد بکنيم؟
جواب: در تيمم بايد پيشاني و کف دست‌ها و پشت دست ها پاک باشد و اگر کف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد، بايد با همان کف دست نجس تيمم کند. (توضيح المسائل امام خميني(ره), م706 )

تبيان/

نظرات بینندگان

ارسال نظر