صفحه نخست >> سایر ویژه ها تعداد نظرات: 0

با کدام زبانِ عشق صحبت مي کنيد؟

هستند زوج هايي که به ياد مي آورند در کنار دريا با هم گردش کرده اند، در بهار در باغچه گل کاشته اند، زماني که پاي يکي از آن ها پيچ خورد و ... اين ها خاطرت عشقند. هر کسي يک زبانِ اصلي عشق دارد که صحبت با اين زبان براي او تأثيري بسيار عميق دارد. براي آن که بدانيد زبان عشقِ هر کسي کدام است بايد با او صحبت کنيد و نظرات او را بررسي کنيد، تا زبان عشق اصلي او را بفهميد و اگر نتوانيد با زبان عشقش با او صحبت کنيد، او فکر مي کند که دوستش نداريد.

کد خبر: 1971

هستند زوج هايي که به ياد مي آورند در کنار دريا با هم گردش کرده اند، در بهار در باغچه گل کاشته اند، زماني که پاي يکي از آن ها پيچ خورد و ... اين ها خاطرت عشقند.
هر کسي يک زبانِ اصلي عشق دارد که صحبت با اين زبان براي او تأثيري بسيار عميق دارد. براي آن که بدانيد زبان عشقِ هر کسي کدام است بايد با او صحبت کنيد و نظرات او را بررسي کنيد، تا زبان عشق اصلي او را بفهميد و اگر نتوانيد با زبان عشقش با او صحبت کنيد، او فکر مي کند که دوستش نداريد.
پنج زبان براي ابراز عشق وجود دارد:
1. واژه هاي تأييدي : شامل: قدرداني ، تشويق آميز ، تحسين کننده و محبت آميز
2. هديه: هديه دادن نشان دهنده عشق است.
3. سرويس دهي و خدمات: ما مي توانيم از توانايي ها و مهارت هايمان و فرصت هايي که پيش مي آيد براي اظهار عشق به ديگران استفاده کنيم .
4. صرف وقت مفيد
5. تماس بدني

صرف وقت مفيد
ويژگي اصلي صرف وقت با هم بودن است. منظور در کنار هم بودن نيست. دو نفر که در اتاقي نشسته اند ، خيلي به هم نزديک هستند، ولي الزاماً با هم نيستند. لازمه با هم بودن تمرکز و توجه نسبت به هم است. در صرف وقت مفيد، تمام تمرکز شما به کسي است که با او هستيد.

وقتي براي ابراز عشقي صميمانه وقت مفيد صرف مي کنيد ، يک احساس ارتباطي قوي ايجاد مي شود. وقتي که يک مادر روي زمين نشسته و در همان حال توپ کوچکي را به طرف کودک دو ساله اش پرتاب مي کند ، او دارد وقت خود را صرف کودک خود مي کند. يعني دو نفر با هم کاري انجام مي دهند که از آن لذت مي برند. مي توانند گفتگو کنند يا فعاليت مشترک انجام دهند.

گفتگوي مفيد
منظور از گفتگوي مفيد گفتگويي همدلانه است که در طي آن دو نفر تجربيات ، افکار ، احساسات و آرزوهايشان را به صورتي دوستانه و نزديک با هم در ميان مي گذارند. در گفتگوي مفيد تاکيد کاملاً بر آن چيزي است که مي شنويم. يعني گوش دادن همدلانه. البته گفتگو نيازمند حرف زدن است.

فعاليت هاي مفيد
فعاليت هاي مشترک شامل هر چيزي مي تواند باشد ، که براي يک يا هر دو طرف جالب باشد. آن چه انجام مي دهيد اهميتي ندارد، بلکه اهميت آن به انجام فعاليت مشترک است. هدف تجربه چيزي مشترک است که در مسير مشترک احساس مي کنيد.

خاطراتي براي سال هاي آتي
يکي از چيزهايي که به وسيله فعاليت هاي مفيد فراهم خواهد شد ، يک بانک خاطره از فعاليت ها براي سال هايي که پيش رو داريم است. خوشبختانه هستند زوج هايي که به ياد مي آورند چگونه در کنار دريا با هم گردش کرده اند، در بهار در باغچه گل کاشته اند، زماني که با هم پياده روي مي کردند و پاي يکي از آن ها پيچ خورد و ...اين ها خاطرات عشقند ، خصوصا براي کساني که زبان عشق اول آن ها صرف وقت مفيد است.
عمدتاً در زمان بحران و سختي ها ما يکديگر را در آغوش مي کشيم. چرا؟ به خاطر اين که تماس بدني يکي از ارتباط هاي قوي است. در زمان بحران و سختي ها بيشتر از هر چيز ما به عشق نياز داريم. ما هميشه نمي توانيم آن طور که دلمان مي خواهد حوادث را تغيير دهيم، اما مي توانيم با احساس عشق به زندگي خود ادامه دهيم

تماس بدني
نوزاداني که با مهرباني در آغوش گرفته شده يا بغل مي شوند، زندگي عاطفي طبيعي تري از کودکاني دارند که در يک دوره طولاني از تماس بدني محروم بوده اند. اين اصل در مورد بزرگسالان نيز صادق است. کساني که تماس بدني با ديگران برقرار مي کنند يا لمس مي شوند روحيه مثبت تري دارند.
بدن براي لمس کردن ساخته شده است. از پنج حسي که داريم، حس لامسه شبيه چهار حس ديگر نيست و به يک منطقه خاص از بدن محدود نمي شود. حس لامسه با کليه نقاط بدن در ارتباط است. حس لامسه مي تواند روابط را به وجود بياورد و يا از بين ببرد و مي تواند عشق يا نفرت ايجاد کند.اگر کسي زبان نخستين عشقش تماس بدني باشد، تماس و لمس کردن او مي تواند بسيار موثر تر از آن باشد که بگوييم دوستت دارم يا از تو متنفرم.
عمدتاً در زمان بحران و سختي ها ما يکديگر را در آغوش مي کشيم. چرا؟ به خاطر اين که تماس بدني يکي از ارتباط هاي قوي است. در زمان بحران و سختي ها بيشتر از هر چيز ما به عشق نياز داريم. ما هميشه نمي توانيم آن طور که دلمان مي خواهد حوادث را تغيير دهيم، اما مي توانيم با احساس عشق به زندگي خود ادامه دهيم.

بهتر است براي يادگيري اين زبان ، ابتدا از نوازش کردن و بغل کردن پدر و مادرتان شروع کنيد.
هر وقت پدر و مادرتان را ديديد آن ها را بغل کنيد ، و وقتي هم از آن ها خداحافظي مي کنيد آن ها را به آغوش بکشيد. اين کار به شما کمک خواهد کرد که به تدريج زبان عشق تماس بدني را ياد بگيريد.
فرصت مناسب
مشخص کردن زمان براي بيان خواسته ها به افراد ديگر امر بسيار مهمي است. گاهي اوقات تماس بدني ممکن است به صورتي غلط و نامناسب برقرار شود. زماني که يک نفر به شدت عصباني است بهتر است به او نزديک نشويم ، زيرا ممکن است در آن حالت به ما آسيب وارد کند.
تماس بدني مي تواند زماني صورت مي گيرد که فرد ديگر کاري را به خوبي به اتمام رسانده باشد ، مثل اين که ورزشکاري حرکت خود را به خوبي انجام داده است يا کارمندي در اداره کارش را خوب انجام داده است. در اوقات درماندگي هم ممکن است تماس بدني براي بيان عشق به کار برود ، مثل زماني که فرد شکست خورده است.
مکاني که براي تماس بدني در نظر گرفته مي شود بسيار مهم است. پسرِ ده ساله اي زماني که در مسابقه فوتبال برنده شد ، با هجان خودش را در آغوش مادرش مي اندازد تا مادرش نيز او را نوازش کند و در آغوش بگيرد ، اما وقتي همان پسر شانزده ساله شد ديگر پس از برنده شدن در مسابقه فوتبال به آغوش مادرش پناه نمي برد. پدر و مادر آن پسر منتظر مکان مناسب ديگري هستند تا پسر نوجوانشان را در آغوش بگيرند و نوازش کنند.
ما نبايد فکر کنيم آن چه براي ما سبب خوشحالي مي شود حتما براي ديگران نيز چنين است. مثلا اگر دوست شما از ماليدن شانه هايش خوشحال نمي شود اين کار را نکنيد. درک شرايط احساسي ديگران امر بسيار مهمي است. ممکن است در شرايطي نوعي از تماس بدني مناسب و در شرايط ديگر نامناسب باشد.

يتوته/

نظرات بینندگان

ارسال نظر