صفحه نخست >> سایر ویژه ها تعداد نظرات: 0

ازدواج مجدد؛ عشق يا تنهايي؟

يک کارشناس ارشد روانشناسي گفت: هنگامي که مي خواهيد دوباره ازدواج کنيد مطمئن شويد که آيا علت ازدواجتان عشق است يا مواردي است که به جاي عشق اشتباه گرفته مي شود و مطمئن شويد که به دليل مناسبي ازدواج مي کنيد.

کد خبر: 1026

يک کارشناس ارشد روانشناسي گفت: هنگامي که مي خواهيد دوباره ازدواج کنيد مطمئن شويد که آيا علت ازدواجتان عشق است يا مواردي است که به جاي عشق اشتباه گرفته مي شود و مطمئن شويد که به دليل مناسبي ازدواج مي کنيد.
محمد ملکي در اين باره افزود: براي بيشتر افراد طلاق گرفته، تنهايي بعد از طلاق تقريباً غير قابل تحمل است و به همين دليل برخي از آنها براي بار دوم به ازدواجي تن مي دهند که همچون ازدواج اولشان مشاجره آميز است و بعد از مدتي براي طلاق دوباره به دادگاه باز مي گردند.
وي در ادامه گفت: بر اساس آمارهاي منتشره از سوي نهادهاي مسئول در آمريکا ميانگين زماني که زنان براي ازدواج دوباره در اين کشور صبر مي کنند سه سال و يک ماه است. 54 درصد از زنان مطلقه در اين کشور در 5 سال اوليه بعد از طلاق دوباره ازدواج مي کنند. از اين بين 67 درصد در ازدواج دومشان دوباره به طلاق مي رسند.
اين روانشناس اضافه کرد: تنها زندگي کردن سخت است. براي آنکه بتوانيم خودمان را از اشتباه مجدد انتخاب فردي نامناسب دور کنيم و هم از فاصله بين طلاق و ازدواج مجدد بهترين بهره را ببريم لازم است که راهکارهايي را در زندگي خود به کاربنديم.
وي با بيان اينکه تلاش کنيد خودتان را بهتر بشناسيد، گفت: شگفت انگيز نيست که وقتي ما در رابطه با افراد ديگري قرار مي گيريم، از خودمان جدا مي شويم. اين موضوع به ويژه براي زنان مصداق دارد. زنان معمولاً هر آنچه شوهرشان مي گويد و عمل مي کند را مدنظر قرار مي دهند و در رابطه با او اغلب خود واقعي شان نيستند. به همين دليل افراد بايد قبل از آنکه به ازدواج مجدد فکر کنند، خودشان را بشناسند، تمايلات و تنفرهايشان را دوباره بازتابي کرده و يا التيام دهنده استفاده کنند؛ يعني دوره اي که خودشان را دوباره به فردي تبديل کنند که دوست دارند باشند.
ملکي اضافه کرد: برخي از افراد طلاق گرفته عليرغم علاقه به تحصيل، به علت ازدواج از آن دور مانده‌اند. بعضي ديگر هم از کار يا هنري که در آن سابقه فعاليت داشته اند پس از زندگي مشترک دست کشيدند؛ اما مي‌توانند پس از طلاق دوباره به آن بپردازند. اين اقدامات گام‌هايي است براي آنکه که فرد پس از طلاق به خود بازگردد.
خودتان را دوست داشته باشيد
وي تاکيد کرد: اگر خودتان را دوست نداشته باشيد، هيچ کس ديگري نيز شما را دوست نخواهد داشت. اگر شما فردي را در آيينه مي بينيد، دوست نداريد. پس چيزهايي که توانايي تغييرش را داريد، تغيير دهيد. اما شما بايد چيزهايي را که نمي توانيد تغيير دهيد بپذيريد. تحقيقات نشان داده است که افراد تمايل به ازدواج با کساني را دارند که اعتماد به نفس‌شان زياد است؛ اما شما اين کار را تنها به اين دليل که امکان ازدواج مجددتان را افزايش دهيد، انجام ندهيد. به خودتان عشق بورزيد. به اين دليل که سزاوار عشق هستيد.
يک سرگرمي داشته باشيد
اين روانشناس در ادامه گفت: داشتن سرگرمي به معناي آن نيست که هيچ وقت دوباره ازدواج نکنيد بلکه اين کار براي به‌زيستي شما مفيد است. شما بايد در زندگيتان چيزي داشته باشيد که موجب شادي و رضايت شما شود. حتي وقتي که در زندگي مشترک هستيد نيز همسرتان تنها منبع شاد کامي تان نيست و براي شادکامي نياز به منابع ديگري داريد.
با دوستانتان رابطه داشته باشيد
وي اضافه کرد: به طور طبيعي وقتي در زندگي مشترک قرار داريد، رابطه با دوستان کاهش مي يابد. واقعيت آن است که شما زماني براي بودن با آنها در اختيار نداريد، اما بعد از طلاق رابطه با دوستان مي‌تواند سيستم حمايتي خوبي براي شما باشد. هر فردي نياز به دوست دارد. دوستان خوب مي توانند دوره بعد از طلاق را بسيار قابل تحمل تر کنند.
نگران نيافتن همسر براي ازدواج مجدد نباشيد
ملکي در مطلب خود با بيان اينکه فشار براي يافتن همسر مناسب را از روي دوشتان برداريد، توصيه کرد: آرام باشيد و اجازه دهيد که اتفاقات به صورت طبيعي طي شوند. موقعي که آرامش داشته باشيد مي‌توانيد در هنگام انتخاب همسر انتخاب درستي را انجام دهيد. عشق مهمترين نياز بشري است، زيرا براي درمان تنهايي مطلوب تر از چيزهاي ديگري همچون هوس، شيدايي و نياز غريزي است که اغلب به جاي عشق اشتباه گرفته مي شود.
ايسنا/

نظرات بینندگان

ارسال نظر