صفحه نخست >> حوادث تعداد نظرات: 0

روش عجيب براي قاچاق سيگار /عکس

تاپ ناپ/ پليس ھاي مرزي روسيه مقدار زيادي سيگار قاچاق کشف کردند. چيزي که اين واقعه را در خبر ھا پر رنگ کرده است روش مخفي کردن سيگار ھا است.قاچاقچيان براي مخفي کردن اين سيگار ھاي قاچاق از تنه ھاي درختان تو خالي استفاده کرده و بار خود را چوب معرفي کرده اند. درون اين تنه ھاي درخت با دستگاه ھاي پيشرفته و بصورت بسيار دقيق و برنامه ريزي شده خالي شده تا بتوان سيگار ھا را در آن قرار داد. مشخص نيست که قاچاقچيان چند سال است که از اين روش براي قاچاق سيگار استفاده ميکنند.

کد خبر: 15122

پليس ھاي مرزي روسيه مقدار زيادي سيگار قاچاق کشف کردند. چيزي که اين واقعه را در خبر ھا پر رنگ کرده است روش مخفي کردن سيگار ھا است.قاچاقچيان براي مخفي کردن اين سيگار ھاي قاچاق از تنه ھاي درختان تو خالي استفاده کرده و بار خود را چوب معرفي کرده اند. درون اين تنه ھاي درخت با دستگاه ھاي پيشرفته و بصورت بسيار دقيق و برنامه ريزي شده خالي شده تا بتوان سيگار ھا را در آن قرار داد. مشخص نيست که قاچاقچيان چند سال است که از اين روش براي قاچاق سيگار استفاده ميکنند.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر