صفحه نخست >> حوادث تعداد نظرات: 0

سرانجام غم انگيز معتاد به بازي +عکس

جوان 22 ساله تايواني به نام هسوئه جون چن که بيشتر وقت خود را به بازيهاي انلاين کامپيوري مي گذارند در پي درخواست پدرش از متوقف نمودن بازي صبح روز بعد جنازه سوخته شده وي در چند متري منزل مسکونيشان پيدا شد.

کد خبر: 14699

ديلي خبر/ جوان 22 ساله معتاد به بازيهاي کامپيوتري خودسوزي نمود.بدنبال درخواست پدر از وي صبح روز بعد وي با نوشيدن مقداري بنزين خودش را تبديل به خاکستر مي نمايد.
جوان 22 ساله تايواني به نام هسوئه جون چن که بيشتر وقت خود را به بازيهاي انلاين کامپيوري مي گذارند در پي درخواست پدرش از متوقف نمودن بازي صبح روز بعد جنازه سوخته شده وي در چند متري منزل مسکونيشان پيدا شد.
جون چن در اتاقش منشغول بازي انلاين بود که با دق الباب پدرش روبرو شد.پدر که در خصوص فرزند خود نگران شده بود از وي درخواست نمود اين همه خودش را سرگرم بازيهاي انلاين ننمايد.اما روز بعد اقاي ليو اثري از فرزند خود نديد.بناچار در اطراف منزل بدنبال وي شروع به جستجو نمود.وي در فاصله 300 متر از منزل خود با جنازه سوخته فرزندش روبرو شد که در کنارش بطري بنزيني ديده مي شد.

اقاي ليو که در غم از دست دادن فرزند خود ناراحت است مي گويد من تنها از او خواستم اينقدر بازي ننمايد و بگيرد بخوابد.چند روز ديگر ترم هاي دانشگاهش بعد از تعطيلات شروع مي شود.او هم حرفهاي مرا پزيرفت و اين اخرين لحظه اي بود که او را ديدم.

ليو مي افزايد صبح روز بعد ديدم در اتاقش نيست رفتم کاراژ با خودم گفتم حتما با موتور جايي رفته است اما ديدم موتور سرجايش بود اما دو بطري بنزين انجا نبود.نگران شدم اما نمي دانستم که دست به چنين کار وحشتناکي بزند.
بسياري از دوستانش در دانشگاه فن اوري Chienkuo هنگامي که موضوع را شنيدند بسيار ناراحت شدند.
لي هونگ يکي از معلمان جون چن مي گويد او دانش اموز باهوش و بشاشي بود.هميشه در کلاس حضور داشت.خبر غيرمنتظره اي بود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر