صفحه نخست >> حوادث تعداد نظرات: 0

«مردعريان» باعث فروداضطراري هواپيما شد!

هواپيماي ايرلندي به خاطر يک مرد مست که در طول پرواز اعمال عجيبي از او سر زده و در حالي که برهنه شده بود، به کابين هواپيما مشت مي کوبيد،مجبوربه فرود اضطراري در فرودگاه دانمارک شد تا اين مرد ديوانه را به پليس تحويل بدهد.

کد خبر: 11272

باشگاه خبرنگاران/ هواپيماي ايرلندي به خاطر يک مرد مست که در طول پرواز اعمال عجيبي از او سر زده و در حالي که برهنه شده بود، به کابين هواپيما مشت مي کوبيد،مجبوربه فرود اضطراري در فرودگاه دانمارک شد تا اين مرد ديوانه را به پليس تحويل بدهد.

فيلم هايي که توسط مسافران، در پرواز هواپيما از شهر "ريگا" کشور ليتواني به ايرلند گرفته شده ، مرد مستي را نشان مي دهد که در حال برهنه شدن است و همينطور با ايجاد کردن صداهاي عجيب موجب برهم زدن آرامش مسافران مي شود.زماني که مسافران مبهوت به او نگاه مي کردند،اين مرد به طرز مسخره اي ماهيچه هاي بدنش را تکان مي داد و با آرنج خود به ديوار هاي کابين هواپيما مي کوبيد.

در اين ماجرا که در پنج شنبه شب گذشته اتفاق افتاد، سرانجام مسافران توانستند اين مرد ديوانه و مست را به سختي مهار کنند .اما خلبان هواپيما براي اطمينان بيشتر و آرامش مسافران تصميم گرفت تا از مسير خود منحرف شده و در فرودگاه کشور دانمارک توقف کند تا مامورين پليس اين مرد مست را دستگير کنند.

مامورپليس " پيتر هالستروم" از اداره پليس شهر"جوتلند" دانمارک به روزنامه ها گفت:اين هواپيما به دليل مزاحمت هاي بيش از حد يک مرد مست مجبور شد تا از مسير اصلي خود به سمت ايرلند منحرف شده و ناچارا در فرودگاه " جوتلند" براي دستگيري او متوقف شود.

او افزود: اين مرد به حدي رفتارهاي روان پريشانه و عجيبي داشت که کارکنان هواپيما نتوانستند تا او را مهار کنند. سرانجام اين مرد مست توسط چند تن از مسافرين مهار شد وگفته مي شود هيچ يک از مسافرين دچار آسيب جدي نشده است.

يک سخنگو از اين شرکت هواپيمايي مي گويد: اين شخص مزاحم براي هميشه از پرواز با خطوط هواپيمايي شرکت ما منع خواهد شد.هيج يک از کارکنان و روساي اين شرکت نمي توانند رفتار هاي خلاف قانون و مخل آسايش مردم را تحمل کنند.شرکت ما از همه مسافرين عذرخواهي مي کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر