صفحه نخست >> حوادث تعداد نظرات: 0

پشت پرده "خودکشي" دانشجوي مقطع دکتراي دانشگاه تهران

يک جامعه‌شناس گفت: خودکشي در ميان دانشجويان و ساير افراد جامعه، متاثر از بي‌نظمي و بي‌عدالتي اجتماعي است. بي‌هنجاري و نرسيدن به خواسته‌هاي معمول و روزمره در زندگي سبب سرخوردگي و افسردگي به خصوص در ميان جوانان جامعه مي‌شود.

کد خبر: 10689

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.


يک جامعه‌شناس گفت: خودکشي در ميان دانشجويان و ساير افراد جامعه، متاثر از بي‌نظمي و بي‌عدالتي اجتماعي است. بي‌هنجاري و نرسيدن به خواسته‌هاي معمول و روزمره در زندگي سبب سرخوردگي و افسردگي به خصوص در ميان جوانان جامعه مي‌شود.

مرگ مشکوک به خودکشي دانشجوي مقطع دکتراي دانشگاه تهران در هفته گذشته، همچنان بحث‌ها و نظراتي را به همراه دارد. صادق زيباکلام که با اين دانشجو برخورد داشته، يکي از کساني است که به ابعاد اجتماعي موثر در مرگ دانشجو پرداخته است. گذشته از او، دانشجويان، اساتيد و برخي رسانه‌ها نيز همچنان از اين اتفاق متاثرند.

دکنر حسن حسيني - استاد دانشگاه و جامعه‌شناس - در گفتگو با فرارو گفت: دو ديدگاه اجتماعي در رابطه با خودکشي وجود دارد؛ ديدگاه روان‌کاوانه و ديدگاه جامعه‌شناسانه. در ديدگاه جامعه‌شناسي همچنان پس از سال‌ها اميل دورکيم بهترين نتايج را در رابطه با خودکشي ارائه کرده است. به‌طورکلي خودکشي امري اجتماعي و تحت تاثير عوامل محيطي و جمعي است و دليل آن صرفا داشتن نوعي بيماري رواني نيست. بالا و پائين رفتن ميزان خودکشي‌ها در يک جامعه، نشان‌دهنده تاثير وضعيت اجتماعي بر روي آن است.

دکتر حسيني درباره انواع خودکشي توضيح داد: همبستگي شديد اجتماعي و همبستگي ضعيف اجتماعي هر دو منجر به خودکشي مي‌شوند. در همبستگي شديد، خودکشي اشکال ديگرخواهانه به خود مي‌گيرد. در همبستگي ضعيف نيز خودکشي خودخواهانه شکل مي‌گيرد؛ شرايطي که در آن افراد ايزوله و منزوي شده‌اند. اما از اين دو مورد که بگذريم، به خودکشي آنوميک يا بي‌نظم مي‌رسيم؛ اين نوع از خودکشي در پي بي‌هنجاري اجتماعي پيش مي‌آيد. براي مثال ورشکستگان اقتصادي و يا سياسي به اين دليل ممکن است دست به خودکشي بزنند.

نرسيدن به ايده‌آل‌ها و خودکشي
اين استاد دانشگاه درباره دلايل خودکشي اظهار کرد: در خودکشي آنوميک افراد ديگر در وضعيت پيشين قرار ندارند و شرايط به‌وجودآمده منجر مي‌شود که دست به خودکشي بزنند. در اين نوع از خودکشي افراد ايده‌آل‌هايي دارند که جلوي آن به نحوي گرفته شده‌است. براي مثال کساني که خودکشي عاشقانه مي‌کنند، دنيايي ايده‌آل براي خود ساخته بوده‌اند که به آن نرسيدند و يا کساني که تصوري نسبت به زندگي زناشويي داشته‌اند و پس از رسيدن به آن متوجه مي‌شوند که آنچيزي نبوده که فکر مي‌کردند.

وي گفت: يکي از عوامل ديگر در خودکشي اين است که افراد يک جامعه به امکانات زندگي روزمره دست پيدا نکنند. در جامعه‌اي که تعداد جوانان آن زياد است، به‌تبع نياز به شغل، امکانات و... در آن شکل مي‌گيرد که اگر اين نياز رفع نشود، سرخوردگي‌ها و افسردگي‌ها مي‌توانند منجر به خودکشي در برخي از افراد شوند. به اين دليل که تقسيم درستي ميان منابع مختلف صورت نگرفته است. بهتر است در اينجا مثالي بزنيم؛ در جامعه ما به دليل ممنوعيت‌هاي شديد ديني، محدوديت‌هايي در ارتباط ميان دوجنس شکل مي‌گيرد و جوانان که نياز به امکانات و شرايطي براي برقراري ارتباط‌هاي ميان جنسيتي دارند، هنگامي که اين امکانات نباشد، سرخوردگي به سراغشان مي‌رود.

عدالت اجتماعي کجاست؟
سيدحسن حسيني با اشاره به ضعيف‌بودن عدالت اجتماعي در جامعه گفت: به‌طور کلي ناکامي‌هاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه منجر به خودکشي مي‌شوند که ‌دليلِ عدم برقراري عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي يعني هرفردي سرمايه‌هاي فيزيکي، اقتصادي و... را بنابر تلاش به‌دست بياورد. عدالت اجتماعي يعني رانت‌خواري وجود نداشته باشد. هر عاملي که به اين عدالت خدشه وارد کند، درنهايت سرخوردگي و خودکشي را منجر مي‌شود.

وي تصريح کرد: در اينجا لازم است به دو نوع خودکشي اشاره کنيم؛ در اولي خودکشي به اين معناست که فردي به صورتي ناگهاني خودش را از بين ببرد. در کنار اين ما شکلي از خودکشي داريم که مرگ تدريجي است. براي مثال فردي که دچار اعتياد مي‌شود و به مرور به زندگي‌اش پايان مي‌دهد. چنين مرگي نيز نوعي خودکشي در اثر ناکامي اجتماعي و تلاشي براي از بين بردن آن است.

اين استاد دانشگاه با انتقاد از نظام دانشگاهي ايران در تحصيلات تکميلي گفت: در حال حاضر يکي از به‌هم‌ريخته‌ترين اشکال دانشگاهي دنيا در کشور ما به وجود آمده است. در تحصيلات تکميلي آکادميک ما، درست از نادرست تشخيص داده نمي‌شود. افرادي هستند که با خرچ پول مي‌توانند به دانشگاه آزاد بروند و مدرک بگيرند و افراد ديگري نيز بدون خرج پول و با سختي در دانشگاه‌هاي سراسري براي کسب مدرک تحصيلات تکميلي تلاش کنند. اما در اين ميان ما با ايجاد سيستم‌هاي پولي در تحصيل روبرو هستيم؛ خيلي از افراد در دانشگاه‌هاي سراسري با خرج پول به مقالات و پايان‌نامه‌هايي دست پيدا مي‌کنند که خودشان ننوشته‌اند.

اين جامعه‌شناس با طرح مثالي در اين رابطه توضيح داد: فردي را در نظر بگيريد که با سختي به دانشگاه راه پيدا کرده و خودش را به تحصيلات تکميلي رسانده است. او در همه اين سال‌ها مجبور بوده علاوه بر تحصيل، کار کند و خرج خانواده‌اش را بدهد. حال اين فرد وقتي مي‌بيند که فرد ديگري به‌راحتي و صرفا با خرج پول به همان جايگاهي مي‌رسد که او، دچار سرخوردگي مي‌شود و از خودش مي‌پرسد پس چه فرقي بين مدرک دکتراي من و ديگري وجود دارد؟

بي‌نظمي در نظام دانشگاهي ما
وي گفت: بنابراين نوعي بي‌نظمي اجتماعي وجود دارد که منجر به بي عدالتي اجتماعي شده است. وقتي ورود به دانشگاه بدون فيلتر خاصي آزاد باشد، خيلي از افراد، چه کسي که با علاقه و سختي آمده و چه کسي که با پول آمده و چه کسي که براي گذران وقتش آمده، در کنار يکديگر قرار مي‌گيرند و منجر به بي‌نظمي و بي‌عدالتي مي‌شوند.

حسيني همچنين با اشاره به وضعيت برخي دانشجويان و با طرح مثالي گفت: مثال ديگري بزنم. چندشب پيش در کوي دانشگاه تحصن شد. دليل اين تحصن اجبار خوابگاه به برگشت دانشجويان قبل از ساعت 11 شب بود. خيلي از دانشجويان معترض مي‌گفتند که مجبورند در کنار تحصيل کار کنند و نمي‌توانند زودتر از ساعتي به خوابگاه برگردند. در چنين شرايطي است که افراد زيادي احساس تبعيض مي‌کنند.

دکتر حسيتي تصريح کرد: مجموع عوامل تبعيض‌آميز و ناهنجارانه موجود در سيستم آموزشي مي‌توانند به اقدام خودکشي منتهي شوند، کما اينکه بارها شاهدش بوده‌ايم.

اين جامعه‌شناس با توصيف وضعيت مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها گفت: در اينجا خوب است اشاره‌اي به مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها داشته باشيم؛ نهايتِ کمک و همفکري با دانشجويان در اين مراکز "حرف‌درماني" است. براي مشاوره دادن بايد ساير ظرفيت‌ها را نيز در نظر گرفت. بسياري از دانشجويان مشکلات مالي دارند که بايد با در اختيار داشتن امکانات مالي و رفاهي کمکشان کرد. نياز ما در مشاوره‌هاي مراکز دانشگاهي به "همه‌جانبه‌درماني" است و نه "حرف‌درماني".

وي ادامه داد: يکي از مشکلات ديگر در سيستم آموزشي و تحصيلي ما، گسترش بي‌رويه افراد در تحصيلات تکميلي است، درحالي که به نيازها، آينده و موقعيت اجتماعي آن‌ها توجهي نمي‌شود، که اين بي‌توجهي مي‌تواند انواع پيامدهاي اجتماعي و سياسي را داشته باشد.

عضو گروه آسيب‌هاي انجمن جامعه‌شناسي ايران گفت: استقبالي که در ايران براي ورود به مقاطع بالاي تحصيلي مي‌شود در ساير کشورهاي توسعه‌يافته که به علم بها مي‌دهند، ديده نمي‌شود. دليل اين امر قابل بررسي و اين است که فضاهاي قابل دسترس ديگري در جامعه وجود ندارند و تحصيلات تکميلي در ابعاد بزرگي بهانه‌اي براي جوانان است تا بتوانند از بطالت گذر کنند. جواناني که در اين راه قدم مي‌گذارند، پس از مدتي مي‌بينند که با بالارفتن مدرک، موقعيت‌اشان تغييري نکرده و امکانات بيشتري عايدشان نشده است، درنتيجه دچار افسردگي مي‌شوند.

دکتر حسيني در انتها گفت: ما بايد به برنامه‌ريزي‌هاي کوتاه و بلندمدت جامعه بيشتر توجه کنيم. مشکلات ما بيش از همه به برنامه‌ريزي‌ها برمي‌گردد. بايد امکانات سرزمين ملي و تحولات رخ‌داده در آن را در برنامه‌ريزي لحاظ کرد. مسئولان و برنامه‌ريزان ما همواره با مسائل و پديده‌هاي اجتماعي به شکلي روزمره برخورد کرده‌اند. در حالي که اين نگاه بايد نگاهي پيش‌بينانه و آينده‌نگرانه باشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر