صفحه نخست >> تغذیه / آشپزی تعداد نظرات: 0

اگر عاشق فلفل تند هستيد بخوانيد

اين محققان فعاليت بيولوژيکي دو ماده فعال در فلفل به نام‌هاي "کپسايسين" و "دي هيدروکپسايسين" را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد که اين ترکيبات فعال علاوه بر قابليت کاهش قند خون و سطح انسولين، کاهش رسوب چربي‌ ها در ديواره‌ هاي سرخرگي و جلوگيري از تشکيل لخته‌ هاي خوني را نيز دارند. ديابت نوع دو و بيماري هاي قلبي عروقي از شايع ترين بيماري هاي عصر حاضر بوده و تا حد زيادي به شيوه زندگي از جمله تغذيه و فعاليت بدني وابسته هستند.

کد خبر: 7218

جام نيوز/ مطالعات انجام شده در هند نشان مي دهند که فلفل تند در پيشگيري از ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي که مهم ترين عوامل مرگ و مير در کشورهاي در حال توسعه به شمار مي روند، مفيد و موثر است. اين محققان هندي معتقدند که در آينده فلفل تند به عنوان يک داروي قلبي، جايگزين آسپرين خواهد شد و يا همراه با آسپرين و به صورت ترکيبي به کار مي رود.
اين محققان فعاليت بيولوژيکي دو ماده فعال در فلفل به نام‌هاي "کپسايسين" و "دي هيدروکپسايسين" را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد که اين ترکيبات فعال علاوه بر قابليت کاهش قند خون و سطح انسولين، کاهش رسوب چربي‌ ها در ديواره‌ هاي سرخرگي و جلوگيري از تشکيل لخته‌ هاي خوني را نيز دارند. ديابت نوع دو و بيماري هاي قلبي عروقي از شايع ترين بيماري هاي عصر حاضر بوده و تا حد زيادي به شيوه زندگي از جمله تغذيه و فعاليت بدني وابسته هستند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر