صفحه نخست >> تغذیه / آشپزی تعداد نظرات: 0

ويتامين E ،ويتاميني ضد سرطان ريه

ويتامين E قادر به مهار کردن سلول‌هاي سرطاني ريه و مغز است؛ اين ويتامين از بروز برخي سرطان‌ها جلوگيري و با آنها مبارزه مي‌کند.

کد خبر: 4246

صبحانه آنلاين/ ويتامين E قادر به مهار کردن سلول‌هاي سرطاني ريه و مغز است؛ اين ويتامين از بروز برخي سرطان‌ها جلوگيري و با آنها مبارزه مي‌کند.
در مقاله‌اي که توسط محققان مالزي منتشر شد عملکرد سيتوتوکسيک برخي ايزومرهاي خاص ويتامين E، توکوتري‌انول در سلول‌هاي سرطاني را نشان دادند.
ويتامين E يک آنتي اکسيدان قوي است و شامل 8 ايزومر است:
4 توکوفرول (آلفا، بتا، گاما، دلتا).
4 توکوتري‌انول (آلفا، بتا، گاما، دلتا).

روغن زيتون: با سطح بالا در روغن سويا (1550 ميلي گرم/کيلوگرم همراه با 1021 ميلي گرم گاما توکوفرول).

ذرت: (1440 ميلي گرم/کيلوگرم همراه با 1034 ميلي گرم گاماتوکوفرول).

روغن پالم: (600 تا 700 گرم/کيلوگرم). از ميوه درخت نخل روغني به دست مي‌آيد که پر مصرف‌ترين روغن گياهي جهان است.

تا کنون توکوتري‌انول‌ها کمتر مورد مطالعه قرار گرفتند و بيشترين هدف از اين مطالعه مقايسه عملکرد توکوتري‌انول‌هاي آلفا، دلتاو گاما روي سلول‌هاي سرطاني انساني از هر دو نوع تومور است: سرطان ريه و گليوبلاستوما (سرطان مغز).
محققان ظاهر سلول را مشاهده و درصد زنده ماندن سلول‌ها را اندازه گيري کردند؛ مطالعات ديگر نشان داده است که توکوتري‌انول گاما اثرات ضد پروليفراتيو(ضد تکثير) در برابر سرطان سينه، کبد، روده بزرگ، سرطان معده، سرطان پروستات و سرطان ريه دارد.
همچنين نتايج نشان داد درمان با توکوتري‌انول‌ها رشد سلول‌هاي سرطاني را مهار مي‌کنند، سلول‌هاي سرطان درمان شده نشانه‌هايي از آپوپتوز داشت؛ در واقع تعداد سلول‌هاي مورفولوژي (رخت شناسي) غلظت توکوتري‌انول‌ها را تغيير مي‌دهند؛ (2مسيرکلي براي مرگ 1 سلول وجود دارد: نکروزيز و آپوپتوز).

آپوپتوز يک فرايند داخل سلولي است: آپوپتوز يا مرگ برنامه ريزي شده ي سلول و يک نوع خودکشي سلولي است. مزيت اصلي آپوپتوز نسبت به نکروزيز اين است که آپوپتوز در اکثر موارد يک فرايند قابل پيش بيني و کنترل شده‌اي است و پاک‌سازي آن توسط ماکروفاژها به آساني انجام مي‌گيرد).
آپوپتوز در زبان يوناني به معني ريزش برگ درختان يا ريزش گلبرگ در گياهان است. اين فرايند که در جانوران پر سلولي انجام مي‌گيرد و فرايندي حياتي در سلول‌هاي بدن است و در فرد بالغ روزانه حدود 50 تا 70 ميليارد سلول و در 1 کودک 8 تا 14 ساله 20 تا 30 ميليون سلول اپوپتوز است.
توکوتري‌انول‌ها ناشي از قطع جريان دو رشته دي‌ان‌اي ، منجر به فعال شدن کاسپاز – 8 مي‌شود و پروتئاز در آپوپتوز گرفتار مي‌شود .
اين مطالعه همچنين نشان مي‌دهد دلتا – توکوتري‌انول اثر بخشي بهتري نسبت به دو توکوتري‌انول‌هاي ديگر در وادار کردن آپوپتوز دارد.
بنابراين توکوتري‌انول‌ها و بخصوص ايزومر دلتا مي‌تواند سرطان مغز و ريه را درمان کند. به گفته محققان هر ايزومر ويتامين E مشخصات فارماکوديناميک خود را داراست و بهتر است بدانيد روغن پالم داراي 72 ميلي‌گرم دلتا توکوتري‌انول است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر