صفحه نخست >> تغذیه / آشپزی تعداد نظرات: 1

چطور بفهميم که چه «مزاجي» داريم؟

«مزاج» اصلي، همان مزاجي است که فرد با آن به دنيا مي آيد. اين مزاج يا طبع هميشه همراه او بوده و مزاج يا طبيعت ذاتي اوست؛ درست مثل رنگ پوستي که با آن متولد مي شود. اگرچه در طول عمر هر فرد به دلايل مختلف شامل اقليم، تغييرات آب و هوايي، عادت هاي غذايي، حالت هاي روحي- رواني و عوامل بيماري زا اين طبع کمي تغيير مي کند اما اصل آن تغيير نخواهد کرد.

کد خبر: 3950

برترين ها/ دکتر سعيد صانعي: وقتي کفش مي پوشيد، پاهايتان معمولا در آن راحتند يا هميشه مشکل داريد؟ اين مساله به طبع شما ارتباط دارد. تعجب نکنيد! شناخت طبع گاهي به همان سادگي که فکر مي کنيد نيست. اين آزمون به شما در شناخت دقيق طبعتان کمک مي کند.
مزاج اصلي، همان مزاجي است که فرد با آن به دنيا مي آيد. اين مزاج يا طبع هميشه همراه او بوده و مزاج يا طبيعت ذاتي اوست؛ درست مثل رنگ پوستي که با آن متولد مي شود. اگرچه در طول عمر هر فرد به دلايل مختلف شامل اقليم، تغييرات آب و هوايي، عادت هاي غذايي، حالت هاي روحي- رواني و عوامل بيماري زا اين طبع کمي تغيير مي کند اما اصل آن تغيير نخواهد کرد.
هرقدر علت هاي تغيير مزاج اصلي به مزاج ثانويه نزديک تر باشد، طبيعت بيماري به طبيعت اصلي خودش شبيه تر و امکان درمان و بازگشت به شرايط عادي امکان پذيرتر است.

1- با حلقه کردن انگشت شست و انگشت وسط يک دست به دور مچ دست ديگرتان، وضعيت قرار گرفتن دو انگشت چگونه است؟

الف: دو سر انگشت روي هم قرار مي گيرد.

ب: دو سر انگشت مماس يکديگر قرار مي گيرند.

ج: دو سر انگشت به هم نمي رسند.

2- اگر بدن تان را حرکت دهيد، ساختار عضلات بيشتر است يا چربي؟

الف: لايه هاي چربي زياد ديده شده و حالتي از لرزش و بي ثباتي در آن ديده مي شود.

ب: حجم عضلات بيشتر بوده و بدن لرزش ندارد و گوشت بدن شل نيست.

3- وضعيت موهاي بدن اعم از سر و بدن به چه شکلي است؟

الف: پرپشت، کلفت و تيره و صاف

ب: پرپشت، کلفت و تيره و مجعد

ج: پرپشت، کلفت اما لخت و روشن

د: کم پشت، نرم و نازک و شکننده و چرب

4- پوست تان چه رنگي است؟ اين آزمون براي افراد سفيدپوست است.

الف: رنگ سياه با گرايش به کبودي

ب: رنگ سفيد مايل به آبي

ج: رنگ سفيد متمايل به سبز

د: رنگ سفيد مهتابي که فشار انگشت رنگ سرخ آن کم رنگ مي شود.

سرد يا گرم؟ خشک يا تر؟ + تست

5- مفاصل شما به چه شکلي است:

الف: برجستگي مفصل ها به خوبي نمايان است.

ب: برجستگي خاصي در مفصل ها ديده نمي شود.

6- رگ هاي بدن، به ويژه دست تان ديده مي شود؟

الف: بله

ب: خير

7- کف دست تان از نظر هندسي چه شکلي است؟

الف:مربع

ب: مستطيلي و کشيده که انگشتان در درازاي آن قرار دارند.

ج: مستطيلي شکل که عمود بر انگشتان دست است.

8- اگر کفش شما معمولي باشد؛ منظور اينکه طبي نبوده يا از نظر بلندي پاشنه در خانم ها و يا از نظر ساختاري براي کفش آقايان وضعيت خاصي ندارد، پاي تان در کفش چه وضعيتي خواهد داشت؟

الف: پايم را مي زند.

ب: کاملا راحت هستم.

9- در جمع معمولا آغازگر بوده و در راس حرکت مي کنيد و تاثير مي گذاريد يا بيشتر آرام هستيد و تاثير مي گيريد؟

الف: تاثيرگذار

ب: تاثيرپذير

10- اطرافيان شما را کم حرف مي دانند يا پرحرف يا گزيده گو؟

الف: پرحرف

ب: کم حرف

ج: گزيده گو

سرد يا گرم؟ خشک يا تر؟ + تست

11- روي حرفي که مي زنيد، مي ايستيد و به درست و نادرست بودنش کاري نداريد يا اينکه مي ايستيد و در صورت اشتباه بودن آن را تصحيح مي کنيد يا دائما تغيير موضع مي دهيد؟

الف: مي ايستم و تغيير نمي دهم حتي اگر نادرست باشد.

ب: مي ايستم اما اگر با ارائه دلايل محکم متوجه شوم اشتباه است، از حرفم بر مي گردم.

ج: دائما تغيير راي مي دهم.

12- از گفتن بسياري از حرف ها شرم مي کنيد يا اينکه به راحتي هر حرفي را به زبان مي آوريد؟

الف: هر حرفي باشد، مي گويم.

ب: حجب و حيا مانع از بيان بسياري از حرف ها مي شود.

13- هر روز يا بيشتر روزها عصباني مي شويد؟

الف: بله

ب: خير

14- اگر عصباني مي شويد، عصبانيت شما زياد طول مي کشد يا بعد از مدتي فروکش مي کند و پشيمان مي شويد؟

الف: فروکش نکرده و طولاني است.

ب: فروکش کرده و پشيمان مي شوم.

15- به خوردن گرمي ها بيشتر گرايش داريد يا خوردن سردي ها؟ براي مثال خوردن چند عدد خيار را ترجيح مي دهيد يا چند عدد شيريني؟

الف: به خورد گرمي ها مثل شيريني

ب: به خوردن سردي ها مثل خيار

16- اگر تذکرات ديگران نباشد، اشتهاي شما چطور است؟

الف: زياد

ب: کم

ج: معمولي

خودتان را بسنجيد
فردي را تصور کنيد که هدفش رفتن به مرکز خريد خاصي است اما بدون فکر مسير ديگري را انتخاب مي کند. او به مقصد رسيده است اما انتخاب مسير اشتباه او را به دردسرهاي بسياري دچار مي کند.
درست مانند کسي که گرسنه است اما براي رفع گرسنگي، غذاي نامناسب انتهاب مي کند. راه انتهاب درست برنامه غذايي آگاهي از طبع است. حالا که به سوال ها پاسخ داديد، پاسخ آنها را هم با دقت بخوانيد و طبع تان را بشناسيد.

پاسخ1: اگر گزينه «الف» باشد، شما داراي مزاج سرد و خشک بوده و استخوان بندي تان ريز است. اگر گزينه «ب» باشد، مزاج شما معتدل بوده و استخوان بندي شما متوسط است و اگر پاسخ گزينه «ج» است، مزاج تان گرم و تر بوده و استخوان بنديان درشت است.

پاسخ 2: اگر پاسخ گزينه «الف»است، مزاج شما گرم و تر بوده و اگر پاسخ گزينه «ب» است، مزاج شما گرم و خشک است.

پاسخ 3: اگر پاسخ شما گزينه «الف» باشد، مزاج شما گرم و خشک است. اگر پاسخ شما گزينه «ب» باشد، مزاج شما گرم و تر است. اما اگر گزينه «ج» پاسخ شما باشد، مزاج تان گرم وتر استوا گر جواب گزينه «د» است، مزاج تان سرد و تر است. هرچه مو نازک، شکننده و اصطلاحا شبيه به موي گربه باشد مزاج به سمت سرد و تري گرايش دارد و هرچ مود حالت دار با پايه قوي باشد، مزاج به سمت گرمي گرايش دارد.

پاسخ 4: اگر پاسخ تان «الف» است، يعني مزاج شما سرد و خشک است. اگر پاسخ تان «ب» است، مزاج تان سرد و تر است. اگر پاسخ شما «ج» است، يعني مزاج تان مخلوط است و اگر پاسخ تان «د» است، يعني مزاج شما گرم و تر است.

پاسخ 5: اگر پاسخ شما گزينه «الف» است، مزاج تان گرم و خشک و اگر گزينه شما «ب» است، مزاج تان سرد و تر است.

پاسخ 6: اگر پاسخ «الف» است، مزاج تان گرم و خشک و اگر پاسخ «ب» است، مزاج تان سرد و تر است.

پاسخ 7: اگر پاسخ تان «الف» است مزاج تان معتدل بوده و حد واسط بين گرم و سرد قرار دارد. اگر گزينه «ب» را انتخاب کرده ايد مزاج تان گرم و خشک و اگر گزينه «ج» پاسخ شماست، مزاج تان سرد و خشک است.

پاسخ 8: اگر پاسخ تان «الف» است، پاي سينه دار و پهني داريد و مزاج تان گرم و خشک است. اگر انتخاب شما گزينه «ب» است، پاي تان باريک و استخواني است و مزاج تان سرد و خشک است.

پاسخ 9: اگر پاسخ «الف» است، گرم و خشک مزاج بوده و اگر پاسخ «ب» است، مزاج تان گرم و تر است.

پاسخ 10: اگر پاسخ «الف» است، مزاج شما گرم و خشک است. اگر پاسخ «ب» است، مزاج تان سرد و تر است و اگر گزينه «ج»، مزاج شما گرم و تر است، اما خشک نيست.

پاسخ 11: پاسخ «الف» يعني اينکه مزاج شما گرم و خشک است. پاسخ «ب» يعني مزاج شما گرم و تر است و اگر گزينه «ج» را انتخاب مي کنيد مزاج تان سرد و تر است.

پاسخ 12: اگر پاسخ شما «الف» است مزاج تان گرم و خشک است و اگر پاسخ «ب» است، مزاج تان سرد و تر است. البته شرايط رشد و تربيت هر فرد نيز روي رفتار او تاثير دارد.

پاسخ 13: گزينه «الف» نشانه گرم و خشک مزاج و گزينه «ب» نشانه سرد و تر مزاج است.

پاسخ 14: گزينه «الف» نشانه گرم و خشک مزاج و گزينه «ب» نشانه گرم و تر مزاج است.

پاسخ 15: اگر انتخاب تان گزينه «الف» است، مزاج تان سرد و تر و اگر انتخاب شما گزينه «ب» است، مزاج تان گرم و خشک است.

پاسخ 16: اگر انتخاب تان گزينه «الف» است، مزاج تان سرد و تر، اگر انتخاب تان گزينه «ب» است، مزاج تان گرم و خشک و اگر گزينه «ج» را انتخاب کرده ايد، مزاج تان معتدل است؛ يعني بين مزاج گرم و تر است.

چطور نتيجه بگيريم؟
اگر تعداد پاسخ هاي مثبت شما نسبت به يک مزاج بالاتر از نصف به علاوه يک باشد، مزاج شما همان است؛ براي مثال است اگر از 16 سوال پرسيده شده، پاسخ 10 سوال شما مرتبط به مزاج گرم باشد، مزاج شما گرم است.

گرم و خشک: اين افراد گرمايي بوده و معمولا فعاليت بدني شان زياد است. به مديريت علاقه مند بوده و اغلب آنها را در پست هاي کليدي مي بينيد. مديران خوب و کارآمدي هستند اما زود عصباني مي شوند و البته از عصبانيت شان زود پشيمان مي شوند. معمولا طعم دهانشان در ساعت هاي ابتدايي صبح، تلخ است. در خرداد بايد تدابيري بينديشند تا دچار مشکل مزاجي نشوند. بايد از خوراکي هاي سرد استفاده کنند.

گرم و تر: صورت اين افراد معمولا برافروخته بوده و فشار خونشان بالاست. خوش اخلاق هستند. اگر کاري به آنها سپرده شود به خوبي آن را انجام مي دهند اما نياز به يادآوري مکرر دارند در غير اين صورت آن را به اتمام نمي رسانند. بنابراين به دليل همين کارهاي نيمه تمامشان اصولا درگيري فکري زيادي دارند. اشتهاي آنها خوب است و زياد مي خوابند.
مستعد بروز جوش هاي پوستي هستند. پس بايد مواظب خوراک شان باشند.

سرد و خشک: اين افراد انرژي پاييني داشته و انعطاف پذيري کمي دارند. فعال نبوده و توان انجام کارشان پايين است و به همين دليل بارشان را روي دوش ديگران مي اندازند.
به دليل نامناسب بودن جريان خون در بدن دچار کم خوني يا تيرگي پوست مي شوند. براي رفع اين مشکل مي توانند از ماساژ کمک بگيرند.
اين افراد مستعد ابتلا به افسردگي و وسواس بوده و از نظر ظاهري نيز استخواني و لاغر هستند.

سرد و تر: اين افراد خوش اخلاق بوده، اضافه وزن داشته و چربي بدن آنها زياد است. انرژي انجام کاري ندارند. رطوبت زياد بدن آنها را به دو صورت آب دور لب ها، ريختن آب روي بالش و تعرق زياد مي بينيد.
اشتهاي آنها خوب است اما با وجودي که زياد غذا نمي خورند، چاق مي شوند. سوخت و ساز بدنشان پايين است. اشتهاي زياد و پايين بودن ميزان متابوليسم بدن از دلايل اضافه وزن آنهاست.

نظرات بینندگان

  • marzi

    | |

    سلام تست خوبي است اما زياد دقيق نيست با تشكرازشما.

ارسال نظر