صفحه نخست >> بین الملل تعداد نظرات: 0

«سلاح غيرهسته‌اي» ايران که رژيم اسرائيل از آن غافل بوده است

از سال ها پيش تاکنون، ادعاي تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي، موضوعي بوده که نخست وزير رژيم اسرائيل مبناي توجيه سياست داخلي و خارجي خود را بر آن قرار داده است. اين در حالي است که انتقاد از رويکردهاي نتانياهو در داخل و خارج از رژيم اسرائيل رو به افزايش است. در همين زمينه، يک روزنامه اسرائيلي از مسلح بودن ايران به سلاحي جز هسته اي سخن گفته که اسرائيل از آن غافل بوده است.

کد خبر: 8233

تابناک/ مطلبي که مي خوانيد در تابناک منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
-------------------------------------------------------

از سال ها پيش تاکنون، ادعاي تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي، موضوعي بوده که نخست وزير رژيم اسرائيل مبناي توجيه سياست داخلي و خارجي خود را بر آن قرار داده است. اين در حالي است که انتقاد از رويکردهاي نتانياهو در داخل و خارج از رژيم اسرائيل رو به افزايش است. در همين زمينه، يک روزنامه اسرائيلي از مسلح بودن ايران به سلاحي جز هسته اي سخن گفته که اسرائيل از آن غافل بوده است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه اسرائيلي «جروزالم پست» در مطلبي به بررسي موضوع ادعاهاي مطرح درباره تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي پرداخته و مي نويسد ايران هم اکنون نيز يک بمب مهم در اختيار دارد؛ اما اين بمب هسته اي نيست. تحليلگر اين روزنامه، افزايش قابل توجه نفوذ منطقه اي ايران در پي تحولات اخير در خاورميانه را سلاحي مي داند که ايران به آن تجهيز شده است.

اين روزنامه ضمن اشاره به تحولات گوناگون رخ داده در منطقه مي نويسد وقايع جاري، از جمله احياي القاعده، بي ثباتي در سوريه و ليبي، افزايش بي سابقه شمار آوارگان در منطقه و همچنين تحولات يمن، موضوعات چالش برانگيزي هستند که ذهن سياستمداران را در سرتاسر جهان به خود مشغول کرده است. اما به موازت همه اين تحولات، روند مهم ديگري در حال وقوع است که کمتر به آن توجه شده، اما مي تواند تهديد بيشتري را متوجه کشورهاي غربي کند.

در اين مطلب اشاره شده که کشورهاي غربي به رهبري آمريکا، همواره تلاش داشته اند منطق موجود در پس تلاش خود براي استمرار مذاکرات هسته اي با ايران را براي متحدان خود در خاورميانه توجيه کنند. هرچند، موضع اين متحدين نسبت به موضوع مذاکرات، همچنان بدبينانه باقي مانده است. در اين ميان، به عنوان مثال، نخست وزير رژيم اسرائيل تا آن حد با سياست هاي آمريکا در اين زمينه مخالف است که حاضر است روابط خود با اوباما را فداي وضع تحريم هاي جديد عليه ايران کند.

با اين وجود، به عقيده تحليلگر جروزالم پست، همين الان هم براي مهار ايران دير شده؛ زيرا ايران توانسته ابزار بسياري مهمي را در اختيار خود درآورده و به طور همزمان، چالشي جدي را متوجه عربستان سعودي و همچنين رژيم اسرائيل کند. بر اين اساس، ايران اصولاً براي تحت فشار قرار دادن دشمنان خود در منطقه و وادار کردن آن ها به پذيرش نفوذ روافزون منطقه اي خود، نيازي به سلاح هسته اي ندارد.

در اين توضيح اين مطلب اشاره شده که در پي تحولات هفته هاي اخير، حوثي ها در يمن که با ايران متحد هستند، توانسته اند بخش هاي مهمي از يمن را تحت کنترل خود درآورند. به اين ترتيب، براي نخستين بار مهمترين رقيب منطقه اي عربستان سعودي، توانايي کنترل تنگه «مندب» که درياي سرخ را به خليج عدن و اقيانوس عند متصل مي کند، به دست آورد. در شرايط کنوني، ايران بيش از هر زمان ديگري به کنترل گذرگاه استراتژيک ميان درياي مديترانه و اقيانوس هند – که روزانه سه ميليون بشکه نفت از طريق آن منتقل مي شود – نزديک شده است.

تنگه هاي دريايي در خاورميانه، چيزي بيش از پديده هاي جغرافيايي هستند و در واقع، شريان حياتي کشورهاي منطقه به شمار مي روند. اين اقدام مصر در بستن تنگه «تيران» بود که سبب وقوع جنگ سال 1967 ميان اعراب و اسرائيل شد. ايران در گذشته، چندين بار تهديد بستن تنگه هرمز را مطرح کرده است. دسترسي متحدين ايران به درياي سرخ، سبب مي شود تهديد استفاده موثر از تحريم ها عليه ايران تقريباً بلاموضوع شود. ايران در حال عقب راندن غرب در مذاکرات هسته اي است.

با طرح اين مباحث، تحليلگر اين روزنامه اسرائيلي نتيجه مي گيرد که راهبرد اوباما مبني بر تمرکز بر موضوع هسته اي ايران، هدف کلي اين کشور مبني بر مطرح کردن خود به عنوان ابرقدرت منطقه را ناديده گرفته است. ناتواني آمريکا در مواجهه با کنترل ايران بر يمن، سبب شده ايران اکنون کارت هاي بيشتري براي بازي کردن در اختيار داشته باشد و ادامه اين روند در آينده، مواجهه با ايران را بيش از پيش نيز دشوار خواهد ساخت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر