صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

طي سال‌هاي آينده هيچ مساله‌اي در کشور مهمتر از اشتغال نخواهد بود

کارشناسان اقتصادي معتقدند طي سال‌هاي آينده هيچ مساله‌اي در کشور مهمتر از اشتغال نخواهد بود و بر همين مبنا دولتمردان و نمايندگان مجلس در مناسبت‌هاي مختلف گريزي به مسئله بيکاري زده و در نکوهش و مذمت اين پديده سخن گفته واز گشايش ها و اقداماتي موثر در راستاي رفع اين مشکل بزرگ وعده مي دهند

کد خبر: 932

کارشناسان اقتصادي معتقدند طي سال‌هاي آينده هيچ مساله‌اي در کشور مهمتر از اشتغال نخواهد بود و بر همين مبنا دولتمردان و نمايندگان مجلس در مناسبت‌هاي مختلف گريزي به مسئله بيکاري زده و در نکوهش و مذمت اين پديده سخن گفته واز گشايش ها و اقداماتي موثر در راستاي رفع اين مشکل بزرگ وعده مي دهند،اما تا به امروزاين سخنراني ها و وعده ها هيچ کدام به رفع اين دغدغه بزرگ منجر نشده و انتظارهمچنان به قوت خود باقي است.
در اينکه اشتغال مسئله اصلي کشور است، شکي وجود ندارد چرا که نيروي بيکار و فارغ التحصيلان جوياي کار، کارخانجات درحال تعطيل شدن و‌ موج جديدي که در حال وارد شدن به بازارکارند معلوم‌است اما سوال اين است که آيا با منابع واعتبارات فعلي قافله اشتغال راه به جايي مي برد يا خير؟
بنابر نظر کارشناسان و برخي از نمايندگان مجلس بر اساس محاسبات صورت گرفته براي ايجاد هر شغل از 40 تا چند صد ميليون تومان اعتبار نياز است با اين وصف سرمايه‌ مورد نياز براي رفع بيکاري بابودجه فعلي تناسب ندارد و دولتمردان بايد در بودجه ريزي واختصاص اعتبارات به حوزه هاي مختلف از مسئله مهم اشتغال غافل نباشند.
در همين راستا بايد کوچک سازي بخش دولتي و ميدان دادن بيشتر به بخش خصوصي و همچنين بهينه سازي و کاهش هزينه کردها به منظور مديريت و ارجاع بسياري از هزينه‌هاي غير ضروري به حوزه توليد واشتغال در دستورکار دولت قرارگيرد تا به اين طريق بخشي ازاشتغال مورد نيازايجاد شود.
مسئله ديگرتکيه دائم بر منابع وتسهيلات بانکي براي ايجاد اشتغال است، همان قصه اي که در بعد کلان تر در مورد وابستگي بودجه کشور به منابع و درآمدهاي نفتي هميشه شنيده ايم، بايد گفت تا زماني که اين محاسبات و دو دوتاچهارکردنها برمبناي منابع بانکي باقي باشد، نمي توان خيلي به رونق اشتغال و توليد اميدوار بود.
دراين بين دولت يازدهم مباحثي مثل خروج کشورازرکود، حل مساله تورم بالا و اشتغالزايي را به عنوان برنامه‌هاي دراولويت دولت تدبيرواميد مطرح کرده،اما معاون وزير کار در خصوص روند تحقق اهداف اشتغالزايي دولت درسال جاري معتقد است، متاسفانه درقالب بودجه سال 93 با وجود تعاملاتي که با شبکه بانکي کشور داشتيم، حمايت هاي مالي واعتباري کافي از بنگاه هاي کوچک و متوسط صورت نگرفت.


رديف ويژه اشتغال از محل درآمد هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 94
به گفته معاون توسعه اشتغال وزارت کار طي 5 سال گذشته تاکنون هيچ بودجه اي براي اجراي سياست هاي بازار کاربه وزارتخانه اختصاص داده نشده و درسال جاري نيز قراربود اقداماتي صورت گيرد که بازهم نشد، اما براي سال 94 قراراست گشايش هاي جديدي در بازار کار صورت گيرد و سخنگوي دولت از پيش‌بيني منابع ويژه براي اشتغالزايي در بودجه سال 94 سخن گفته و قول داده اند يک رديف ويژه اشتغال از محل درآمد هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه سال 94 پيش بيني شود.
رئيس جمهور نيز در جلسه ارائه لايحه بودجه سال 94 در مجلس شوراي اسلامي طي سخناني،گفت: براي بهبود معيشتمردم و پاسخگويي به تقاضاي اشتغال جوانان انبوه جوياي کار و همچنين ارتقاء موقعيت منطقه اي و بين المللي کشور چاره اي جز تداوم رشد مثبت اقتصادي نداريم.
بر اين اساس و با توجه به اينکه موضوع اشتغال جوانان از جمله دغدغه هاي دولت و نمايندگان مجلس بوده دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده براي بحث اشتغال جوانان ۱۰۰۰ميليارد تومان اختصاص داده است.
درهمين راستا با برخي از نمايندگان مجلس در خصوص معضل بيکاري و راهکارهاي پيشنهادي آنها براي ايجاداشتغال و همچنين رويکرد دولت در بودجه سال 94 براي ايجاد رونق توليد و اشتغال گفت وگو کرده ايم که مشروح اين گفت وگو ها را در ادامه مي خوانيد:

زمانيان دهکردي: 25 درصد بودجه سال آينده به اشتغال اختصاص داده شود
سيد سعيد رمانيان دهکردي عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس معتقد است: اگر مي‌خواهيم کشور از بحران اجتماعي فعلي و امنيتي آينده، رهايي يابد راهکار آن ايجاد اشتغال پايدار و مولد است.
نماينده مردم شهرکرد در مجلس شوراي اسلامي افزود: مشکل بيکاري يک پاشنه آشيل بوده و براي دولت و نظام يک خطر جدي است به طوري که اگر دولت براي رفع آن سريعا تدبير نکند ضررهاي جبران ناپذيربيشتري را به دنبال خواهد داشت.
وي تصريح کرد: به منظور ايجاد رونق اقتصادي و اشتغال پايدار و مولد بايد ، 20 تا 25درصد بودجه سال آينده براي اشتغال هم در بحث مسايل عمراني و هم در مسايل سرمايه‌گذاري اختصاص يابد.
زمانيان دهکردي با تاکيد بر پرداخت کامل بودجه عمراني و فعالسازي پروژه‌هاي عمراني ادامه داد: بايد بودجه را به سمت پروژه‌هاي نيمه تمام هدايت کرد تا شغل ايجاد شود. غير از آن، 25 درصد ديگر هم بايد به سمت ايجاد اشتغال مولد سوق داده شود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: 50 درصد از اعتبارات بانکي بايد به سمت بودجه باشد اما متاسفانه مديريت ناصحيح و سوء مديريت و بنگاه‌داري بانک‌ها باعث شده که وضعيت امروز مملکت اين چنين باشد بنابراين تا زماني که بانک‌ها با سيستم اقتصاد کشورهماهنگ نشوند وضعيت فعلي مرتب است و اولين جايي که ضربه مي‌خورد خود بانک‌ها هستند.

عزيزي: ضرورت ارتقاي سطح اشتغال ودرآمد در بودجه سال 94
عبدالرضا عزيزي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس نيز با بيان اينکه بودجه سال 94 را بايد طوري طراحي و تنظيم شود که سطح اشتغال و درآمد ارتقا و تورم کاهش يابد، گفت: با توجه به سودهاي کلاني که بانک‌ها مي‌گيرند و چون توليدي در کار نيست هرگز نه درآمد بالا خواهد رفت ونه تورم کاهش مي بايد.
نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه زماني مي‌توان درآمدها را افزايش داد که توليد رونق داشته، افزود: با اين سودهاي کلان بانکي که در هيچ کجاي دنيا مرسوم نيست، نه سطح اشتغال بالا مي‌رود و نه درآمد بنابراين دولت بايد با تدبيري صحيح طوري عمل کند که مردم با چشم خود ببينند شغل ايجاد شده و درآمدها افزايش پيدا کرده است.
وي تصريح کرد: اگر اقتصاد دان‌ها مي‌گويند سود بانکي با تورم بايد يکي و متناسب باشد، پس چرا الان سود بانکي بيشتراز نرخ تورم است در حالي که حداکثر بايد 20 درصد باشد.
عزيزي افزود: راهکار پيشنهادي ما اين است که دولت از کارآفريني و کارآفرينان به صورت جدي حمايت کند و به کارآفرينان سوبسيد پرداخت کند.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس يادآورشد: زماني توليد و اشتغال رونق مي گيرد که از اين حوزه حمايت شود، درآمد وقتي بالا مي‌رود که اشتغال باشد، و درنهايت وقتي آسيب اجتماعي کمتر مي‌شود که توليد داشته باشيم ، در غير اينصورت موفق نخواهيم بود.

نديمي: فعال سازي لوکوموتيوهاي اقتصادي؛ راهبرد اصلي اشتغال زايي پايدار
ابوذرنديمي عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ايجاد 10 ميليون شغل به سرمايه اي نياز دارد که با بودجه ومنابع فعلي کشور تناسب ندارد، گفت: بايد سبک کردن دولت و ميدان دادن به بخش خصوصي با جديت پيگيري و هزينه‌هاي غيرضروري بهينه سازي و به سمت اشتغال هدايت شود.
نماينده مردم لاهيجان وسياهکل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در مورد اشتغال چند مبحث وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: اولين مسئله اين است که آيا اشتغال مسئله اصلي کشور ما است؟ که پاسخ اين سوال با توجه به مشخص بودن نيروي بيکار و فارغ التحصيلان جوياي کار، کارخانجات در حال تعطيل شدن و موج جديد نيروي جوياي کار که در حال ورود شدن به بازار کار هستند مشخص بوده و اشتغال امروز مسئله اصلي کشور است.
وي افزود: با توجه به ميزان منابع فعلي مشخص است که به اين زوديها اشتغال سروسامان نمي يابد.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: براي ايجاد هر شغل از 40 تا چند صد ميليون تومان اعتبار نياز داريم و به عبارت ديگر براي ايجاد 10 ميليون شغل سرمايه‌اي مورد نياز است که با بودجه فعلي تناسب ندارد.
نديمي با بيان اينکه بر اين اساس در بودجه سال آينده چند روش ممکن است وجود داشته باشد، گفت: يکي از اين روش ها اين است که دولت سبک و به بخش خصوصي فرصت فعاليت داده شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: راهکار ديگر اين است که هزينه‌ها بهينه‌سازي شود، به عبارت ديگر بايد بسياري از هزينه‌هاي غير ضروري را مديريت کرده و به حوزه توليد و اشتغال برگردانده شود.
نديمي گفت: با توجه به فرصتي که در تحريم‌ها پيش آمده ، 700 ميليون دلار وارداتي که داريم و 50 ميليون دلار منابعي که در صندوق توسعه ملي موجود است بايد رويکرد ما اساسا متناسب با توليد و اشتغال و صادرات باشد و از اين منابع به صورت صحيح در همين راستا استفاده شود.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افت شديد قيمت جهاني نفت در روزهاي اخير و تاثير مستقيم آن بر درآمد دولت، يادآورشد: با توجه به اينکه نفت کمتري مي‌توانيم بفروشيم، بايد حوزه صادرات غير نفتي را گسترش داده و کسري احتمالي را از اين طريق جبران کنيم بر اين اساس مي توان گفت با چنين رويکردي مسئله اشتغال حل شدني است

دامادي: مشکل اشتغال به شيوه مسکني و نگاه بخشي حل نمي شود
محمد دامادي عضو فراکسيون کارگري مجلس نيز در اين خصوص با بيان اينکه مشکل ما در مورد اشتغال اين است که مي‌خواهيم مسکني عمل کنيم، گفت: بايد توجه داشت که با تکيه بر منابع بانکي هم مشکل اشتغال حل نمي‌ شود و اين واقعيت در تجربه پرداخت وام‌هاي زود بازده ثابت شده است.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد بررسي کرد که مشکل اصلي اشتغال کجاست و چرا توليد رونق نمي‌گيرد و چرا توليد کننده واقعي سهمي که از تسهيلات بايد دريافت کند، را دريافت نمي‌کند.
عضو کميسيون عمران مجلس با انتقاد از اينکه رابطه صنعت با دانشگاه کاملا قطع است، تصريح کرد: اينکه تسهيلات بدهيم هم دردي را دوا نمي کند چرا که با شيوه فعلي فقط داريم ‌ بيکار بدهکار درست مي کنيم.
دامادي با بيان اينکه دولت يازدهم تازه به ميدان آمده و هنوز اتفاق خاصي در مورد اشتغال نيافتاده است، گفت: اينکه انتظار داشته باشيم در کوتاه مدت اتفاق بزرگي رخ دهد و مشکل اشتغال حل شود درست نيست و براي حل مشکل اشتغال بايد بررسي هاي کارشناسي لازم انجام و طرح و برنامه‌هاي جديد ارائه شود.
عضو کميسيون عمران مجلس با تاکيد بر اينکه مشکل اشتغال با نگاه بخشي حل نمي شود، گفت: در بحث لايحه بودجه موضوع اشتغال بايد در قالب يک بسته ديده شود و همه بخش ها از پتروشيمي، صنعت و بانک‌ها به تزريق اعتبار براي اين بخش مهم کمک کنند.

فتحي پور: اشتغال در بخش خصوصي معنا مي يابد/هدايت نقدينگي‌هاي سرگردان به سمت توليد
ارسلان فتحي پور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه رونق اشتغال به دست توانمند بخش خصوصي امکان پذير است، گفت: در کشور بيش از 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان وجود دارد که بايد به سمت ايجاد اشتغال و رونق توليد ملي هدايت شود.

نماينده مردم کليبر، خداآفرين، آبش احمد و هوراند در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اينکه معضل اشتغال همچنان دغدغه اصلي مقام معظم رهبري، دولت و مجلس است، گفت: نگراني در مورد خيل عظيم بيکاران و نبود فرصت‌هاي شغلي و مشکلات عديده ناشي از آن همچنان وجود دارد.
وي، افزود: ايجاد اشتغال با موانع و مشکلات متعددي روبه رو است و هنوز چرخ توليدي شهرک‌هاي صنعتي آن طور که بايد به حرکت درنيامده است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: البته در صنايعي مثل صنعت خودرو حرکت‌هايي را شاهد بوديم و توليد محصولات در اين بخش صنعتي تا حدودي افزايش يافته است که اميدواريم ساير صنايع هم به همين صورت رشد و پيشرفت داشته باشند.
فتحي پوربا تاکيد براينکه اشتغال از دغدغه‌هاي اصلي مقام معظم رهبري، دولت و مجلس است، ادامه داد: سرمايه گذاري مناسب براي رونق واحدهاي توليدي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بايد انجام گيرد که اين مهم و رونق و توسعه اقتصاد کشور به دست توانمند بخش خصوصي امکان پذير است .
وي با يادآوري اينکه به ايجاد طرح هاي جديد اعتقادي ندارم، تصريح کرد: بايد تلاش کنيم با رفع موانع طرح هاي موجود را حفظ و حداقل شهرک هاي صنعتي که ايجاد شده اند بتوانند با ظرفيت کامل فعال شوند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم گفت: بر اين اساس و با ورود جدي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در حوزه توليد و اشتغال و البته حمايت هاي دولت قطعا مشکل اشتغال حل شدني است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص نگاه دولت به اشتغال و توليد در بودجه سال آينده، تصريح کرد: نبايد بخش توليدي به بودجه‌هاي دولتي چشم اميد بسته و بر دولت تکيه کند بلکه بايد با برنامه ريزي صحيح زمينه لازم براي جذب و بهره گيري از منابع بخش خصوصي در بخش توليد فراهم شود.
نماينده مردم کليبر، خداآفرين، آبش احمد و هوراند در مجلس با يادآوري اينکه بر اساس آمار اعلام شده در حال حاضر بيش از 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور وجود دارد، ادامه داد: اين سرمايه ها بايد به سمت توليد ملي و سرمايه گذاري براي رونق اشتغال هدايت و موانع سر راه فعالان و سرمايه گذاران بخش توليدي مرتفع شود.

يوسفيان ملا:خانه نشيني فارغ التحصيلان زير سايه اشتغال بازنشستگان
عزت ا... يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس،گفت:معضل بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي و بي ميلي بازار کار نسبت به پذيرش آنها تا حدي پيش رفته است که امروز کشور نه در بخش نيروي کار ساده، بلکه در مورد اشتغال نيروهاي تحصيل کرده دچار مشکل است.

نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت بايد با ايجاد رونق در واحدها و صنايع توليدي زمينه اشتغال جوانان بيکار را فراهم کند، گفت: معضل بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي و بي ميلي بازار کار نسبت به پذيرش آنها تا حدي پيش رفته است که امروز کشور نه در بخش نيروي کار ساده، بلکه در مورد اشتغال نيروهاي تحصيل کرده دچار مشکل است.
وي با تاکيد بر اينکه بسياري از بيکاران بايد جذب بدنه دولت و صاحب شغل شوند، تصريح کرد: دولت نمي تواند به بهانه اينکه نيروي مازاد دارد بازنشستگان را به کار گيرد وفارق التحصيلان دانشگاهي خانه نشين شوند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اينکه دولت اعلام کرده ما نمي توانيم استخدام کنيم و مازاد نيرو داريم اصلا منطقي و قابل قبول نيست، چرا که به عنوان مثال خانمي که داراي مدرک کارشناسي از رشته هاي علوم انساني مانند ادبيات، جغرافيا و .... است غير از فعاليت در سيستم دولتي کجا مي تواند مشغول به کار شود.
يوسفيان ملا با ياداوري اينکه يک دولت بعد از روي کار آمدن 8 سال عمر مي کند، گفت: در طول اين مدت از سن استخدام بسياري از افراد تحصيل کرده جوياي کار مي گذرد و اينکه اين افراد فرصت اشتغال به کار را از دست دهند شدني و قابل قبول نيست.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکيد کرد: مصوب کرديم 25 تا 30 سال فوق العاده، مرخصي ذخيره، پاداش خدمت و تمام مزايا و حقوق بازنشستگان را دولت پرداخت کند براي اين بود که يک گروه از نيروها از بدنه دولت خارج شوند تا جا براي ساير افراد جوياي کار که شرايط استخدام را دارند باز شود.
يوسفيان ملا با انتقاد از اينکه دولت عکس موضوع فوق دارد عمل مي کند، گفت: حتي اگر تعداد بازنشستگاني که در مجموعه دولت مشغول به کار هستند يک نفر باشد اين يک مورد هم درست نيست و بايد فرصت هاي شغلي به جوانان جوياي کارداده شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم در خصوص اينکه راهکار پيشنهادي مجلس و نمايندگان براي رفع معضل بيکاري و ايجاد اشتغال چيست، گفت: در اين رابطه بايد در کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات بحث شود چرا که مسئله بيکاري که مهمترين و بزرگترين دغدغه جامعه است بايد تعيين تکليف شود.

اگر دولت مدعي ايجاد اشتغال است، آمار و ارقام ارائه کند
يوسفيان ملا تاکيد کرد: دولت بايد مشخص کند براي رفع معضل بيکاري چه برنامه اي دارد و مي خواهد با اين خيل بيکار چه کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينکه دولت تا کنون براي ايجاد اشتغال اقدام موثري نداشته و هيچ اتفاق جديدي در اين حوزه نيافتاده است، تصريح کرد: اگر دولت مدعي ايجاد اشتغال است ، صريح و روشن آمار و ارقام مربوطه را اعلام کند و بگويد به عنوان مثال در حوزه انتخابيه شما 10 نفر استخدام شده اند، در حالي که اينچنين نيست و آماري که اعلام مي شود اصلا درست نيست./
منبع: خانه ملت

نظرات بینندگان

ارسال نظر