صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

چه کساني يارانه هايشان را از بانک برداشت نمي کنند؟

اعلام نظر کميسيون تلفيق در مورد درآمد 2 ميليون و 500 هزار توماني نشان مي دهد که حداقل دهک هاي اول، دوم، سوم و چهارم همچنان در ليست يارانه بگيران قرار مي گيرند. هزينه متوسط ساليانه خانوارهاي ايراني 20 ميليون و 589 هزار تومان برآورد شده است. از اين عدد 5 ميليون و 495 هزار تومان صرف هزينه هاي خوراکي و 15ميليون و 102 هزار تومان صرف هزينه هاي غيرخوراکي مي شود. شاخص رفاه براي اين گروه نيز عدد 107 است.

کد خبر: 8400

خبرآنلاين/ متن پيش رو در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
------------------------------------------------


براساس اعلام کميسيون تلفيق خانوارهايي که درآمد ماهيانه آنه از 2ميليون و 500 هزار تومان باشد، از ليست يارانه بگيران حذف مي شوند.

اين مصوبه کميسيون تلفيق در شرايطي صادر شده است که اطلاعات دقيقي از ميزان ثروتمندان ايران وجود ندارد. آخرين بار علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اظهارنظري از شناسايي 10 ميليون ثروتمند خبر داده بود. اطلاعات ديگري که مرکز آمار ايران منتشر کرده نيز به گونه اي گفته هاي علي ربيعي را تاييد مي کند. براساس اطلاعات مرکز آمار ايران 6 درصد از جمعيت کشور در سفرهايي خود از ويلا يا ساختمان شخصي استفاده مي کنند. 11 درصد ديگر نيز امکان اجاره ويلا، استقرار در هتل يا اجاره آپارتمان را دارند.

مدتي پيش حتي اعلام شده بود که حذف يارانه بگيران از اطلاعات مالياتي، کدهاي سهام و سفرهاي خارجي انجام مي شود. در صورتي که مبناي حذف يارانه بگيران، سهامداران بورس در نظر گرفته شود 7 ميليون و 500 هزار نفر از اين ليست خارج مي شوند. البته اطلاعات سازمان بورس نشان مي دهد که بخشي از سهامداران با سرمايه اندک وارد بازار شده اند.

اعلام نظر کميسيون تلفيق در مورد درآمد 2 ميليون و 500 هزار توماني نشان مي دهد که حداقل دهک هاي اول، دوم، سوم و چهارم همچنان در ليست يارانه بگيران قرار مي گيرند. هزينه متوسط ساليانه خانوارهاي ايراني 20 ميليون و 589 هزار تومان برآورد شده است. از اين عدد 5 ميليون و 495 هزار تومان صرف هزينه هاي خوراکي و 15ميليون و 102 هزار تومان صرف هزينه هاي غيرخوراکي مي شود. شاخص رفاه براي اين گروه نيز عدد 107 است.

در صورت تاييد مصوبه کميسيون تلفيق دهک هاي پنج تا ده در خطر حذف يارانه نقدي قرار مي گيرند. برآوردهاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران نشان مي دهد حداقل دهک نه و ده نيازي به يارانه نقدي ماهيانه 45 هزار و 500 توماني ندارند چراکه اين دو دهک ساليانه تنها يک ميليون 402 هزار تومان صرف خريد فست فود مي کنند. دهک اول تنها 34 هزار تومان و دهک هاي مياني هم به طور متوسط 380 هزار تومان در اين مورد هزينه مي کنند.

ميزان هزينه ساليانه دهک دهم براي خريد فست فود 42 برابر دهک هاي اول و دوم است. ميزان هزينه متوسط دهک دهم براي خريد پوشاک و کيف و کفش هم 32 درصد از دهک اول بيشتر است. اين آمارها نشان مي دهند، برآوردهاي وزارت کار براي حذف 10 ميليون نفر از جمع يارانه بگيران با واقعيت هاي اقتصاد ايران همخواني دارد ولي در صورتي که عدد 2 ميليون و 500 هزار توماني درآمد ماهيانه به عنوان ملاک حذف يارانه نقدي در نظر گرفته شود، طيف بيشتري از طبقه متوسط کشور بايد قيد يارانه هاي نقدي را بزنند.

اطلاعات بانک مرکزي نشان مي دهد که در آخرين ماه واريز يارانه، 65 ميليون تراکنش براي برداشت اين يارانه ها صورت گرفته است. براين اساس حداقل 13 ميليون نفر از جمعيت ايران به سرعت اقدام به برداشت پول يارانه هاي نقدي نکرده اند.

برهمين اساس اطلاعات نشان مي​دهد جمعيت بين 10 تا 13 ميليون نفري بيش از بهره مندان از حقوق بيش از 2 ميليون و 500 هزار توماني مي توانند در ليست حذف از دريافت يارانه قرار بگيرند.

احمد کشاورز

نظرات بینندگان

ارسال نظر