صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

پديده اي نادر در مجلس نهم؛ 3 سوال در يک روز از يک وزير!

حسن روحاني، رئيس جمهور دولت يازدهم همواره بر نقش و جايگاه بي بديل مجلس شوراي اسلامي در پيشبرد امور تاکيد داشته و دارد. وي معتقد است اصولا حل مشکلات اقتصادي مردم بدون عزم مشترک و تعامل و همکاري تمام قوا ممکن نيست. از اينرو بر عکس آنچه در سالهاي قبل از دولت يازدهم شاهد بوديم در دوره جديد تقويت همدلي، همکاري و تعامل گفتمان حاکم بر روابط دولت و مجلس بوده است.

کد خبر: 8187

خبرآنلاين/ مطلبي که مي خوانيد در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
حسن روحاني، رئيس جمهور دولت يازدهم همواره بر نقش و جايگاه بي بديل مجلس شوراي اسلامي در پيشبرد امور تاکيد داشته و دارد. وي معتقد است اصولا حل مشکلات اقتصادي مردم بدون عزم مشترک و تعامل و همکاري تمام قوا ممکن نيست. از اينرو بر عکس آنچه در سالهاي قبل از دولت يازدهم شاهد بوديم در دوره جديد تقويت همدلي، همکاري و تعامل گفتمان حاکم بر روابط دولت و مجلس بوده است.

در اين ميان آنچه که بيش از پيش خودنمايي مي کند توقع بجا و به حق افکار عمومي از قواي محترم جهت حل مشکلات آنان بويژه در 2 حوزه اقتصادي و سياست خارجي يعني حل پرونده هسته اي است. از ديد صاحب نظران حل مشکلات اقتصادي و به سرانجام رسيدن مذاکرات هسته اي ايران با 1+5 در صدر اولويت هاي دولت تدبير و اميد قرار گرفته است.

در خصوص مذاکرات هسته اي، به نظر مي رسد، فعاليت رسانه اي بيگانگان بر اين مدار خبري بوده است که تحريم ها و فشارهاي اقتصادي کارساز بوده است و با اعمال فشار بيشتر مي توان جمهوري اسلامي را وادار به عقب نشيني و در نهايت تسليم کرد. طبيعي است آنان براي تحقق اهداف شوم خود اقدام به بزرگنمايي مشکلات وکاستي ها مي نمايند.

اما آنچه در اين مجال قابل تامل مي باشد، توجه به وظيفه مسئولين و نمايندگان براي مقابله با تحرکات رسانه اي و ديپلماتيک طرف مقابل مي باشد. ترديدي نيست که قاطبه مسئولين و نمايندگان در دولت و مجلس به طور شبانه روز در تلاش براي رفع مشکلات مردم هستند.

اما شايد اين توصيه قابل يادآوري باشد که مبادا در ايفاي نقش خود، خداي ناکرده در زمين حريف بازي کرد و با اقدامات به ظاهر قانوني خود موجبات دادن " سيگنال هاي منفي" به بيگانگان را فراهم آورد و از اين رهگذر آنان را به تداوم فشارهاي خود عليه ملت ايران تحريک و تشويق نماييم.

در شرايط کنوني وضعيت بازار سرمايه و بورس متاثر از المان هاي مختلف رشد و افت شاخص ها را تجربه مي کند که صد البته توجه به آن اولويت متوليان امر مي باشد. آنچه که در اين ميان واجد اهميت مي باشد نحوه واکنش به آن مي باشد. آيا احضارهاي مکرر وزير اقتصاد که به اعتراف موافق و مخالف از فعال ترين وزراي کابينه است مي تواند چاره کار باشد؟ آيا بهتر نيست به جاي احضارها و سوالات نمايشي اقدام به برگزاري جلسات مشترک با وزير نمود و در فضاي تعاملي دنبال حل مشکلات باشيم؟

در شرايط حساس امروز که مذاکرات ايران با کشورهاي 5+1 به مراحل حساس خود نزديک شده است شايسته بود به جاي احضار وزير و سوال از ايشان مي توان با برگذاري جلسات مششترک راه هاي تقويت بازار سرمايه را شناسايي کرد و در نتيجه به جاي دادن پيام " اختلاف " و " بحران" نمايي اوضاع اقتصادي به بيگانگان پيام " همدلي" و " عزم مشترک" دولت و مجلس را به نمايش گذاشت.

فراموش نکنيم که برخي از کساني که امروز خواسته يا ناخواسته به بيگانگان سيگنال مي دهند تا ديروز اظهارات رييس جمهور مبني بر خالي بودن خزانه را " اشتباه استراتژيک" توصيف مي کردند و از تاثيرات مخرب آن بر روند مذاکرات هسته اي انتقاد مي کردند.

اکنون بايد اين سوال را مطرح کرد که آيا احضار وزير و سوال از ايشان در خصوص بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار که از آن به مثابه دماسنج اقتصاد کشور ياد مي نمايند از اين ملاحظات سياسي و ديپلماتيک فارغ مي باشد؟ يا خداي ناکرده انگيزه هاي ديگري موجب مي شود که به قول معرف براي يک دستمال قيصريه اي را به آتش بکشانند.

يا وقتي که در خصوص برداشت از حساب صندوق توسعه ملي شاهد تفاهم دولت و مجلس با برگزاري جلسه مشترک بوده ايم چه انگيزه اي موجب طرح مجدد آن و احضار وزير براي پاسخگويي مي شود؟ آيا در يک ماه گذشته اتفاق خاصي افتاده است يا خداي ناکرده برخي از سياسيون با تمسک به اختياراتي که قانون به آنان داده است، اهداف ديگري را در تقابل با فضاي همدلي حاکم بر روابط دولت و مجلس تعقيب مي کنند.

و شاه بيت اين داستان اينکه طرح سه سوال از يک وزير در يک روز از سوي برخي از نمايندگان مجلس چه نسبتي با ايجاد آرامش در شرايط سخت اقتصادي کنوني دارد و نتيجه اين احضار هر چه باشد آيا کمکي به رفع مشکلات موجود خواهد کرد؟ آيا اين نوع برخورد سياسي با وزيري که نه تمايلات ورود به نزاع هاي سياسي دارد و نه رفتارهايش معمولا حاشيه ساز و سياسي است چه پيامي به ديگران خواهد داد؟

خوشبختانه روساي قواي مجريه و مقننه همواره بر ضرورت همدلي و تشريک مساعي دولت و مجلس براي حل مشکلات مردم تاکيد داشته اند و در عمل نيز آن را به نمايش گذاشته اند.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر