صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

عدم استقبال کارفرمايان از استخدام متأهلان

تجرد زنان در ايران افزايش يافته است. برخي استدلال مي‌کنند که مشکلات ازدواج سبب اين تغيير شده اما مي‌خواهم شما را به اين واقعيت ارجاع دهم که بسياري از کارفرمايان بالاخص در بخش خصوصي از استخدام نيروي کار غيرمجرد استقبال نمي‌کنند.

کد خبر: 7227

مهر/ وزير کار گفت: تجرد زنان در ايران افزايش يافته است. برخي استدلال مي‌کنند که مشکلات ازدواج سبب اين تغيير شده اما مي‌خواهم شما را به اين واقعيت ارجاع دهم که بسياري از کارفرمايان بالاخص در بخش خصوصي از استخدام نيروي کار غيرمجرد استقبال نمي‌کنند.

علي ربيعي با اشاره به زنانه شدن محيط‌ هاي کاري گفت: آيا شما محيط‌ هاي کاري‌ اي مشاهده کرده‌ايد که تقريبا همه افراد زن هستند؟ بالاخص در بخش خصوصي اين محيط‌ ها را بيشتر مشاهده مي‌کنيد. ارائه خدمات در بخش خصوصي تحت سيطره زنان قرار گرفته است. آيا مي‌توانيم شاهد حضور هرچه بيشتر زنان در حوزه‌هاي کاري باشيم و در عين حال رويکرد محافظه‌ کارانه گذشته به کار و اشتغال زنان را حفظ کنيم؟

وزير کار درباره کار زنان مجرد اظهارداشت: به‌ طور کلي تجرد زنان در ايران افزايش يافته است. برخي استدلال مي‌کنند که مشکلات ازدواج سبب اين تغيير شده، اما مي‌خواهم شما را به اين واقعيت ارجاع دهم که بسياري از کارفرمايان بالاخص در بخش خصوصي از استخدام نيروي کار غيرمجرد استقبال نمي‌کنند. مهم‌تر اينکه هر اقدامي انجام دهيد تا به نوعي از زنان حمايت کنيد، کارفرما اشتياق کمتري براي استخدام زنان به خرج مي‌دهد.

وي پيرامون سبک زندگي زنانه گفت: زنان به عنصر تعيين‌ کننده سبک زندگي بدل شده‌اند. نوع مصرف، انگيزه‌هاي زندگي و الگوهاي عمل خانواده و جامعه را زنان تا حد زيادي تعيين مي‌کنند. الگوهاي زيباشناختي و گرايش‌ هاي زندگي تحت تأثير زنان قرار گرفته است.

ربيعي افزود: حرفم اين است که هيچ بخشي از جامعه و سياست‌ گذاران تلاش نکنند واقعيت اجتماعي زن در جامعه امروز ايران را ناديده بگيرند. در ضمن، هرگونه سياست‌ گذاري درباره زنان بايد معطوف به شناخت دقيق از ذهنيت، فعاليت، گرايش‌ ها و تحولات اجتماعي حوزه زنان باشد.

وزير کار گفت: در عرصه روابط کار، زنان يکطرف منازعات با کارفرما و اعتراض به شرايط موجود کار هستند. استخدام با حقوق‌ هاي زير حد قانون کار و رعايت نشدن حقوق کار از جمله مسائل اين عرصه است.

وي تاکيد کرد: فرض کنيد تصميم مي‌گيريد براي حمايت از زنان، زمان مرخصي زايمان را افزايش دهيد و شرايط تسهيل‌ کننده ديگري براي کار زنان در نظر بگيريد. مسئله اصلي اين است که وقتي چنين کاري مي‌کنيد کارفرما از استخدام زنان استقبال نمي‌کند و در نهايت زنان شرايط معيشتي سخت‌ تري پيدا مي‌کنند. استخدام زنان کاهش مي‌يابد و به دليل سختي معيشت، تمايل به فرزندآوري هم کمتر مي‌شود.

ربيعي ادامه داد: وقتي شرايط خاص زنان در محيط کار ايران را لحاظ نکرده و سياست‌ گذاري مي‌کنيد در نهايت هم سياست‌ گذار شکست مي‌خورد و هم وضعيت زنان بدتر مي‌شود. اين وضعيت سياست‌ گذاري وقتي رخ مي‌دهد که شما سياست گذاري حساس به جنسيت نداريد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر