صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

کسري بودجه و فاجعه اقتصادي درسال۹۴

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران گفت: در صورت عدم دستيابي تيم اقتصادي دولت به جمع‌بندي درست در ارتباط با قيمت نفت، کسري بودجه و فاجعه اقتصادي در سال ۹۴ به سمت ايران حرکت خواهد کرد.

کد خبر: 6047

مطلبي که مي خوانيد در خبرگزاري نسيم منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
------------------
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران گفت: در صورت عدم دستيابي تيم اقتصادي دولت به جمع‌بندي درست در ارتباط با قيمت نفت، کسري بودجه و فاجعه اقتصادي در سال ۹۴ به سمت ايران حرکت خواهد کرد.

محمد رضا سبز عليپور- وزير محترم اقتصاد در آخرين اظهار نظرشان فرموده اند که با نفت 25 دلاري هم کشور را بخوبي اداره مي کنيم و به ناگه معاون اول رئيس جمهور وارد صحنه شده و مي گويند که نفت 40 دلاري، ما را با مشکل روبرو خواهد کرد!!

حال شما قضاوت کنيدکداميک از اين عزيزان درست مي گويند؟

آيا اينگونه بيانات نشان دهنده بي برنامگي و عدم هماهنگي تيم دولت نيست؟

يکي دو ماهي است که بحث کاهش قيمت نفت، کسري بودجه و بنابه تعبير دولتمردان، عداوت و توطئه برخي از کشورهاي غربي و عربي مطرح بوده که بيش از اينکه
بدنبال چاره باشيم متأسفانه بدنبال عامل و يا عاملين اين بحران مي گرديم اما دولت محترم هنوز نتوانسته تصميم درست و عاقلانه اي درخصوص قيمت پيشنهادي خود براي
محاسبه هر بشکه نفت در بودجه سال 94 که اين روزها در کميسيون تلفيق مجلس درحال رسيدگي مي باشد اخذ کند!!

از همين رو يکروز قيمت 72 دلار را پيشنهاد مي کنند و روز ديگر وزير اقتصاد بحث ازنفت 40 دلاري مي کند و فرداي آنروز حرف خود را تکذيب کرده و حرف از 65 يا 70 دلار
مي زند!! بالاخره قيمت چند؟

اگر کشور را مي توان با بودجه 25 دلاري اداره کرد پس چرا اينقدر در برابر کاهش قيمت پيشنهادي نفت در بودجه مقاومت مي کنيد؟

بطور قطع اين صحبت هاي دولتمردان بيشتر جنبه شعار و بنوعي بازي با کلمات براي دلخوشي مردم است تا شايد روز را از نظر رواني با خير و خوشي به شب برسانند!

همين تناقض گوئي هاي اعضاء اقتصادي دولت اينجانب را مجدداً برآن داشت تا چند خطي به موضوع مهم بپردازم شايد مفيد و تأثيرگذار باشد.

اينکه چرا دولت نرخ نفت در بودجه سال آينده را واقع بينانه پيشنهاد نمي کند و در برابر کاهش نرخ از خود مقاومت نشان مي دهد امري مبهم و مجهول است، زيرا غالب
صاحب نظران سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي اصرار بر اين دارند که دولت بايد قيمت پيشنهادي خود را تا حدي که امکان دارد کاهش داده و حدود 50 دلار را در بودجه
سال 94 بگنجاند.

به گزارش نسيم، در همين راستا بنا به گزارش امروز بلومبرگ، نظر باينکه قيمت جهاني نفت به قيمتي کمتر از۵۰ دلار رسيده در نتيجه 4 کشور کويت، عربستان، عراق و
نيجريه قيمت نفت در بودجه خود را بطور چشمگيري کاهش داده اند بنابه اين گزارش کشور کويت بودجه سال آينده خود را با نفت ۴۵ دلاري،‌ عربستان سعودي با نفت ۵۵

تا ۶۰ دلاري و عراق با نفت۶۰ دلاري بسته و نيجريه نيز قصد دارد بودجه خود را بر پايه نفت۵۰ دلار تدوين کند.

آيا مقامات اين کشورها روي ندانم کاري اين کار را انجام مي دهند و يا اينکه بواسطه تجربه چندين چند ساله خويش، کشورشان را طوري مديريت مي کنند تا به مشکلي
طي سال برخورد نکنند؟

باتوجه باينکه کشورهاي مذکور بدون موانع سياسي و بين المللي، روزانه ميليون ها بشکه نفت صادر مي کنند و با اين حجم صادرات، مبادرت به کاهش قيمت کرده اند تا
دچار کسري بودجه نشوند درصورتيکه کشور ايران با کلي موانع وتحريم هاي بين المللي روبرو است و فقط توان صادرات روزانه حدود يک ميليون بشکه نفت را دارد و با
کمترين نوسان قيمت با کسري بودجه مواجه مي شود پس چرا قيمت پيشنهادي خود را معقول و متناسب با واقعيات تنظيم نمي کند؟! همين موضوع و عملکرد دولت جاي
بحث و گفتگو دارد.

طبق گفته مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، به ازاء هر دلاري که قيمت نفت در بودجه کاهش يابد برمبناي دلار، حدود 346 ميليون دلار و برمبناي ريال، حدود هزار
ميليارد تومان در روز از درآمد هاي بودجه افت خواهد کرد.

بعنوان مثال اگر قيمت نفت60 دلار در بودجه تعيين شود، 12دلار نسبت به لايحه پيشنهادي دولت ،يعني عدد 72 دلار کم مي شود که به عبارتي حدود 12 هزار ميليارد تومان
از درآمد هاي بودجه کاهش مي يابد!!

اما از طرف ديگر چون نمي توان بودجه را با عدم تعادل تصويب کرد، بايد 12 هزار ميليارد تومان از سرفصل هزينه هاي بودجه کم شود.

حال طبق آمار اعلام شده، اگر قيمت نفت به نرخ 50 دلار سقوط کند حدود 22 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهيم داشت و اگر اين رقم کمتر شود هزار ميليارد تومان
ديگر به اين اعداد و ارقام اضافه خواهد شد،پس بهتر است دنبال اعداد نرويم زيرا آنقدر نجومي خواهد شد که اصلاً قابل درک نيست.

با اين اوصاف، دولت در سال94 فقط مي توانند هزينه هاي جاري خود و حقوق کارمندانش را تأمين کند ولي به هيچ برنامه ديگري از جمله طرح هاي عمراني، نظامي،
فرهنگي و اجتماعي طبق پيش بيني ها نخواهد پرداخت!

باعنايت به آمار فوق، کاملاً مشخص است که داشتن نفت و منابع طبيعي و همچنين خام فروشي اين ذخاير، هرگز تضميني بر قوي بودن، ثروتمند بودن و داشتن اقتصاد
سالم و پيشرفته در هيچيک از کشورهائي که از اين امتياز و موهبت الهي بهره برده اند نيست که ايران عزيز نيز از اين قاعده مستثني نيست زيرا حداقل طي يکصد سالي
که از عمر فروش نفت در اين کشور مي گذرد هيچ اتفاق خاص اقتصادي در ايران رخ نداده تا ما را در بين کشورهاي مطرح دنيا، مطرح تر کند!!

فقط با فروش نفت و ساير ذخاير طبيعي، توانسته ايم امورات کشور را به پيش ببريم و بقول معروف ناني سر سفره مردم بياوريم تا روز خود را سپري و منتظر فردا باشند تا
ببينند که پولي در کار خواهد بود يا خير!

بطور قطع ميلياردها دلاري که طي يکصد سال گذشته از بابت فروش نفت و ساير ذخاير طبيعي به خزانه دولتها سرازير شده هنوز موجب نشده تا همه مردم ايران ثروتمند
شوند و ريشه فقر هم در اين کشور بخشکد بلکه متأسفانه سياست هاي غلط اقتصادي و برخي سوء مديريت ها باعث شده تا فاصله طبقاتي بين فقير و غني به عميق
ترين شکاف هاي زمانه مبدل شود!!

اين درآمدهاي هزاران ميلياردي هنوز نتوانسته جلوي بيکاري، رکود، تورم، گراني مسکن، کاهش ارزش پول ملي، ورشکستگي کارخانه ها و موارد ديگر را بگيرد!!

اين درآمدهاي نجومي سهم چنداني از ثروت جهاني را به ما نداده است!!

البته شايد خيلي ها با نظر نگارنده مخالف باشند و بگويند که برعکس ايران يکي از ثروتمند ترين کشورهاي دنيا بوده و دليل آنرا هم وجود دهها و شايد صدها ميليارد بشکه
نفت و گاز در زير خاک ايران اعلام کنند، که بايد بگويم که بله، اين منابع ثروت محسوب مي شود اما تا زمانيکه زير خاک هستند ولي وقتيکه از زير زمين خارج و به قيمتهاي
پايين فروخته و درآمد حاصل از آن هم به درستي بکار گرفته نشود و با چشمي بهم زدن نيز تمام پولها از بين برود پس ديگر نمي توان نام آن را ثروت گذارد!!

ثروت تعريف خاص خود را دارد که از بحث فعلي ما خارج است.

باز هم شايد عده اي، بر نگارنده خرده بگيرند که اگر تحريم ها نبود و دست و بالمان بسته نبود، چه و چه ميکرديم وکاري ميکرديم کارستان و از ايران هم گلستان مي
ساختيم!!

در پاسخ به اين دوستان نيز بايد عرض کنم که بنده حقير راجع به ده سال گذشته بحث نميکنم بلکه راجع به صد سال گذشته يعني يک قرن صحبت مي کنم!!

تحريم ها از ده سال پيش به اين طرف شدت گرفته، خوب طي نود سال گذشته چه کرده و چه گلي بر سر ايران و ايراني زده ايم؟

البته قصد نگارنده اين نيست که با قلم فرسائي در اين يادداشت، دولت تدبير و اميد را بخاطر اشتباهات و يا گناهان دولتمردان نود و هشت سال پيش دادگاهي کنم بلکه
بحث کاملاً کلي است و فعلاً قصدم گرفتن انگشت اتهام بسوي شخص و يا دولت خاصي نيست.

درکل تمام کشورهايي که اقتصادشان وابسته به درآمد نفت بوده اقتصادي شکننده دارند، حال مي خواهد کشور ثروتمند قطر باشد يا ايران عزيز و يا روسيه ابر قدرت!!

تنها ايران وابسته به نفت را تحريم هاي چندين و چند ساله به چالش نکشيده بلکه تحريم هاي اعمال شده کشورهاي غربي فقط طي چند ماه گذشته، روسيه قدرتمند را
که از اهرم نفت و گاز بهره مي برد را نيز درگير کرده که نتيجه ملموس آن فرار سرمايه ها، کاهش شديد ارزش روبل در برابر دلار و کاهش سرمايه گذاري است.

اما واقعيت امر اين است که چه بخواهيم و چه نخواهيم درآمدهاي نفتي يکي از منابع مهم و اصلي تأمين بودجه ايران بوده که با کم و زياد شدن قيمت نفت، فراز و نشيب
هايي در عرصه اقتصاد ايران و به تبع آن در زندگي مردم رخ مي دهد.

به گزارش نسيم، در همين راستا، دست بر قضا همچنانکه همه ميدانيم سقوط شديد بهاي نفت در بازارهاي جهاني، دولت روحاني را با چشم انداز کسري بودجه شديد
روبرو کرده است.

ميزان سقوط بهاي نفت طي ماههاي گذشته بيش از 70 دلار در هر بشکه بوده و قيمت آن را از حدود120 دلاربه 48 دلار در هربشکه رسانده درحاليکه دولت ايران بودجه
سالجاري خود را برمبناي قيمت ۱۰۰دلار در هر بشکه تنظيم کرده است.

به اعتقاد نگارنده، کاهش قيمت نفت باعث نيمه تمام ماندن طرح ها و پروژه هاي عمراني و تشديد وضعيت رکود در کشور خواهد شد و اين واقعه درست زماني اتفاق مي
افتد که اولاً دولت در تنظيم بودجه سال 93 با کسري بودجه روبرو بوده و ثانياً هنوز بخشي از درآمدهاي نفتي بلوکه شده ايران در ساير کشورها به خزانه کشور تزريق نشده
و اين مشکلات را طي ماههاي آينده دو چندان خواهد کرد.

به طور قطع همين کاهش شديد بهاي نفت تحقق وعده ‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد را نيز بيش از پيش دشوارتر خواهد ساخت.

از طرفي ادامه کاهش قيمت نفت موجب نگراني کشورهاي منطقه خاورميانه ازجمله ايران شده و شواهد امر نشان مي دهد که همه اعضاء اوپک حتي بزرگترين صادرکننده
نفت خاورميانه يعني کشور عربستان سعودي نيز در مورد وضعيت بازار نفت نگران است.

همين رخدادها نشان دهنده اين است که دولت تا پايان سالجاري با کسري بودجه40 الي50 درصدي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي مواجه خواهد شد.

هرچند دولت اعتقاد دارد که کسري بودجه ناشي از کاهش قيمت نفت در نيمه دوم سالجاري را از راه درآمدهاي مازاد فروش نفت در نيمه اول سال آينده جبران خواهد کرد
ولي همچنان صاحب نظران اقتصادي اعتقاد دارند که دولت توان جبران کسري بودجه خود را به اين سادگي ها ندارد!.

برهمين اساس کارشناسان برجسته نفت در جهان، پيش بيني کرده اند که بهاي نفت احتمالاً تا پايان سه ماهه اول سال 2015 به کمترين ميزان خود طي سالهاي گذشته يعني حتي زير40دلار خواهد رسيد.

درصورتيکه چنين اتفاقي رخ دهد، بطور قطع قيمت نفت ايران هم در بازارهاي جهاني به کمتر از بشکه اي40 دلار تنزل خواهد يافت که خود مشکلي به مشکلات دولت ايران
خواهد افزود!!

شواهد امر نشان مي دهد که مشکل بوجود آمده در بازار نفت سياسي بوده و راهکار اقتصادي هم ندارد، هرچند که ايران مشکل قيمت نفت را توطئه اي از پيش برنامه
ريزي شده از طرف چند کشور غربي و عربي به رهبري عربستان سعودي مي داند،ولي خود آنها نيز در اين ضرر و زيان سهيم هستند.

اخيراً دولت ايران نيز لايحه بودجه ۸۳۷ هزار ميليارد توماني سال آينده را که با پيش بيني کاهش عوايد نفتي تدوين شده بود براي بررسي و تصويب نهايي به مجلس
فرستاده و بودجه سال 1394 ايران را بر اساس قيمت نفت70 دلار و نرخ هر دلار٢٨٥٠ تومان تنظيم کرده که صد در صد کسري زيادي خواهد داشت.

در نهايت اگر تيم اقتصادي دولت به جمع بندي درستي در ارتباط با قيمت نفت نرسند و قيمت پيشنهادي خود براي نفت در بودجه 94را بيش از50 دلار اعلام کنند نشان از
عدم هماهنگي تيم اقتصادي باهم خواهد بود که مسلماً با کسري بودجه مواجه و همين امر موجب خواهد شد تا بي پولي، رکود و نوعي فاجعه اقتصادي در سال 94
بسمت ايران حرکت کند.!

نظرات بینندگان

ارسال نظر