صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

قيمت بنزين درسال آينده چقدر خواهد بود؟

اگرچه پس از افزايش قيمت نان، زمزمه هايي مبني بر افزايش قيمت بنزين و گازوييل و ديگر حامل هاي انرژي به گوش رسيد، اما وزير نفت اعلام کرده که فعلا دولت برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده ندارد.

کد خبر: 5959

ايسنا/ اگرچه پس از افزايش قيمت نان، زمزمه هايي مبني بر افزايش قيمت بنزين و گازوييل و ديگر حامل هاي انرژي به گوش رسيد، اما وزير نفت اعلام کرده که فعلا دولت برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده ندارد.

اگر چه با توجه به رديف قانوني هدفمندسازي در لايحه بودجه 94،افزايش قيمت حامل هاي انرژي پيش بيني شده و دولت براي درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 48 هزار ميليارد تومان را پيشنهاد داد اما اما سقوط قيمت نفت و کاهش قيمت فراورده هاي نفتي در پي اين امر، باعث شده تا قيمت بنزين در ايران به قيمت بازار خليج فارس نزديک شود به طوري که بيژن زنگنه وزير نفت به تازگي اعلام کرده که فعلا برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين در سال 94 نداريم.

با چنين روالي قيمت بنزين سهميه در سال آينده 700 تومان،قيمت بنزين سهميه اي سوپر800 تومان،بنزين آزاد 1000 تومان و بنزين آزاد سوپر 1100 تومان خواهد بود.

بر اساس اين گزارش قيمت بنزين، گازوييل و ساير فراورده‌هاي نفتي ارديبهشت ماه سال جاري در قالب فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها انجام شد و در حالي که رديف درآمدي ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي در قانون بودجه سال 1393 کل کشور 48 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، با افزايش قيمت صورت گرفته درآمد پيش‌بيني شده محقق نشده است.

بر اين اساس با افزايش حدود 300 توماني قيمت بنزين و شروع رسمي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها همچنين افزايش قيمت ساير حامل هاي انرژي که يکي دو ماهي قبل از اجراي قانون انجام شده بود، در پايان نيمه اول امسال درآمدي حدود 15 هزار و 900 ميليارد تومان از افزايش قيمت حامل ها حاصل شده است.

بنابراين درآمد حدود 16 هزار ميلياردي هدفمندي در نيمه اول سال در حالي ثبت شده که حدود پنج هزار ميليارد تومان از شش دوازدهم آن کمتر بود به طوري که بايد 21 هزار ميليارد تومان از درآمد 42 هزار ميلياردي پيش بيني شده از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين مدت حاصل مي شد که به کمتر از 16 هزار ميليارد تومان کاهش يافت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر