صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

رقابت ٤ گروه در انتخابات اتاق تهران!

رقابت در انتخابات اتاق تهران با وجود برخي وجوه مشترک با ساير اتاق‌ها، داراي تفاوت‌هايي نيز است. در تهران پايه‌هاي رقابت از نوع جغرافيايي يا قومي وجود ندارد چراکه مي‌توان تهران را يک شهر چندفرهنگي و فراقومي دانست.

کد خبر: 5235

متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
--------------------------------------
رقابت در انتخابات اتاق تهران با وجود برخي وجوه مشترک با ساير اتاق‌ها، داراي تفاوت‌هايي نيز است. در تهران پايه‌هاي رقابت از نوع جغرافيايي يا قومي وجود ندارد چراکه مي‌توان تهران را يک شهر چندفرهنگي و فراقومي دانست. بنابراين رقابت در انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، بيشتر از جنس رقابت‌هاي جناحي است، يعني اشتراکات فکري و سلايق و روحيات همسان مديريتي، موجب ايجاد گروه‌ها و ائتلاف‌ها مي‌شود و عملا جناح‌هاي فکري- مديريتي شکل مي‌گيرند. در ادامه به بررسي گروه‌هاي موجود و جديد انتخاباتي اتاق تهران مي‌پردازم:
١- محافظه‌کاران يا بازارگرايان: اين گروه، کساني هستند که از ابتداي پيروزي انقلاب در اتاق حضور داشته‌اند و مديريت اتاق را تا سال١٣٨٢ به‌طور مطلق در دست داشتند. سبک مديريتي اين گروه، بيشتر مديريت رايج در بازار است، يعني ماندگاري طولاني‌مدت در راس يک مجموعه و انتخاب همکاران و مديران پايين‌دست خود، برمبناي نزديکي‌هاي خانوادگي يا آشنايي‌هاي ديرينه. به بيان ديگر اصل اعتماد و شناخت در مديريت اين گروه، از اصل مهارتمندي و شايستگي اهميت بيشتري دارد. اين گروه در ١٠، ١٢سال نخست مديريتي خود، يعني سال‌هاي ١٣٦٨ – ١٣٥٧ نقش مهمي در حفظ اتاق از جريانات تند ضدسرمايه‌داري وقت که در دولت و جامعه وجود داشت، ايفا کرده و توانست اتاق را حفظ و تثبيت کند. اما در ادامه، سبک مديريتي‌شان و عدم‌استقبال آنها از مديران جوان‌تر و عدم‌توجه به جانشين‌پروري، باعث شد اتاق وارد يک‌دوره سکون و رکود تا سال١٣٨٢ شود. پايگاه راي اين گروه بيشتر در ميان بازاريان، اعضاي قديمي اتاق، تشکل‌هاي معدني و اتاق‌هاي مشترک است. نام انتخاباتي اين گروه در دوانتخابات پيشين «مجمع فعالان توسعه» بود اما براي انتخابات آينده نام «ائتلاف بزرگ» را براي خود برگزيده‌اند.
٢- تحول‌خواهان: اين گروه که در انتخابات سال١٣٨١ از ترکيب سه‌فهرست انتخاباتي نزديک به هم شکل گرفت از دوره پنجم اتاق يعني سال١٣٨٢ وارد اتاق شد و توانست براي قريب به سه‌سال، مديريت اتاق تهران را برعهده بگيرد. نمايندگان اين گروه در اواخر دوره‌پنجم همزمان با تغيير دولت وقت از مديريت اتاق کنار گذاشته شدند و در دوره ششم نيز باوجود پيروزي نسبي در انتخابات اتاق تهران به دلايل بيروني و دروني نتوانستند سهمي از مديريت اين اتاق را به‌دست بياورند. در انتخابات دوره جاري (هفتم) نيز شکست نسبي در انتخابات داشتند اما توانستند يک‌نماينده در هيات‌رييسه اتاق تهران به‌دست بياورند، البته اتاق تهران کماکان در تسلط گروه محافظه‌کاران باقي ماند. اين گروه در واقع ترکيبي از مديران نوگراي نسل دوم بخش خصوصي و اصلاح‌طلباني که از دولت خارج شده بودند، بود. تلاش اين گروه، منجر به استقلال اتاق تهران از اتاق ايران در سال١٣٨٢ شد و تعداد اعضاي اتاق تهران نيز در دوره مزبور افزايش قابل‌ملاحظه‌اي يافت. برجسته‌سازي تمايلات سياسي اعضاي گروه در يک نهاد غيرسياسي مانند اتاق و در پاره‌اي موارد، نداشتن انعطاف براي تعامل با ديگر گروه‌هاي موجود در اتاق، موجب ايجاد انشقاق در اين گروه شد. پايگاه راي اين گروه در ميان ناراضيان از عملکرد گروه محافظه‌کار اتاق است و وابستگي اين گروه به آراي سيال و متکي به اشخاص درون ‌گروه زياد است. نام انتخاباتي اين گروه در دو انتخابات قبل «خواستاران تحول در اتاق بازرگاني» بود و در اين دوره با قالب «انجمن مديران و متخصصان صنعتي و اقتصادي» و تحت همان عنوان قبلي پا به عرصه رقابت‌ها نهاده‌اند. اتاق تهران در چهار دوره نخست، يعني تا سال١٣٨١تک‌قطبي و در تسلط گروه محافظه‌کاران اتاق بود اما در سه‌دوره اخير، با ورود تحول‌خواهان به رقابت‌هاي انتخاباتي، اتاق از تکي‌قطبي خارج و دوقطبي شد. به‌نظر مي‌رسد در انتخابات پيش‌رو با بازترشدن فضاي انتخابات در اتاق از يک‌سو و عدم‌تامين نظر همه گروه‌ها و ذي‌نفعان اتاق از دو قطب ياد شده از سوي ديگر، فضاي حاکم بر انتخابات، تغيير خواهد کرد و از دوقطبي به سه‌قطبي يا حتي بيشتر تبديل خواهد شد. تا به حال به غير از دو گروه ياد شده گروه‌هاي ديگري نيز اعلام موجوديت و آمادگي براي انتخابات کرده‌اند و ممکن است تعداد آنها بيشتر شود يا با شکل‌گرفتن ائتلاف‌هايي در بين گروه‌هاي فعال، اين تعداد تغيير کند.
گروه‌هاي ديگري که تاکنون اعلام موجوديت کرده عبارتند از:
٣- گروه سوم، گروهي تحت عنوان «کانون کارآفرينان توسعه‌گرا» است. اين گروه با محوريت مديران فعال در حوزه احداث و عمران تشکيل شده است. البته اين گروه در اولين نشست مطبوعاتي خود انتخابات اتاق را هدف اصلي گروه ندانسته و اظهار کرده‌اند که بيشتر به‌دنبال متشکل‌کردن کارآفرينان هستند. به‌هرحال فعاليت گسترده رسانه‌اي اين گروه، خبر از عزم جدي آنان براي رقابت در انتخابات مي‌دهد.
٤- گروه چهارم و آخرين گروهي که تاکنون اعلام موجوديت براي شرکت در انتخابات کرده است، گروه «ائتلاف براي فردا» است. اين گروه متشکل از تعدادي از چهره‌هاي شناخته‌شده اتاق هستند که بيشتر به مشي ميانه‌روي و عملگرايي در اتاق شناخته شده‌اند. برخي از آنان در انتخابات قبلي در طيف ميانه‌رو دوگروه تحول‌خواهان و فعالان توسعه قرار داشته‌اند و برخي ديگر، از مسوولان تشکل‌هاي بازرگاني و توليدي هستند. گروه ائتلاف براي فردا در اولين بيانيه خود با به‌دست‌دادن تحليلي تاريخي از اتاق بازرگاني در دنيا و ايران، سعي کرده است با رويکردي تحليلي‌تر از ساير گروه‌ها ماموريت‌هاي اتاق بازرگاني و نقاط قوت و ضعف آن در ادوار گذشته را کالبدشکافي و شناسايي کند و براساس آن، چشم‌انداز «اتاق فردا» را ترسيم کند. اين گروه با تکيه بر روحيه عملگرايي اعضاي خود تا کنون سعي کرده است وارد حاشيه‌هاي انتخاباتي نشود و مشي ايجابي اتخاذ کرده است. به‌نظر مي‌رسد «ائتلاف براي فردا» با رويکرد جديدي که معرفي کرده است بتواند فضاي دوقطبي چند دوره گذشته را بشکند و به‌عنوان قطب سوم و ميانه‌رو اتاق، ايفاي نقش کند. به‌اين‌ترتيب اين گروه مي‌تواند آن‌دسته از اعضاي اتاق را که گفتمان و شيوه عمل دوگروه موجود را نمي‌پسنديدند و همچنين اعضا و تشکل‌هاي جوان‌تر و جديدتر اتاق را به‌سوي خود جذب کند.
با توجه به اينکه ثبت‌نام نامزدهاي اين دوره انتخابات به‌زودي آغاز و در تاريخ هفتم‌بهمن خاتمه مي‌يابد، پس از آن تاريخ مي‌توان با شفافيت بيشتري در خصوص ترکيب گروه‌هاي رقيب و نقاط قوت و ضعف آنها قضاوت کرد. اما آنچه پيداست اينکه اين دوره از انتخابات اتاق تهران دوره پرشورتري و رقابت بين گروه‌ها رقابت تنگاتنگي خواهد بود.
هنوز هم امکان اعلام موجوديت گروه‌هاي ديگر وجود دارد اما هرچه زمان مي‌گذرد اين احتمال کمتر مي‌شود. به‌هرحال بايد اميدوارانه به انتخابات پيش‌رو نگاه کرد، هم از اين منظر که با بهره‌گيري از تجارب ادوار گذشته، انجمن نظارت بر انتخابات و اتاق تهران بتوانند انتخابات سالم‌تر و شفاف‌تري برگزار کنند و حاشيه‌ها بر اصل فائق نيايد و هم اينکه با بازترشدن فضا از دوقطبي به چندقطبي فرصت بيشتري براي نامزدهاي جديد، تشکل‌هاي جديد و مديران جوان به‌وجود‌آيد تا به گردونه انتخابات وارد شوند و در اداره نهاد بالادستي بخش خصوصي، يعني اتاق، نقش‌آفرين شوند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر