صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

آيين‌نامه مالکيت از هواپيماي شخصي!

انتشار آيين‌نامه مالکيت و بهره‌برداري از هواپيماي شخصيمرجع رسيدگي به درخواست بهره‌برداري و اعطاي مجوز صلاحيت پرواز هواپيماي شخصي، سازمان هواپيمايي کشوري است و مدت زمان اعطاي آن از زمان تکميل تجهيزات و مدارک مورد نياز که به طور کتبي به متقاضي اعلام خواهد شد، 6 ماه تقويمي خواهد بود

کد خبر: 5010

فارس/ مرجع رسيدگي به درخواست بهره‌برداري و اعطاي مجوز صلاحيت پرواز هواپيماي شخصي، سازمان هواپيمايي کشوري است و مدت زمان اعطاي آن از زمان تکميل تجهيزات و مدارک مورد نياز که به طور کتبي به متقاضي اعلام خواهد شد، 6 ماه تقويمي خواهد بود.

آيين‌نامه مالکيت و بهره‌برداري هواپيماي شخصي ‌‌شامل 5 بند است.
الف) هر شخص حقيقي يا حقوقي داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران، مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام به خريد و مالکيت هواپيماي شخصي غيرنظامي کند.

‌ب) بهره‌برداري از هواپيماي شخصي منوط به اخذ مجوز صلاحيت پرواز هواپيما و بهره‌بردار، مطابق استانداردهاي پرواز و قوانين و مقررات سازمان هواپيمايي کشوري است؛ بهره‌بردار بايد قبل از استفاده از هواپيماي موردنظر، آن را در سازمان هواپيمايي کشوري ثبت و مجوزهاي لازم را براي بهره‌برداري اخذ کند.

ب) اجازه پرواز پس از تأييد قابليت‌هاي فني - عملياتي هواپيما و صلاحيت عوامل پرواز، توسط سازمان هواپيمايي کشوري صادر خواهد شد؛ عمليات پروازي، تعمير و نگهداري، تأمين قطعات و کتب فني و عمليات هواپيماي مورد تقاضا، بايد به تأييد سازمان هواپيمايي کشوري برسد.

ج) مرجع رسيدگي به درخواست بهره‌برداري و اعطاي مجوز صلاحيت پرواز، سازمان هواپيمايي کشوري بوده و مدت زمان اعطاي آن از زمان تکميل تجهيزات و مدارک مورد نياز که به طور کتبي به متقاضي اعلام خواهد شد، 6 ماه تقويمي خواهد بود.

د) سود بازرگاني هواپيماهاي موضوع اين آيين‌نامه، بر اساس تصويب‌نامه شماره 25338/ ت 24794 هـ ‌تعيين مي‌شود.

بنابراين گزارش تصويب‌نامه تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين، تغيير و يا معافيت مأخذ سود بازرگاني و شرايط ورود کالاهاي وارداتي به وزيران عضو کميسيون ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب، به شرح زير است:

اختيارات هيأت وزيران در خصوص تعيين، تغيير و يا معافيت سود بازرگاني و شرايط ورود کالاهاي وارداتي و همچنين اختيارات هيأت وزيران ناشي از مواد (5) و (7) قانون امور گمرکي - مصوب 1350 به وزيران عضو کميسيون ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب‌نامه شماره 1395 ت 16 هـ مورخ 1373/12/6 وزير ذيربط، حسب مورد، تفويض مي‌شود.

ملاک تصميم‌گيري در خصوص موضوع‌هاي ياد شده موافقت اکثريت وزيران عضو است و مصوبات کميسيون در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است؛ قانون امور گمرکي مصوب 1350 به موجب قانون امور گمرکي مصوب 1390/02/22 نسخ صريح شده است.

به گزارش فارس همچنين با تصويب دستورالعمل جديد سازمان هواپيمايي کشوري از اين پس تنها به هواپيماهاي با سن زير 15 سال اجازه اجاره يا خريد داده مي‌شود؛ در دستورالعمل قبلي داراي تبصره هايي براي ورود هواپيما بود که هواپيماهاي با عمر بيش از 30 سال وارد کشور مي‌شدند.

‌هر چند که محدوديت‌هايي روي سن هواپيما ايجاد شده اما براساس آيين نامه جديد مراحل اداري کاهش و مراحل ورود و پذيرش هواپيما تسهيل شده است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر