صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

حذف قانون مالیات بر درآمد صحت ندارد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با مهیا شدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور قانون مالیات بر درآمد اجرایی می‌شود.

کد خبر: 46752

باشگاه خبرنگاران: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با مهیا شدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور قانون مالیات بر درآمد اجرایی می‌شود.

ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به قانون مالیات بر مجموع درآمد گفت: حذف چنین قانونی تحت عنوان قانون مالیات بر مجموع درآمد در دو سال اخیر وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: رویکردی نسبت به این قانون وجود ندارد، اما امیدواریم با اجرای قانون جامع مالیاتی زیرساخت‌های لازم مهیا شود و در طی دو سال آینده باید سامانه جامع مالیاتی در کشور اجرایی شود.

عضو کمیسیون مجلس الغای حذف قانون مالیات بر مجموع درآمد را نادرست عنوان کرد و گفت: تا زمانی که شناسنامه ثروت به طور کامل اجرایی نشود، نداشتن رویکرد مالیات بر مجموع درآمد طبیعی است.

ندیمی افزود: شناسنامه جمعیتی در حال حاضر وجود ندارد و افراد به نحوی در راستای مباحث مربوط به برنامه جامع مالیاتی قرار نگرفتند، امیدواریم طی دو سال آینده این سامانه در راستای فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار بگیرد تا شاهد اجرایی شدن قانون مالیات بر مموع درآمد باشیم.

وی قانون مالیات بر درآمد را جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: فراتر از اصل درآمدزایی این قانون حمایت از فعالیت‌های اقتصادی موجود کشور است و نفی فعالیت‌های غیرقانونی که در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: اجرای این قانون امنیت اقتصادی را در جامعه حاکم می‌کند و همچنین شرایط اقتصادی و فرهنگی مطلوبی را مهیا خواهد کرد. اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد در راستای احترام به حقوق فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه است.

ندیمی با اشاره به قانون مالیات بر ثروت گفت: تمام قوانین مالیاتی متناسب با نگاه اسلامی، علم اقتصاد در قوانین وجود دارد اما تمرکز یا عدم تمرکز، امکان اخذ یا عدم اخذ متناسب با شرایط قانونی کشور اجرا می‌شود و هیچ قانونی از قوانین مالیاتی حذف نشده است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر