صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

غرضي: دولت با قرض سرپا مانده است

شعار من در انتخابات رياست جمهوري، دولت بدون تورم بود و اگر ملت به شعار من راي مي دادند به طورحتم براي مردم،مجلس و مسئولان توضيح مي دادم که درصورتي دولت بدون تورم ايجاد مي شود که بيش از درآمد،هزينه نشود.دولت ها در زمان انتخابات با ارائه شعارهايي تعهد کردند که پرداخت هايي داشته باشند، اما درصورتي اين پرداخت ها انجام مي شود که دولت از درآمد اضافه پرداخت کند نه از جيب مردم. اگر مردم راي به چنين دولتي دهند که به اندازه درآمد،هزينه مي کند،آن دولت پشتوانه اجتماعي پيدا خواهدکرد و با همراهي ملت سياست دولت با عملکرد آن مساوي مي شود.

کد خبر: 4643

ايسکا نيوز/ رقيب روحاني در انتخابات بود و بر خلاف ديگر منتقدان اين روزهاي دولت،خرج روحاني از وزراي کابينه را جدا ميکند. روحاني را رئيس جمهوري معتدل در تمامي حوزه ها از جمله درآمد و هزينه مي داند و وزراي کابينه را دست و دل باز پر هزينه. به باور وي روحاني مسير هاشمي و خاتمي را ادامه ميدهد و انتهاي اين مسير جز موفقيت دولت نخواهد بود.سيدمحمد غرضي عملکرد اقتصادي دولت را با اما و اگر همراه مي کند و بر اين باور است که شعارها و وعده هاي دولت روحاني موجب شده است تا هزينه هاي اداره کشور بالا برود و دولت با قرض سرپا بماند.

از نظر شما شرايط اقتصادي و سياسي دولت يازدهم چه تفاوتي با دولت هاي گذشته کرده است؟
دولت هاي نهم و دهم خيلي ثروتمند بودند،ولي روش دولتمردان کمکي به سفره مردم نکرد و اقتصاد خانواده ها دچار بحران شد.روش دولت آقاي روحاني مانند دولت هاي نهم و دهم نيست، بلکه دنباله رو دولت هاي آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي است،که آن دولت ها هم مشکلات خاص خودشان را داشتند و من اميدوارم دولت يازدهم روش هاي خود را تصحيح کند. در درون دولت هم تفاوتي بين خود آقاي روحاني و کابينه دولت ايشان قائل هستم، زيرا توجه آقاي روحاني به تعادل بين ميزان درآمد و هزينه بسيار زياد است، اما کابينه دولت ايشان هزينه هاي زيادي صرف مي کنند به طوري که اگر درآمدهاي ارزي دولت افزايش پيدا کند، نمي توان پيش بيني کرد که چه امري اتفاق خواهد افتاد،به همين دليل توجه آقاي روحاني بايد به هزينه هاي دولت بيشتر باشد تا اگر درآمدهاي ارزي کشور افزايش پيدا کرد، اين ميزان درآمد به جيب مردم سرازير شود نه فقط به جيب دولت و نهادهاي شبه دولتي. دولت بايد بتواند هزينه هاي خود را کنترل کند تا اين ارزي که وارد کشور مي شود از طريق سرمايه گذاري و ايجاد ارزش افزوده به جيب مردم سرايز شود و اگر اين امر محقق نشود،بي شک دولت پرهزينه خيلي اعتبار سياسي و اجتماعي نخواهد داشت.

اما توافق هسته اي و رفع تحريم ها ميتواند معادلات را عوض کند.
به طورحتم توافق هسته اي و رفع تحريم ها به دولت کمک مضاعفي خواهد کرد،به طوري که با توافق هسته اي و رفع تحريم ها شاهد فعاليت دولت با بانک هاي خارجي، تسهيل در روند صادرات و واردات، کاهش دريافت هاي زيرميزي،کاهش فشارهاي اقتصادي ناشي از جولان دلالان در بازار، توسعه تجارت و صنعت و کاهش چند برابري هزينه هاي دولت خواهيم بود. اما اين نکته حائز اهميت است که آيا مابه التفاوت کاهش هزينه هاي دولت به جيب فقرا سرازير مي شود يا خير؟

دولت از عملکرد خود رضايت دارد و پاسه اين سوال را غير مستقيم مي دهد ؟
بي شک تمام شاخص هاي اقتصادي بايد مطابق با يک نرخ کارشناسي مثبت پيش رود، اما دراين يک سال و نيم اخير نرخ نقدينگي از 470 هزارميليارد تومان به 680 هزارميلياردتومان رسيده است، به عبارتي بيش از 25 درصد نرخ نقدينگي رشد داشته،به طوري که به اندازه يا بيشتر ازکاهش نرخ تورم،نرخ نقدينگي درکشور افزايش پيدا کرده است. متاسفانه کاهش نرخ تورم درجامعه به هيچ عنوان احساس نمي شود،به طوري که دولت هرازچندگاهي از روند نزولي کاهش نرخ تورم درکشورخبرمي دهد،اما قيمت اقلام اساسي روزانه درحال افزايش است به طوري که نرخ هزينه ها متناسب با ميزان درآمدخانوارها نيست. کاهش نرخ تورم ازسوي سيستم هاي آماري درست محاسبه مي شود،اما کاهش نرخ تورم درسيستم اجتماعي غلط از آب درمي آيد که مثال بارز آن قيمت کنوني نان در بازار است که با اين روندصعودي افزايش قيمت نان، بي شک تا چند وقت ديگر خوردن نان براي برخي اقشار ضعيف جامعه تبديل به يک آرزو خواهدشد. نرخ تورم درجامعه کاهش پيدا نکرده،بلکه رشد تورم کاهش پيدا کرده است به طوري که تورم از40 درصد به 20 درصد رسيده است، که اين ميزان کاهش رشد تورم درهزينه هاي جاري خانوارها مشخص نيست به گونه اي که درحال حاضر خانوارها بيش از 20 درصد براي تامين مايحتاج خود تحت فشار هستند.

کاهش درآمدهاي دولت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
اگر درآمدهاي ارزي با ميزان هزينه هاي دولت هم سو نباشد و به دليل داشتن بدهي،دولت بايد از مردم قرض کند، يعني به عبارتي اسکناس جديد بدون پشتوانه درکشور چاپ شود که با افزايش نرخ نقدينگي دولت از نظر سياسي بسيار بي اعتبار مي شود. آقاي احمدي نژاد سکان دولت نهم را با نرخ نقدينگي 68 هزارميليارد تومان در دست گرفت، اما در پايان کار دولت دهم نرخ رشد نقدينگي 470 هزارميليارد تومان شد، به طوري که نرخ ارز هم از هزار تومان به 3هزار تومان رسيد. با توجه به اينکه دولت نهم و دهم درآمدهاي ارزي بسيار زيادي داشت، اما درآن زمان قيمت اجناس در بازار گران تر و زندگي براي فقرا سخت تر و براي اغنيا سهل تر شد.من اميدوارم درآمدهاي ارزي کشور بر اساس خواسته و پيش بيني دولت باشد تا مشکلي در اين زمينه ايجاد نشود. شما توجه داشته باشيد معمولا در دولت هايي که نرخ نقدينگي افزايش پيدا کرده و به دنبال آن اسکناس جديد و بدون پشتوانه چاپ شده و باعث سخت شدن معيشت مردم شده اند، اعتبار سياسي ، اجتماعي دولت زير سوال رفته است. بارها درمناظره هاي کانديداتوري رياست جمهوري متذکر شدم که هر دولتي که از مشروطه تا به الان سکان دار قوه مجريه بوده،تورم نقدينگي داشته و از جيب فقرا استفاده کرده است، به همين دليل دولت ها بايد متعهدانه به منظور افزايش استقلال پول ملي،کمتر از درآمدخود هزينه کنند و مردم هم در زمان انتخابات رياست جمهوري بايد از دولت بخواهند که هزينه هاي خود را کاهش دهد.

اما بالاخره دولت هم بر اساس نيازها و مبتني بر درآمد هزينه مي کند؟
اينگونه نيست. هزينه هاي دولت به دوصورت جاري و عمراني است. بار هزينه جاري دولت بسيار سنگين تر از هزينه هاي عمراني است و در طول زمان هاي مختلف تصدي گري و استخدام نيروي انساني زيادتر شده است به عنوان مثال چندي پيش وزير صنعت،معدن و تجارت با اخذ مجوز از مجلس 3 هزار نفر نيروي انساني را براي کنترل قيمت ها در بازار استخدام کرده که به علت ناکافي بودن درآمد دولت هنوزحقوق اين افراد پرداخت نشده است به همين دليل سياست اينکه از طريق اشخاص،اشخاص ديگر راکنترل کنيم،بسيار سياست غلطي است زيرا افراد نمي توانند همديگر را کنترل کنند و پس از مدت زماني شبيه يکديگر مي شوند. همچنين درخصوص هزينه هاي عمراني هنوز برخي طرح هاي نيمه کاره عمراني در شهرستان ها پس از گذشت 20 سال تکميل نشده اند.

بر اساس تحليل شما اين حجم طرح هاي نيمه کاره يعني اينکه دولت ها بيشتر شعارزده بوده اند؟
دولت ها درگذشته بيش از درآمدهزينه کرده اند. در حال حاظر هم به دليل اينکه تعهد و شعار دولت بسيار بالا رفته که حتي اگر درآمدهاي آينده را هم هزينه کند، بازهم پاسخوي تعهدات و شعارها نيست.دولت ها دائم در مقابل تعهدات خود و تعهدات دولت هاي گذشته با کسري درآمد و مشکلات ناشي از آن مواجه مي شوند. به عنوان مثال چندي پيش مجلس تصويب کرد که دولت ظرف 3 سال آينده بايد بدهي تمام پيمانکارها را پرداخت کند اما مگر دولت درآمدي دارد که بخواهد اين ميزان پول را پرداخت کند؟ به همين دليل دولت بايد براي پرداخت بدهي خود به چاپ اسکناس جديد و بودن پشتوانه اقدام کند که اين امر باعث افزايش نقدينگي درکشور خواهد شد. همچنين دولت در راستاي طرح سلامت 8 ميليون نفر را تحت پوشش تامين اجتماعي قرار داده،سوال اينجاست که دولت هزينه اين عملکرد را از کجا تامين مي کند؟ يا دولت خواهان افزايش کيفيت است به طور حتم اين اقدام هم نيازمند به هزينه هنگفتي است . اما نکته اصلي اين است که دولت تا به امروز فقط با قرض،هزينه کرده و سرپا مانده است.

اما اقدامات دولت هاي گذشته هيچ تاثيري در تحقق شعارهاي ابتداي انقلاب نداشت و شاهد افزايش فقر در کشور هستيم؟
توجه داشته باشيد دولت ها در زمان انتخابات براي اخذ راي از مردم و حکومت داري به شعارهاي دلخوش کننده در راستاي نابودي فقر درجامعه و اجراي پروژه هاي عمراني به منظور ايجاد اشتغال درشهرستان هاي محروم مي پردازند،که متاسفانه به دليل عدم عمل به آن شعارها پس ازگذشت مدت زماني نزد ملت بي اعتبار مي شوند،که بعضا برخي دولت ها هم به منظور اجراي آن شعارها دست در جيب ملت مي برند،به طوري که دولتهاي اقايان هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد هم با اين مشکل مواجه شدند و با شعارهاي زينت شده پا به عرصه رياست جمهوري گذاشته و در نهايت با بي اعتباري صحنه رياست را ترک کردند.

شما با اين حرف کل اعتبار و عملکرد دولت ها را زير سوال مي بريد
خواهان نقض دولت ها نيستم اما تا به امروز سياست و شعارهاي دولت ها با عملکرد آن ها بسيار متفاوت بوده است به همين دليل دولت ها اعتبار اجتماعي پيدا نکردند، متاسفانه تا به امروز دولت معتبري روي کار نيامده که پس از پايان رياست براي يک عمر به عملکردهاي متعهدانه آن دولت افتخار کنيم. ملت ايران بايد در دنيا سرافراز باشد و اگر انتقادي مي کنم ناشي از سوء نيت نيست،بلکه ناشي از سوز دل است،به همين دليل بايد سياست و شعارهاي دولت ها مطابق با عملکرد آن ها باشد.

پس با اين تفاسير شما هم اگر رئيس دولت مي شديد راهي به جز شانه خالي کردن از زير وعده ها نداشتيد؟
شعار من در انتخابات رياست جمهوري، دولت بدون تورم بود و اگر ملت به شعار من راي مي دادند به طورحتم براي مردم،مجلس و مسئولان توضيح مي دادم که درصورتي دولت بدون تورم ايجاد مي شود که بيش از درآمد،هزينه نشود.دولت ها در زمان انتخابات با ارائه شعارهايي تعهد کردند که پرداخت هايي داشته باشند، اما درصورتي اين پرداخت ها انجام مي شود که دولت از درآمد اضافه پرداخت کند نه از جيب مردم. اگر مردم راي به چنين دولتي دهند که به اندازه درآمد،هزينه مي کند،آن دولت پشتوانه اجتماعي پيدا خواهدکرد و با همراهي ملت سياست دولت با عملکرد آن مساوي مي شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر