صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

طنز/ شفاف سازي هزينه ها !

مگر که اين مراکز تخصصي و کارشناسي مربوط به آمارگيري، بدون جوگيري، يک حرکتي ـ ولو به قول وزنه برداران، دوضرب ـ بکنند که معلوم شود آيا دخل ما با خرج ما جفت و جور است؛ يا که به قول سعدي کم خرج، دخلمان نوزده است و خرجمان بيست! (که در اين صورت، باز به قول همان سعدي عليه الرحمه، بر احوال مان بايد گريست!)

کد خبر: 4282

جام جم/ مگر که اين مراکز تخصصي و کارشناسي مربوط به آمارگيري، بدون جوگيري، يک حرکتي ـ ولو به قول وزنه برداران، دوضرب ـ بکنند که معلوم شود آيا دخل ما با خرج ما جفت و جور است؛ يا که به قول سعدي کم خرج، دخلمان نوزده است و خرجمان بيست! (که در اين صورت، باز به قول همان سعدي عليه الرحمه، بر احوال مان بايد گريست!)

اصل سند:

بر احوال آن شخص بايد گريست

که دخلش بود نوزده، خرج بيست

خدا را صدهزار مرتبه شکر که باز هنوز بعضي از مراکز مردمي دلسوز هستند که تلاش دارند تا سر از هزينه هاي زندگي اقشار مختلف ملت درآورند و در انظار عمومي و مسئولان مملکتي، آن را علني کنند؛ بلکه تقي به توقي خورد و مداخلمان بيشتر از مخارجمان شد. (البته اگر برعکس نشود، باز جاي شکرش باقي است. شانس که نداريم؛ مي بينيد آمدند هدفمند مداخل ملت را کم کنند، زدند خيلي شيک و هدرمند، مخارج آنها را زياد کردند!)

اخيراً در يکي از جرايد يوميه (به گمانم همين جام جم خودمان!) اعلام شده بود که نتايج بررسي هاي جديد از وضعيت معيشت کارگران نشان مي دهد که هزينه ماهانه هر خانوار چهار نفره، حداقل به 3.1 و حداکثر به 3.6 ميليون تومان افزايش يافته و خوراک و مسکن نيز داراي بالاترين سهم در سبد هزينه هاست.

ـ بفرما!... اگر نتايج الان دارد اينها را نشان مي دهد؛ ما که قريب چندسال است داريم داد مي زنيم که ايهاالناس، حقوق سربرجمان تا اواسط برجمان بيشتر دوام نمي يابد. از وسط ماه، يا پول دستي مي گيريم از اين و آن در محل کار، يا که به جاي آبگوشت، فقط آب بار مي گذاريم در منزل!... (اين مطلب را يکي از همکاران کارمند ما در اداره گفت و خود را از اقشار دهک پايين معرفي کرد و گفت که سابقاً به ما اقشار آسيب پذير مي گفتند. )

بسته پيشنهادي: حالا که به اين خوبي، از هزينه هاي کلي يک خانواده چهار نفره پرده برداري شده و همه مي دانند که اين خانواده با اين تعداد نفر، چقدر حقوق لازم دارد؛ ما نيز به عنوان يکي از حقوق بگيران هميشه در صحنه، عرايضي منطقي در ادامه داريم که عرض مي کنيم:

1ـ خوشنويسي مطلب: بعضي از مطالب خوب متأسفانه چون خوب نوشته نمي شوند، خيلي به چشم نمي آيند. فقط که خط سياسي آدم نبايد جذاب و جلب کننده باشد. بدهند عبارت علمي«يک خانوار چهارنفره با کمتر از سه ميليون، نمي تواند زندگي و حتي بخوبي فوت کند» را با خط نستعليق درشت و درست روي تابلو بنويسند سپس يک نسخه از تابلونوشته را در هيأت دولت محترم بر ديوار نصب کنند که همواره نصب العين عزيزان در هر دوره و در هر دولتي باشد؛ هم يک نسخه در صحن علني مجلس که نمايندگان همين اقشاري هستند که دم از پايين بودن حقوق خود مي زنند.

2ـ حساب سرانگشتي: خانواده ها با يک حساب سرانگشتي ساده، حساب کنند وقتي يک خانواده چهارنفره براي گذران زندگي اش ماهانه به رقمي بالاي سه ميليون تومان نياز دارد، آن وقت يارانه ماهي چهل و پنج هزار تومان را کجاي دلشان بگذارند؟.... اشاره مي کنند که بگذارند روي سر، حلوا حلوا کنند.

3ـ قياس مع الجالب: يک ترازوي دوکفه اي شاهين دار از بقالي سرکوچه قرض بگيريم، در يک کفه اش سبد هزينه ها را بگذاريم، در يک کفه ديگرش نيز سبد کالاي حمايتي دولت را. فقط نخنديد که خوب نيست. به جاي اين رفتارهاي زشت، نگاه کنيد ببينيد کدام کفه بالا ايستاده، کدام کفه پايين؟ و چقدر؟.... گفتم نخنديد! (هرچند که خنده،حاصل مشاهده يک تناقض شديداللحن است؛ اما اين يک اصل علمي است، به شما چه مربوط است؟)

نظرات بینندگان

ارسال نظر