صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

شهرنشيني چقدر خرج دارد؟

بر اساس آمار هزينه زندگي خانوارهاي شهرنشين در سال 1392، به طور متوسط يک خانوار شهري 450 هزار تومان خرج هزينه‎هاي خوراکي و دخاني و يک ميليون و 700 هزار تومان خرج هزينه‎هاي غير خوراکي مي‎کند.

کد خبر: 4222

بر اساس آمار هزينه زندگي خانوارهاي شهرنشين در سال 1392، به طور متوسط يک خانوار شهري 450 هزار تومان خرج هزينه‎هاي خوراکي و دخاني و يک ميليون و 700 هزار تومان خرج هزينه‎هاي غير خوراکي مي‎کند.

بر اساس آخرين آمار مرکز آمار ايران که به هزينه و درآمد خانوارهاي شهري در سال 1392 مي‎پردازد، هزينه زندگي يک خانوار شهري در سال، حدودا 20 ميليون و 590 هزار تومان است. يعني يک خانوار شهري ماهيانه يک ميليون و 710 هزار تومان هزينه مي‎کند. در واقع از اين ميزان، 457 هزار تومان صرف هزينه‎هاي خوراکي و دخاني يک خانوار شهري و يک ميليون 258 هزار تومان هم صرف هزينه‎هاي غير خوراکي آن‎ها مي‌شود.

ريز هزينه‎هاي ماهيانه يک خانوار شهري به شرح جدول در عکس پيوست آمده است.

جالب است که به طور متوسط يک خانوار شهري ماهيانه 34 هزار تومان براي نوشابه، غذاهاي آماده و دخانيات صرف مي‎کنند، اما براي خشکبار و حبوبات تنها 23 هزار تومان هزينه مي‎شود.

ريز هزينه‎هاي غيرخوراکي يک خانوار شهري به شرح جدول در عکس پيوست آمده است.

بر اساس اين آمار، بيشترين هزينه خانوار شهرنشين در بخش مسکن است و بعد از آن بيشترين هزينه صرف بهداشت و درمان مي‎شود، اما يک خانوار شهري ماهيانه براي تفريح 12 هزار تومان، براي مسافرت 10 هزار تومان و براي تحصيل و آموزش 4 هزار تومان هزينه مي‌کند.

اين در حالي است که براي ارتباطات ماهيانه 48 هزار تومان و براي خدمات شخصي و آرايشي 25 هزار تومان صرف مي‎شود.
ايسنا/

نظرات بینندگان

ارسال نظر