صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

مسکن سال آينده گران مي شود؟ / خبری خوش برای فروشندگان خانه

راساس اطلاعاتي که مرکز آمار ايران منتشر کرده ميزان صدور پروانه هاي ساختماني به شدت کاهش يافته است. گزارشي که پيش از اين منتشر شده بود نيز نشان مي داد که 40 درصد پروانه هاي ساختماني صادر شده در سال 91 در سال 92 به مرحله ساخت نرسيده است.

کد خبر: 4106

خبرآنلاين/ بررسي هاي آماري نشان مي دهد، رکود بخش مسکن در نيمه اول سال آينده با بحران کمبود واحدهاي مسکوني هم روبرو مي شود.

براساس اطلاعاتي که مرکز آمار ايران منتشر کرده ميزان صدور پروانه هاي ساختماني به شدت کاهش يافته است. گزارشي که پيش از اين منتشر شده بود نيز نشان مي داد که 40 درصد پروانه هاي ساختماني صادر شده در سال 91 در سال 92 به مرحله ساخت نرسيده است. مدتي قبل معاون وزيرراه و شهرسازي نيز خبر داده بود که يک ميليون و 600 هزار واحد مسکوني خالي روي دست کشور مانده است. با اين وجود بررسي اطلاعات مرکز آمار ايران تاييد مي کند همچنان روزانه 300 واحد مسکوني جديد در کشور به مرحله ساخت مي رسد. با اين وجود تحليلگران بازار اعتقاد دارند با توجه به وضعيت ساخت و سازها در نيمه دوم سال آينده بازار با کمبود شديد مسکن مواجه مي شود. از سوي ديگر اقتصادداناني مانند سعيد ليلاز اعتقاد دارند با توجه به کاهش قدرت خريد شهروندان، همچنان مشتري جديد براي مسکن پيدا نمي شود. هرچند که يت الله ستاريان کارشناس ديگر بازار اعتقاد دارد در نيمه دوم سال 94 قيمت ها در بازار مسکن با جهش مواجه مي شود. گزارش هاي رسمي مرکز آمار ايران تاييد مي کند، ميزان رشد قيمت مسکن در فصل پاييز به عدد 9 درصد رسيده که اين نرخ نيز از عدد رسمي تورم پايين تر است.

آمارها مشخص مي کند که حتي ميزان زيربناي ساخته شده نيز کاهش قابل توجه اي را تجربه کرده است. بهار امسال 3/4693 هزار مترمربع ساختمان در سراسر کشور ساخته شده که اين عدد در قياس با فصل گذشته 3/33 درصد و در مقايسه با سال گذشته 5/50 درصد کاهش داشته است. براساس همين ميزان متراژ، در بهار امسال بايد 26 هزار و 493 ساختمان ساخته مي شد که اين رقم نيز در قياس با سال قبل 3/53 درصد کاهش را تجربه کرده است.

صنعت ساختمان ايران در حال حاضر به ميزان بيش از 90 درصد در اختيار بخش خصوصي و سازندگان خرد قرار دارد. آمار صدور پروانه هاي ساختماني هم نشان مي دهد مطلوب ترين تعداد طبقات براي اين گروه ساختمان هاي 5 طبقه است. اين نوع ساختمان ها به طور معمول توسط سازندگان خرد به بازار ارائه مي شود. اطلاعات مرکز آمار نشان مي دهد 94.4 درصد ساختمان ها به گروه پنج طبقه اختصاص دارد. در همين دوره زماني زيربناي ساختمان هاي احداث شده در قياس با سال گذشته 40.9 درصد کاهش را تجربه کرده است. اين آمارها نشان مي دهد ميزان ساخت و سازها در تهران نيز در نسبت با سال هاي گذشته کاهش داشته است. برهمين مبنا از ميان ساختمان هاي احداث شده تنها 24.2 درصد ساختمان ها به تهران اختصاص يافته و 75.8 درصد ساختمان هاي ديگر در ساير شهرهاي کشور احداث شده اند.

به گفته کارشناسان بازار، طي فصل زمستان ميزان ساخت و سازها به دليل تغييرات جوي کاهش قابل توجهي را تجربه مي کند. برهمين اساس در اين دوره زماني بازار بازهم با رکود ساخت مواجه مي شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر