صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

حسين راغفر (کارشناس مسائل اقتصادي)

راغفر / دولت و دست‌اندازهاي رقيبان

موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملي با وجود اخبار حاکي از حصول نتيجه مثبت بر سر آن و صدور بيانيه مشترک دولت و مجلس، کماکان از سوي برخي منتقدان دولت يازدهم ادامه دارد. نفس حضور گروه‌هاي رقيب در قدرت، امري مبارک و ميمون است و

کد خبر: 3377

انتشار مطالب خبري و تحليلي که از رسانه‌هاي داخلي و خارجي منتشر ميشود نفيا و اثباتا به معناي تاييد محتواي آن توسط زمان نيست و صرفا براي اطلاع مخاطبان از فضاي رسانه‌اي در کشور بازنشر مي‌شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

«دولت و دست‌اندازهاي رقيبان» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان امروز به قلم حسين راغفر (کارشناس مسائل اقتصادي) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملي با وجود اخبار حاکي از حصول نتيجه مثبت بر سر آن و صدور بيانيه مشترک دولت و مجلس، کماکان از سوي برخي منتقدان دولت يازدهم ادامه دارد. نفس حضور گروه‌هاي رقيب در قدرت، امري مبارک و ميمون است و همان موضوعي است که در دولت‌هاي نهم و دهم کم ديده مي‌شد بدين معنا که گروه‌هاي رقيب را محدود کرده و اجازه نقد ندادند يا با برچسب‌هاي مختلف سعي کردند فضايي فراهم شود که اظهارنظري عليه‌شان وجود نداشته باشد که متاسفانه اين اوضاع باعث شد فضايي شکل گيرد که در آن تخلفات بي‌سابقه رخ داده و آسيب‌هاي جدي به تمام نهادهاي اجرايي، قانونگذاري و غيره وارد شود.

نفس حضور و وجود يک نگاه بيروني امري مبارک براي فضاي سياسي کشور است. درمورد اخير نيز دولت به دليل محدوديت‌ها و کمبود منابع مالي مي‌تواند دست به استقراض بزند تا بتواند منابع موردنياز خود را از طريق آزادشدن دارايي‌هاي تحريم‌شده دريافت نمايد و دولت نيز پس از دريافت منابع و دارايي‌ها، اين مبلغ را به صندوق بازگرداند اما همين موضوع اکنون به بهانه‌اي براي جريان سياسي رقيب تبديل شده است.

نکته مهمي که درحال حاضر و در پس اين کشمکش وجود دارد اين است که پافشاري و هياهوي برخي جريانات خاص نشان مي‌دهد که اغراض ديگري وجود دارد البته اين اغراض از چشم مردم و افکار عمومي دور نخواهد ماند و به زيان آن جرياني تمام خواهد شد که مي‌کوشد از قِبل اين فضاسازي‌ها، فرصت براي خود کسب کند.

چراکه بسياري شاهد دست‌اندازي به منابع عمومي توسط کساني بودند که منتسب به جريان منتقد هستند و اين منتقدان پرشور در آن برهه کلمه‌اي در اعتراض به آن اعمال نگفته و لب به سخن نگشودند. پيشينه صداقت اين افراد در نقدهايشان به‌شدت مورد سوال قرار مي‌گيرد و به همين دليل مردم نيز با درک اوضاع وتحولات کاملا متوجه اغراضي که در پي اين فضاسازي‌ها وجود دارد، هستند. در واقع اين افراد تلاش دارند به دولت يازدهم آسيب بزنند اما اين آسيب به اعتبار کل مردم وارد خواهد شد، آن هم در موقعيتي که شاهد افشاي تخلفات بي‌سابقه‌اي در اقتصاد از جمله پديده شانديز، خروج 22 ميليارد دلار ارز از کشور در زمان زمامداري دولت‌هاي نهم و دهم، انتقال 7/2ميليارد دلار ارز به حساب يک نفر در خارج از کشور يا فساد 12هزار ميلياردي هستيم. چنين فضايي براي اعتبار کل کشور و اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي دولت بسيار آسيب‌زاست.

با توجه به اين شرايط، اين شائبه پيش مي‌آيد که گروه‌هاي رقيب در اين موضوع خاص بيشتر به کسب منافع خود اهميت مي‌دهند تا منافع عمومي. همچنين بايد پرسيد چرا اين افراد منافع ملي را بازيچه خود قرار داده‌اند؟ که در جواب بايد گفت اين امر نشان مي‌دهد گروه‌هاي سياسي ما تا چه اندازه در درک حساسيت‌هاي جهاني و بين‌المللي ناشي هستند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر