صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

۱۰ ميليون ايراني پُردرآمد شناسايي شدند

کد خبر: 2976

تسنيم/ وزير تعاون با اشاره به اينکه بانک اطلاعاتي کم درآمد و پُردرآمد تقريباً‌ تکميل شده گفت: در اين مرحله مي توان اطلاعات ۱۰ ميليون نفر از افراد پُردرآمد کشور را ارائه کرد.در ۸ماهه گذشته ۲۰۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال پرداخت شد.

علي ربيعي، وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي با حضور در برنامه گفت‌وگوي شبانه شبکه خبر در بيان سياست‌هاي اشتغال زايي دولت يازدهم گفت: در حوزه اشتغال نيازمند تغييرات نگرشي هستيم. بايد فلسفه نگاه به مسائل اقتصادي و اجتماعي تغيير کند تا اشتغال به يک مسئله مهم تبديل شود،‌زماني که سياست‌هاي وارداتي در سطح تصميم‌گيري باشد، وسياست‌هاي مصرف در پايين‌ترين سطح جامعه باشد، سياست‌هاي اشتغال تحت تأثير قرار مي دهد.

وي با بيان اينکه بهبود فضاي اشتغال در گرو داشتن جامعه توليد محور است گفت: جامعه توليد محور خصوصيات خاص خود را دارد. در اين جامعه کار و کارگر ارزشمند مي‌شود و نيروي کار و کارآفريني ارزشمند خواهد شد. سبک مصرف و زندگي نيازمند تغييرات بنيادي است تا جامعه به يک جامعه اشتغالي تبديل شود. تمام کشورهاي پيشرفته اين مسير‌ها را طي کرده‌اند.

ربيعي تعداد بيکاران فعلي را 2.5 ميليون نفر اعلام کرد و افزود: در شرايط فعلي جامعه اين تعداد افراد از جمعيت 23 ميليوني جامعه کار اعلام آمادگي براي داشتن شغل کرده‌اند. تعداد ديگري از افراد مي‌توانند جزو پنجره جمعيتي بازار کار باشند اما به دلايلي از اين مسير خارج شده‌اند.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار کرد: نرخ مشارکت يک مسئله اقتصادي صرف نيست بلکه يک مسئله جامعه شناختي است که با مسائل اقتصادي ترکيب مي شود. بسياري از زنان خانه‌دار تمايل به ورود به بازار کار را ندارند. ممکن است برخي از افراد به دليل تحصيلات بالاتر و قصد مهاجرت تصميم ورود به بازار کار را نداشته باشند. مطالعات نشان مي دهد که تعداد زيادي از افراد از يافتن شغل نااميد شده بودند و اين نااميدي از يافتن شغل به گونه‌اي بود که تمايلي براي جستجوي شغل نداشتندکه اين مسئله براي کشور يک آسيب تلقي مي‌شود. اما دولت تدبير و اميد به گونه اي پيش رفت که اميد براي يافتن شغل در جامعه ايجاد شده است.

وي با اشاره به اينکه همواره با فرا رسيدن فصل پاييز و زمستان بخشي از کارگران در بازار کار بيکار مي شوند گفت: حل مشکل اشتغال نيازمند يکي سياست پيوسته است که مداومت چنين ساله را به همراه دارد. در برهه اي زمان حدود 700 ميليارد دلار وارد بازار مي‌شود و واردات وارد بازار مي‌شود. اين مسئله يعني اينکه زماني که سياست‌هاي ديگر همسان با مسئله اشتغال نيست، عواقب خوبي را به دنبال ندارد.

ربيعي با بيان اينکه مجموعه سياست‌هاي کلان به اين مسئله متمرکز شود که هر فرد بايد يک شغل داشته باشد اظهار کرد:در دهه 40رشد اقتصادي خوبي داشتيم. اما باز هم يک سياست منسجم که بتواند مشکلات اشتغال را حل کندديده نشده است.

ربيعي با بيان اينکه همواره دولت‌‌ها در سياست‌گذاري‌هاي خود دنباله رو سياست‌هاي قبلي نبوده‌اند ادامه داد:در کشور بارها از طرح‌هاي مختلف مانند ديپلم بيکار، طرح ضربتي اشتغال و بنگاه‌هاي زودبازده را سپري کرديم اما همواره با مشکلاتي همراه بود.

وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه در ابتداي فعاليت دولت کسري 56 درصدي رشد اقتصادي نسبت به برنامه داشتيم گفت: بخش آمار وزارتخانه را تعطيل کردم. در دولت تيم هماهنگي در اين زمينه وجود دارد. در دولت اقداماتي مانند بهبود فضاي کسب و کار ، حمايت از توليد صورت گرفته است و کانون توسعه اشتغال را خود کارآفرينان هستند که اين مسئله يک تحول فکري بزرگ است.

* پرداخت تسهيلات 206 هزار ميلياردتوماني به اشتغال

ربيعي گفت: با در راستاي ذاکراتي که بانک‌ها داشته ايم در 8ماهه ابتداي سال 93، تا کنون به ميزان 206هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال زايي پرداخت شده و قرار است تا پايان سال 280 هزار ميليارد تومان تا پايان سال پرداخت شود، اين تسهيلاتي بوده است که به هيچ وجه تورم را افزايش نداده است چرا که افزايش تورم خط قرمز رئيس جمهور است.

وي با بيان اينکه براي پرداخت تسهيلات اشتغال بررسي‌هاي زيادي در جلسه شوراي عالي اشتغال صورت گرفته است گفت:امروز با تدابيري که بانک ها شده است حدود 60درصد از اين تسهيلات براي سرمايه در گردش بنگاه‌ها هزينه شده است. معمولاً‌اين تسهيلات براي بنگاه‌هايي معمولي هزينه مي‌شد اما در حال حاضر براي سرمايه در گردش هزينه شده است. بخش خدمات، صنعت و معدن، کشاورزي، مسکن به ترتيب دريافت کننده تسهيلات اشتغال زايي بوده اند.

وي با تأکيد بر اينکه اشتغال دغدغه اصلي رئيس جمهور است گفت: اشتغال صرفاً‌در تنديس‌هاي بزرگ نيست.اشتغال بزرگ در بنگاه هاي کوچک نهفته است. به همين اساس در 7 استان کرمانشان،‌سمنان، خوزستان، فارس، خراسان،کرمان و سيستان و بلوچستان به صورت ويژه کار را شروع کرده‌ايم و دست آورد خوبي داشته‌ايم.

ربيعي با بيان اينکه در حوزه IT حدود1ميليون نفر مشغول فعاليت هستند گفت:به صورت رسمي حدود 100 هزار نفر مشغول فعاليت هستند.طبق محاسباتي که داشتيم اگر درصد پهناي باند کمي افزايش يابد، به سرعت مي‌توانيم در اين حوزه حدود يک ميليون شغل ايجاد کنيم.

ربيعي با بيان اينکه در حوزه فرش کفش و لباس تحرک خوبي در جهت افزايش توليد و کاهش واردات صورت گرفته است، اظهار کرد: پيش‌بيني مي‌شود با يک تحرک ساده در حوزه کفش و لباس صدهزار شغل ايجاد شود.

وي با بيان اينکه آمار بيمه شدگان حاکي از اين است که بيش از 300هزار نفر بيمه شده اجباري داشته‌ايم گفت:براي رسيدن به وضعيت مطلوب در اشتغال بايد ساليانه 800 هزار تا يک ميليون شغل ايجاد کنيم. البته خروج از رکود نيازمند زمان است. امروزه با رشد 4 درصدي توانستيم بخشي از رکود را بهبود بخشيم.

*جزئيات سبد حمايت هاي اجتماعي

وزير تعاون،کار رفاه اجتماعي درباره تجميع بيمه‌ها گفت:در حال حاضر زيرساخت هاي لازم براي انجام اين کار مهيا نيست. سهم بيمه اي که کارگر براي درمان خود پرداخت مي‌کند با سهم بيمه کارفرما متفاوت است. خوشبختانه مجلس به اين موضوع توجه کرد و چند وقت گذشته در مجلس بحثي مطرح شد و اکنون تمام سازمان هاي بيمه گر مکلف به ايجاد وحدت رويه و رسيدگي به اسناد را در دستور کار داريم.

وي ادامه داد: بيش از 7 ميليون نفر نيز که 98 درصد آنها حاشيه نشينان شهرها هستند توانسته اند از بيمه بهره مند شوند. در هفته آينده جشن بيمه شدن همه ايرانيان با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود.

ربيعي درباره بيمه کارگران ساختماني افزود: در حال حاضر، 800 هزارنفر در اين بخش بيمه شده اند و براي آن نيز 1300 ميلياردتومان هزينه شده است. به صورت کلي يک ميليون و 400 هزارنفر کارگر ساختماني داريم که 600 هزارنفر از آنها هنوز بيمه نشده اند و در مراحل کار قرار دارند.

* آخرين اطلاعات پرداخت يارانه نقدي

وي درباره آخرين اقدامات صورت گرفته درباره تشکيل بانک اطلاعاتي يارانه اي کشور گفت: اين کار در حال انجام است،در اين مرحله مي توان اطلاعات 10 ميليون نفر از افراد پُردرآمد کشور را ارائه کرد. به عنوان نمونه مي توان گفت چند نفر 3 سفر خارجي داشته اند و چه تعدادي داراي خانه هاي بالاي 700 يا 800 ميليون توماني هستند.

وزير کار ادامه داد: به صورت کلي اطلاعات مورد نياز در بخش هاي مانند مسکن، بيمه و درآمد در حال تکميل است و بانک هاي اطلاعاتي در اين بخش ها تشکيل مي شود. همچنين شناسايي دهک ها از کم درآمد و پُردرآمد در دست انجام است. اطلاعات تقريباً‌تکميل شده است و از دهک بندي در گروه هاي کم درآمد و پُردرآمد به صدک‌بندي‌ها رسيده‌ايم.

وي با بيان اينکه خروجي سياست‌هاي رفاهي دولت در برنامه ششم توسعه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد، عنوان کرد: نظام چند لايه تامين اجتماعي که مدنظر ماست از بيمه‌هاي بازنشستگي تا درمان، حمايت‌هاي اجتماعي، توانمندسازي گروه‌هاي ناتوان اجتماعي، مبارزه با فقر آموزشي، فقر غذايي، تامين امنيت زندگي، مبارزه با فقر مسکن را در بر مي گيرد و طراحي اين نظام چند لايه در دستور کار شوراي عالي رفاه قرار دارد.در بحث بهزيستي مجوز صدور ايجاد خيريه ها را نيز در دستور کار داريم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر