صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

چرا اقتصاددانان منتقد دولت به همايش اقتصاد ايران دعوت نشده بودند؟

محض اطلاع دولتمردان عرض ميکنم که، جمعي از همين منتقدان و يا بعبارتي اقتصاددانان بي سواد، اصلاح طلب و يا تدبير و اميدي بوده و اين دولت را در پيروزي انتخابات ياري دادند. هرچند که امروز بدليل انتقاد از سياستهاي غلط دولت و عدم اطاعت بي چون و چرا از تيم اقتصادي دولت به بي سوادي متهم شده و درب تمام اتاقهاي دولت به رويشان بسته شده است اما مطمئن باشيد که براي سربلندي ايران و ايراني و حفظ آبروي خودمان هم که شده نه تنها چوبي لاي چرخ دولت تدبير و اميد نخواهيم گذاشت بلکه براي پيروزي دولت نيز از هيچ کوششي دريغ نخواهيم کرد ولو اينکه در مقام منتقد دولت باشيم و مورد کم لطفي دولت قرار بگيريم.

کد خبر: 2971

تسنيم/ رئيس مرکز تجارت جهاني ايران با انتقاد از اينکه اقتصاددانان منتقد دولت به همايش اقتصاد ايران دعوت نشده بودند، از عدم توجه به اقتصاد مقاومتي در اين همايش گله کرد و گفت: هدف از همايش اقتصاد ايران صرفاً طرح شعار «همه پرسي» بود.

محمدرضا سبزعليپور رئيس مرکز تجارت جهاني ايران و رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي در واکنش به برگزاري نخستين کنفرانس اقتصاد ايران که با شعار راهکارهاي دستيابي به رشد پايدار و اشتغال با حضور1500 ميهمان و همچنين تيم اقتصادي دولت و با سخنراني رياست جمهوري روز يکشنبه هفته جاري در تهران آغاز به کار کرد و بمدت دو روز برگزار شد، اظهار داشت: نشست مشترک دولت با هر گروهي علي الخصوص اقتصاددان آنهم براي تبادل نظر و ارائه ديدگاه ها و پيشنهادات فيمابين با هدف نزديکي به رشد و تحول اقتصادي، اقدامي مثبت و ارزشمند ميباشد.

وي افزود: يکي از مواردي که در ارتباط با برگزاري کنفرانس فوق، اينجانب را متعجب کرد و مرا نسبت به آينده اينگونه نشستهاي مثلاً مشورتي نا اميد نمود اين بود که متأسفانه سازمان دهندگان اين کنفرانس در کمال تعجب فقط گروهي از طرفداران دولت را دعوت کرده بودند!! و دعوتي از منتقدان اقتصادي دولت انجام نشده بود!! درضمن نوع مباحث مطرح شده در اين جلسه نيز در راستاي علائق دولت انتخاب شده بود که همين امر شائبه تبليغاتي بودن نشست را تقويت کرد.
عليپور با اشاره به تحسين برانگيز بودن تحمل منتقدين از سوي دولتها تصريح کرد: اينکه کسي برخي از سياستها و عملکردهاي رئيس جمهور و يا اعضاء دولت را قبول نداشته باشد و انتقادات و پيشنهادات خود را بدون هيچ توهيني، در کمال ادب و از سر اخلاص بيان کند هيچ اشکالي ندارد اما اينکه آستانه تحمل و نقد پذيري دولتمردان پايين باشد و حصاري دور منتقدين جناحي و حتي فرا جناحي خود کشيدن اشکال دارد و کار غير دمکراتيک و ناپسندي به حساب مي آيد.

وي گفت: هرچند که دولت يازدهم، فعاليتهاي خود در عرصه اقتصاد را با انتقاد شديد به سياستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم آغاز کرد اما نگاهي به کارنامه 18ماهه دولت تدبير و اميد حکايت از آن دارد که برخي از سياستهاي مورد انتقاد دولت يازدهم درست بعنوان اصلي‎ترين سياستها و راهکارهاي عملياتي همين دولت در عرصه اقتصاد بکار گرفته شده است. از جمله هدفمندي يارانه ها، نرخ بهره، برداشت غير قانوني از صندوق توسعه، افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي، تجارت با برخي از کشورها همچون چين و روسيه و عدم مهار رکود، تورم و بيکاري و....
وي اظهار داشت: با وجود اين سياستها و عدم تحقق وعده هاي اقتصادي داده شده توسط آقاي روحاني، پر واضح است که بالاخره جمعي از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته، انتقاداتي را بر عملکرد دولت و تيم اقتصادي آن داشته باشند اما اگر قرار باشد که به صرف انتقاد اين عزيزان، آنها را نامحرم بدانيم، درب اتاق دولتمردان را به روي آنها ببنديم، نام آنها را در ليست سياه بگذاريم و در هيچ نشست و جلسه اي هم دعوتشان نکنيم و دست آخر، رسانه هاي همسو با دولت را نيز مجاب کنيم که هيچيک از نظرات و مصاحبه هاي آنها را چاپ و منتشر نکنند!! اصلاً کار صحيح و پسنديده اي نيست.

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران افزود: اقتصادداني را که هر چقدر هم برجسته و صاحب نام باشد اما چون منتقد سياستهاي غلط دولت است و با نظرات مردان اقتصادي دولت نيز همسو نيست را شخصي بيسواد و بي اهميت دانستن و برعکس کساني را که شايد سواد قابل قبول اقتصادي هم نداشته باشند را فقط بدليل اينکه به به و چه چه گوي دولت هستند و در برابر تيم اقتصادي دولت هم چشم بسته سر تعظيم فرود مي آورند را آقاي دکتر و پرفسور و اقتصاددان برجسته ناميدن کاري غلط و خيانت به اين کشور است.

رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي با اشاره به کنفرانس برگزار شده اقتصاد ايران گفت: هرچند که اينجانب به اين جلسه دعوت نشده بودم اما وقتيکه با برخي از دوستان و اقتصاددان شناخته شده هم صحبت کردم ديدم که آنها نيز دعوت نشده اند وجالب اينکه وقتي تصاوير مربوط به اين کنفرانس را ديدم دقيقاً به نتيجه رسيدم که چيزي حدود 95% از مدعوين را تاکنون نديده و چهره آنها را براي اولين بار مشاهده کردم!! حال نميدانم اين عزيزان کدام اقتصادداناني بودند که تاکنون حتي چهره آنها را هم نديده بودم!!؟ از همين رو طي مشورت با برخي از صاحب نظران برجسته اقتصادي، همه در يک زمينه متفق القول بودند و آن اينکه اقتصاددانان منتقد دولت، به جلسه دعوت نشده اند که با شنيدن اين حرفها بسيار متأسف شده و از رفتار دوستانم در دولت تدبير و اميد تعجب کردم از همين رو مطمئن شدم که دولت اقتصاددانان منتقد خود را، اقتصاددان نمي داند و ظاهراً دنبال عده اي ميگردد تا فقط مجيز گوي دولتمردان و سياستهاي دولت باشند!! اما به نظر بنده، اقتصاددان واقعي نبايد چشمش به جيب دولت باشد و منافع ملي را فداي منافع شخصي و جناحي کند.

وي با انتقاد از اينکه در جلسه اي با اين همه ميهمان و تبليغات و همچنين شعار پر تمطراق ((راهکارهاي دستيابي به رشد پايدار و اشتغال)) به سياستهاي تبيين شده از جانب مقام معظم رهبري درخصوص اقتصادي مقاومتي اصلاً توجه نشد و با عنايت به اينکه در اين ايام که کشورمان درگير جنگ اقتصادي و تحريمهاي شديد بين المللي ميباشد و تنها راه نجات اقتصاد و حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميباشد اما هيچ توجهي به اين موضوع مهم نگرديد و برعکس در يک نشست صرفاً اقتصادي، به مسئله انجام همه پرسي اشاره شد آنهم بدون مشخص کردن موضوع همه پرسي که البته طرح اين مبحث بيش از اينکه اقتصادي باشد سياسي است و طرح آن بيشتر جنبه شعارپردازي دارد تا جنبه عملي. و به جرآت ميتوان گفت که حاصل اين کنفرانس اقتصادي دو روزه هم فقط طرح اين شعار بود زيرا تنها موضوعي در رسانه ها به تيتر اول مبدل شد همين موضوع همه پرسي بود.

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در خاتمه افزود: محض اطلاع دولتمردان عرض ميکنم که، جمعي از همين منتقدان و يا بعبارتي اقتصاددانان بي سواد، اصلاح طلب و يا تدبير و اميدي بوده و اين دولت را در پيروزي انتخابات ياري دادند. هرچند که امروز بدليل انتقاد از سياستهاي غلط دولت و عدم اطاعت بي چون و چرا از تيم اقتصادي دولت به بي سوادي متهم شده و درب تمام اتاقهاي دولت به رويشان بسته شده است اما مطمئن باشيد که براي سربلندي ايران و ايراني و حفظ آبروي خودمان هم که شده نه تنها چوبي لاي چرخ دولت تدبير و اميد نخواهيم گذاشت بلکه براي پيروزي دولت نيز از هيچ کوششي دريغ نخواهيم کرد ولو اينکه در مقام منتقد دولت باشيم و مورد کم لطفي دولت قرار بگيريم.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر