صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

سهم بالاي هزينه مسکن براي پردرآمدها / هر که بامش بيش، برفش بيشتر

به طور متوسط يک خانواده متوسط در سال بيش از 6 ميليون و 800 هزار تومان از درآمدش را صرف هزينه هاي بخش مسکن مي کند، رقمي که بيش از 45 درصد سهم هزينه هاي غيرخوراکي خانوارها را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

کد خبر: 2966

صداي اقتصاد/ به طور متوسط يک خانواده متوسط در سال بيش از 6 ميليون و 800 هزار تومان از درآمدش را صرف هزينه هاي بخش مسکن مي کند، رقمي که بيش از 45 درصد سهم هزينه هاي غيرخوراکي خانوارها را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

تورم بالا قدرت خريد مردم را کاهش داده و افزايشي که سالانه در ميزان دستمزد و حقوق افراد اعمال مي شود، جوابگوي ميزان رشد قيمتها نبوده است. خانوارها در طول يک سال قبل بيش از 20 ميليون و 598 هزار تومان هزينه زندگي خود کردند که از اين ميزان تنها 5 ميليون و 400 هزار تومانش مربوط به هزينه خورد و خوراکشان بود.

مسکن از جمله پرهزينه ترين بخشهاي زندگي خانواده ها بوده، هزينه اي که بيش از 45 درصد سهم هزينه هاي غيرخوراکيشان را به خود اختصاص داده است. بالا بودن هزينه هاي اساسي موجب شده که قدرت خريد خانوارها در بخش خدمات و کالاهاي غيرضروري تر کاهش يابد.
مسکن دغدغه مشترکي است که سن و سال نمي شناسد؛ از جوانان گرفته تا افراد ميانسال و حتي کهن سال. اين کالاي سرمايه اي سالهاي سال است که نه تنها جامعه که دولت را هم به طور مستقيم درگير خود کرده است. از همين جهت است که گاهي اين کالاي اساسي براي دولتي ها جنبه سياسي پيدا ميکند و برايشان تبديل مي شود به وعده اي براي جذب آراي مردمي در انتخابات.

شهرنشين ها در ميان هزينه هاي سالانه غيرخوراکي خود، بيش از هر چيز ديگري براي مسکن هزينه مي کنند؛ از هزينه اجاره بها گرفته تا هزينه هاي يک منزل مسکوني شامل آب و فاضلاب و ... .
وضعيت هزينه ها در اين زمينه مصداق بارز هر که بامش بيش برفش بيشتر است. کم درآمدها در قياس با دهک هاي بالاي درآمدي رقم پايين تري براي هزينه اجاره بها و ساير هزينه هاي مسکن خود مي پردازند. اما به طور متوسط يک خانواده متوسط در سال بيش از 6 ميليون و 800 هزار تومان از درآمدش را صرف هزينه هاي بخش مسکن ميکند، رقمي که بيش از 45 درصد سهم هزينه هاي غيرخوراکي خانوارها را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
دهک اول درآمدي در سال 92 بيش از 2 ميليون و 660 هزار تومان از درآمدشان را صرف پرداخت اجاره بها و هزينه هاي منزل مسکوني خود کردند که اين ميزان براي دهک دهم جامعه بيش از 17 ميليون و 486 هزار تومان بوده است.
سهم بالاي هزينه هاي مسکن براي خانوارها موجب شده که دولتها طرح هاي مختلفي براي اين بخش تحت عناوين مختلف در نظر گيرند. طرح خانه دار کردن مردم با پروژه مسکن مهر يکي از پر سروصدا ترين طرحهايي بود که در سالهاي اخير مطرح و اجرا شد. بااين وجود آمارها نشان ميدهد که باوجود تمام برنامه ها و طرحهاي مورد نظر دولتها براي افزايش ساخت و سازها در سالهاي اخير، نسبت جمعيت صاحب خانه از 67 درصد جمعيت شهري در سال 84 به 60درصد در سال 91 کاهش پيدا کرده و رکود بازار مسکن در سال 91 اين وضعيت را اندکي بهبود داده و جمعيت صاحب مسکن در شهرهاي کشور طي سالهاي91 و 92 به 64.4 درصد افزايش پيدا کرد.
بااين وجود طرح هايي تحت عناوين مختلف همچنان توسط دولتي ها دنبال مي شود. در اين راستا دولت در لايحه بودجه 94، خط اعتباري 13 ميليارد توماني براي ساماندهي مسکن جوانان اختصاص داده است. در عين حال بودجه پيش بيني شده براي بنياد مسکن در سال آينده چيزي در حدود 2 هزار و 146 ميليارد تومان تعيين شده است. بودجه وزارت راه و شهرسازي در سال آينده نيز بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
به طور کلي نگاهي به اين آمار و ارقام در سال 92 نشان ميدهد که هزينه خانوارهاي شهري رو به افزايش گذاشته، اين افزايش هزينه ها ابعاد مختلف زندگي افراد را در بر مي گيرد؛ خانوارها در سال 92 گرانتر از سال 91 به تفريح و تحصيل پرداخته اند. اجاره بهاي بيشتري پرداختند و براي دوا درمان خود پول بيشتري پرداختند.

در عين حال براي فعاليتهاي مذهبي خود هم پول بيشتري پرداختند. اينها در حاليست که به رغم توقف روند صعودي تورم از ابتداي سال جاري و شيب نسبتا نزولي اين شاخص، قابل پيش بيني است که امسال هم هزينه خانوارها نسبت به سال 92 با شيب کندتري افزايش يابد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر