صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نرخ بيکاري واقعي چقدر است؟

در حالي گزارش تازه مرکز آمار ايران در خصوص بيکاري نشان از افزايش تعداد بيکاران دارد که کارشناسان معتقدند تعداد بيکاران بيش از اين ارقام است و بايد در خصوص شيوه استخراج آمارها به خصوص در حوزه اشتغال تجديدنظري جدي صورت گيرد.

کد خبر: 2409

متن پيش رو در ميزان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

در حالي گزارش تازه مرکز آمار ايران در خصوص بيکاري نشان از افزايش تعداد بيکاران دارد که کارشناسان معتقدند تعداد بيکاران بيش از اين ارقام است و بايد در خصوص شيوه استخراج آمارها به خصوص در حوزه اشتغال تجديدنظري جدي صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ميزان، بر اساس نتايج مرکز آمار ايران که در تابستان 1393 به دست آمده است، نسبت اشتغال در کشور 33.6 درصد است و در واقع نزديک به 66 درصد از نيروي کار کشور بيکار هستند. از اين ميان، اين نسبت براي مردان به مراتب بيشتر از زنان است، به طوري که نسبت اشتغال در بين مردان 57.7 درصد و در بين زنان 9.6 درصد است.

اين آمار نشان مي‌دهد که چند درصد جمعيت فعال داري اشتغال ناقص هستند. بر اساس اين نتايج 7.8 درصد از جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر داراي اشتغال ناقص بوده‌اند. اين شاخص در بين مردان 8.6 درصد و در بين زنان 3.1 درصد همچنين در نقاط شهري 6.8 درصد و در نقاط روستايي 10.2 درصد است.

چند درصد نيروي کار شغل دارند؟
در همين زمينه حميد حاج اسماعيلي يک فعال کارگري در گفت وگو با ميزان، با اعلام اين که مرکز آمار ايران با چالش‌هاي جدي براي استخراج و رسميت دادن آمار، براي تصميم‌سازان مواجه است اعلام کرد: هنوز مرکز آمار ايران با مرکز پژوهش‌هاي مجلس دچار اختلافاتي است و در تطابق با مولفه‌هاي بانک مرکزي فاصله دارد.

وي با انتقاد از شيوه آمارهاي مربوط به بيکاري اعلام کرد: در ايران، وزارت کار و نهادهاي مربوط به توليد آمار براي شيوه استخراج آمار مربوط به بيکاري اعلام مي‌کنند که اين شيوه بر اساس شيوه‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي بين‌المللي تهيه مي‌شود. اين نوع تهيه آمار به هيچ‌وجه با واقعيت‌هاي اقتصادي در کشور ما منطبق نيست.

حاج اسماعيلي، با اعلام اين که مرکز آمار ايران زماني که آماري را اعلام مي‌کند، مراکز دانشگاهي و رسمي را اقناع نمي‌کند ادامه داد: اولين مسئله که بايد مراکز توليد آمار به آن توجه نشان دهند اين است که يک بازنگري در استخراج آمار داشته باشند تا اعتماد به اين شاخص‌ها افزايش يابد.

اين فعال کارگري، با بيان اين که طي چهار سال گذشته با اوج جمعيتي مواجه هستيم ادامه داد: در يک دهه آينده با اوج جمعيتي مواجه هستيم. برداشت ما در اين خصوص اين است که در پنج سال آينده بايد جمعيت فعال در کشور افزايش يابد.

حاج اسماعيلي، ادامه داد: متاسفانه از دولت دهم به اين سو از سوي مسئولان مرکز آمار ايران جمعيت فعال کاهنده در نظر گرفته شده و هيچ دليلي براي اين موضوع ارائه نشده است.

بيکاري به قوت خود باقي‌است
از سوي ديگر ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز در همين زمينه عنوان کرد: آمار در اقتصاد کشور بسيار مهم است. چون تنها ابزار ما براي مشاهده است. اقتصاد موضوع انتزاعي است و از آمار براي اينکه پديده‌ها را بهتر بشناسيم استفاده مي‌کنيم.

نکو با اعلام اين که نرخ بيکاري بخشي از نرخ مشارکت است ادامه داد: هم اکنون در صورتي مي توانيم عنوان کنيم که فرصت‌هاي شغلي بيشتر شده که نرخ بيکاري به مقدار متناوبي کاهش پيدا کرده باشد.

اين نماينده مجلس با بيان اين که اشتغال را بدون توليد نمي‌توانيم تعديل کنيم ادامه داد: وقتي که نرخ مشارکت کاهش پيدا مي‌کند يعني اينکه جمعيت فعال کشور به نسبت کل جمعيت کاهش پيدا کرده که جمعيت فعال يعني جمعيت بيکاران جوياي کار به علاوه آن‌هايي که شاغل هستند.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس از منفي شدن تراز تجاري ايران خبر داد و افزود: از سال گذشته تراز ما منفي‌تر شده و در حقيقت واردات ما بيشتر از صادرات است که يعني توليد داخلي و اشتغال کمتر شده و همچنين بيکاري نيز بيشتر شده است.

وي با انتقاد از سياست هاي دولت در زمينه کاهش صادرات نيز اضافه کرد: همگامي که صادرات ما کاهش پيدا کند بيکاري هم افزايش پيدا مي‌کند. در حال حاضر دولت به دنبال کاهش صادرات است در هر صورت در حال حاضر صادرات کاهش پيدا کرده و به تبع آن اشتغال و توليد هم کاهش پيدا کرده است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر