صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

دولت رودروي يارانه‌بگيران ثروتمند؟

برخي از کارشناسان اقتصادي هم به دولت پيشنهاد مي دهند که از روش تعديل گام به گام در حذف دهک‌هاي پردرآمد استفاده کند. انان پيشنهاد مي کنند که دولت مي‌تواند به صورت گام به گام و با اطمينان و دقت از اطلاعاتي که از نحوه ميزان هزينه دهک‌ها در طول يکسال کسب مي‌کند، در حذف دهک هدف نسبت به ساير دهک‌ها منطبق عمل کند، يعني دقت در جامعيت اطلاعات از سرانه هزينه دهک‌ها مي‌تواند مسيري راهگشا باشد.

کد خبر: 2042

مطلبي که مي خوانيد در اقتصاد آنلاين منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
يکي از برنامه هايي که دولت هنوز نتوانسته آن را در سال 93 به عنوان يک تکليف قانوني عملياتي کند، حذف پردرآمدها از دريافت يارانه نقدي بود، در حالي که بر اساس گفته مسئولان اقتصادي تعداد يارانه بگيران ثروتمند حدود 10 ميليون نفر اعلام شده است، دولت همچنان به اين افراد يارانه نقدي مي پردازد.
اين در حالي است که با کسري منابع در پرداخت هدفمندي يارانه مواجه است و بارها از مردمي که نيازي به يارانه نقدي دولت ندارند، درخواست کرده است که به صورت داوطلبانه از دريافت آن انصراف دهند. از سوي ديگر پيش از اين محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گفته است يارانه نقدي به همه خانوارها در سال 94 پرداخت خواهد شد.
در اين ميان، علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از برنامه شناسايي دهک‌هاي پائين خبرداده است، ضمن اينکه مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور حذف دهک‌ها در ارتباط با يارانه‌هاي نقدي را موضوعي پيچيده دانست که بايد در بعد خانوار به آن پرداخته شود.
به هر حال، شناسايي نيازمندان واقعي يارانه نقدي توسط وزارت تعاون در حال انجام است، البته هنوز اين موضوع به جمع بندي نهايي دولت نرسيده است.

برنامه دولت در پرداخت يارانه نقدي مشخص شد
بر اين اساس برنامه دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها در بخش پرداخت‌هاي نقدي مشخص شده است، به طوري که معيار پرداخت يارانه، دهک‌هاي پائين درآمدي جامعه از طريق برنامه شناسايي آنها خواهد بود. علي ربيعي با بيان اينکه حذف دهک‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه‌ها يک پديده اجتماعي و اقتصادي است،گفت: اين کار در حال انجام است و بايد آثار اين حذف در ابتدا مشخص شود.
پيش از اين هم برخي از وزراي اقتصادي دولت اعلام کرده بودند که کار شناسايي اغنيا طي ماه‌هاي آينده عملياتي خواهد شد و تا پايان سال جاري تصميم‌گيري‌ها بر اساس شناسايي خانوارها انجام مي‌گيرد و بر اساس آن بايد منتظر حذف يارانه بگيران ثروتمند باشيم. در اين راستا کميته شناسايي خانوارها تشکيل شده بود و پيشنهادات وزارت تعاون بر اساس بانک اطلاعاتي به مجمع سازمان هدفمندي يارانه ها ارائه شده بود.
ضعف در شناسايي خانوارها يکي از مشکلات اساسي اجراي يارانه‌هاي نقدي تاکنون بوده و بنابراين قرار است که يک بانک اطلاعاتي توسط وزارت تعاون با همکاري دستگاه‌ها تشکيل شود و در اين صورت تعداد واقعي و دقيق نيازمندان و افرادي که بايد به آنها يارانه تعلق گيرد، شناسايي مي شود.
به عبارت ديگر، با تشکيل بانک اطلاعات ديگر به همه افراد جامعه يارانه تعلق نخواهد گرفت، اين در حالي است که تعداد پردرآمدهايي که ميزان ثروت آنها با ميزان ثروت پولداران يا ثروتمندان در کشورهايي مثل آمريکا چندان تفاوتي ندارد حدود 5 تا 6 ميليون فرد اعلام شده است. قبل از اين هم دولت از شناسايي 7 ميليون نفر فقير خبرداده بود که در آينده‌اي نزديک ميزان آن به 10 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
اين در حالي است که وزير اقتصاد چندي پيش از نهايي شدن شناسايي 10 ميليون نفر از اغنيا و ثروتمندان به منظور حذف يارانه نقدي آنها خبرداده و اعلام کرده بود که اين افراد به زودي و آرام آرام از فهرست يارانه بگيران حذف مي‌شوند.

دولت چرا از تصميم اوليه منصرف شد؟
دولت زماني به اين نتيجه رسيد که برنامه شناسايي دهک‌ها را آغاز کند که روش حذف دهک‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي از روش انصراف اختياري جواب نداد.
در اين ميان، تعلل دولت براي اجراي اين برنامه و شناسايي افرادي که نيازي به يارانه نقدي دولت با توجه به کمبود منابع مالي تامين يارانه نقدي 76 ميليون متقاضي ندارند، باعث انتقاداتي از سوي مجلس نسبت به عدم اجراي اين تکليف قانوني طي ماههاي اخير شده بود. تا جايي که برخي از نمايندگان دولت با انتقاد از اينکه بخش مهم فاز دوم هدفمندي يارانه ها يعني شناسايي اغنيا از فقرا براي دريافت يارانه نقدي هنوز اجرايي و تکميل نشده است، مطرح مي کردند که اقشار پردرآمد يارانه بگير شناسايي شده بايد از دريافت يارانه حذف شوند؛ حتي اگر بخشي از آنها را بتوان به راحتي شناسايي کرد همان را اجرايي کنند.
برخي از کارشناسان اقتصادي هم به دولت پيشنهاد مي دهند که از روش تعديل گام به گام در حذف دهک‌هاي پردرآمد استفاده کند. انان پيشنهاد مي کنند که دولت مي‌تواند به صورت گام به گام و با اطمينان و دقت از اطلاعاتي که از نحوه ميزان هزينه دهک‌ها در طول يکسال کسب مي‌کند، در حذف دهک هدف نسبت به ساير دهک‌ها منطبق عمل کند، يعني دقت در جامعيت اطلاعات از سرانه هزينه دهک‌ها مي‌تواند مسيري راهگشا باشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر