صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

رويترز: پيش‌بيني کف قيمت ۲۰ تا ۵۰ دلاري براي نفت در درازمدت

در حالي که قيمت نفت طي ماه هاي اخير ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده است تحليلگران قيمت ۲۰ تا ۵۰ دلاري را به عنوان کف قيمت نفت در درازمدت پيش بيني مي کنند. به گزارش رويترز، قيمت نفت تا کجا قرار است پايين بيايد؟ افت 50 درصدي افت قيمت در بازار نفت اين سوال را مطرح مي سازد و هيچ کس نمي تواند با اطمينان کامل به آن پاسخ دهد.

کد خبر: 189

در حالي که قيمت نفت طي ماه هاي اخير ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده است تحليلگران قيمت ۲۰ تا ۵۰ دلاري را به عنوان کف قيمت نفت در درازمدت پيش بيني مي کنند.

به گزارش رويترز، قيمت نفت تا کجا قرار است پايين بيايد؟ افت 50 درصدي افت قيمت در بازار نفت اين سوال را مطرح مي سازد و هيچ کس نمي تواند با اطمينان کامل به آن پاسخ دهد.

قيمت پايين نفت تا زماني که يکي از اين دو اتفاق رخ بدهد ادامه خواهد داشت. اولين مورد اين است که عربستان بعد از دستيابي به اهداف ژئوپلتيک و اقتصادي خود که از افت قيمت نفت دنبال مي کند، مجددا قدرت انحصاري اوپک در بازار نفت را احيا نمايد. مورد دوم اين است که بازار جهاني نفت به سمت شرايط رقابت عادي پيش برود، يعني قيمت ها توسط هزينه هاي توليد حاشيه اي تعيين شوند، نه با تصميمات عربستان و اوپک. احتمال دوم سناريويي دور از دسترس به نظر مي رسد، اما کم و بيش نشان مي دهد که بازار نفت در فاصله سال هاي 1986 تا 2004 چگونه کار مي کرده است.

هر کدام از اين دو احتمال که موجب توقف افت قيمت ها شود ما مي توانيم مطمئن باشيم که به وقوع پيوستن آن مدت زيادي زمان خواهد برد. نمي توان تصور کرد که تنها چند ماه افت قيمت نفت، زماني کافي براي در هم شکستن محور ايران-روسيه و متوقف کردن رشد توليد نفت شيل در آمريکا باشد. همچنين نمي توان تصور کرد که بازار نفت به سرعت از زير تاثير اوپک بيرون بيايد و به يک بازار رقابتي عادي بدل شود. بسياري از سرمايه گذاران نفتي که همچنان انتظار دارند قيمت نفت به سرعت به ارقام قبلي بازگردد، احتمالا نااميد خواهند شد.

حال سوال اصلي اين است که آيا قيمت فعلي نفت (حدود 55 دلار) به کف قيمت نزديک شده است يا بايد منتظر افت بيشتر قيمت ها بود؟
به عقيده تحليلگران چند دليل وجود دارد که بر اساس آنها پيش بيني مي شود قيمت جديد نفت بين 20 تا 50 دلار باشد. فشارهاي تکنولوژيک و زيست محيطي در حال کاهش دادن تقاضا براي نفت در دراز مدت هستند. همچنين فشارهاي بيشتري نظير برداشته شدن تحريم هاي ايران و روسيه و پايان يافتن جنگ داخلي در عراق و سوريه در دراز مدت وجود دارند. توليد نفت شيل در آمريکا نيز يکي از دلايلي است که مي تواند موجب تضعيف قيمت ها در دراز مدت شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر