صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

وعده ارزاني اينترنت اپراتور زرد به کجا رسيد؟

انتقاد از گراني نرخ اينترنت ايرانسل اين روزها نه تنها فروکش نکرده بلکه به نظر مي‌رسد رو به افزايش نيز هست. حالا مشترکان ايرانسل از هر راه و روشي به فکر نشان دادن مخالفت خود با تصميم اخير اين اپراتور چند مليتي و حتي وزارت ارتباطات به عنوان متولي نظارت بر نرخ‌هاي ارتباطي هستند.

کد خبر: 1788

موبنا/ انتقاد از گراني نرخ اينترنت ايرانسل اين روزها نه تنها فروکش نکرده بلکه به نظر مي‌رسد رو به افزايش نيز هست.
حالا مشترکان ايرانسل از هر راه و روشي به فکر نشان دادن مخالفت خود با تصميم اخير اين اپراتور چند مليتي و حتي وزارت ارتباطات به عنوان متولي نظارت بر نرخ‌هاي ارتباطي هستند.
در جديدترين و آخرين اقدام، مشترکان ايرانسل تصميم گرفته‌اند فردا گوشي‌هاي خود را خاموش کنند تا به اين ترتيب به اپراتور زرد نشان دهند تا چه حد از نوع رفتار ايشان گله دارند.
در اين ميان اما وزير ارتباطات نيز در مقابل انبوه پيگيري و فشار مردم و رسانه‌ها به وي، از طرف ايرانسل وعده داده که احتمال تجديد نظر در قيمت‌هاي اين اپراتور مي‌رود. ايرانسل در عوض دو طرح شبانه ارزان تر از نرخ‌هاي جديدش ارايه کرده که گويي آبي بر آتش خشم برخي مشترکانش نبوده است.
شايد وعده تجديد نظر در قيمت‌ها نيز همين دو بسته جديد بوده باشد. اما کاربران واقعا انتظار تجديد نظر واقعي دارند چراکه درصد کمي از کاربران از ساعت 2 تا 8 صبح مشغول استفاده از خدمات اينترنت ايرانسل هستند.
از اين رو بايد از وزارت ارتباطات سوال کرد، آيا وعده ارزاني اينترنت ايرانسل را بايد تمام شده تلقي کرد و انتظار هيچ گام و اقدام ديگري از اين وزارتخانه را نبايد داشت؟
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر