صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

کاهش شتاب موتور صنعت

دو تصوير متفاوت از بخش صنعت که دو بازه زماني مختلف را پوشش مي‌دهد، بازتاب يک علامت از روند رشد اين بخش است؛ «کاهش شتاب موتور رشد صنعت». آمارهاي مربوط به روند صنايع پيشتاز در هشت ماه امسال در مقايسه با دوره مشابه سال قبل از کاهش تعداد جوازهاي صادرشده حکايت دارد.

کد خبر: 1659

متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

دو تصوير متفاوت از بخش صنعت که دو بازه زماني مختلف را پوشش مي‌دهد، بازتاب يک علامت از روند رشد اين بخش است؛ «کاهش شتاب موتور رشد صنعت». آمارهاي مربوط به روند صنايع پيشتاز در هشت ماه امسال در مقايسه با دوره مشابه سال قبل از کاهش تعداد جوازهاي صادرشده حکايت دارد. در عين حال اين آمار نشان مي‌دهد «محصولات کاني غيرفلزي»، «محصولات غذايي و آشاميدني‌ها»، «محصولات از لاستيک و پلاستيک»، صنايع جذاب براي سرمايه‌گذاري تا پايان آبان‌ماه بوده است. در کنار اين آمار، جديدترين گزارش «شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي» در نيمه نخست سال جاري نيز از کاهش شتاب فعاليت‌هاي صنعتي در فصل تابستان خبر مي‌دهد. رشد شاخص مذکور، در تابستان 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد بوده‌است. اين در حالي است که مقدار رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در فصل بهار 4/9 درصد ثبت شده بود؛ بنابراين اگرچه در مجموع رشد اين شاخص در نيمه نخست 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/6 درصد افزايش يافته است، اما مقدار رشد تابستان نسبت به فصل بهار در سطح پايين‌تري قرار دارد. بانک مرکزي دليل ملايم شدن روند رشد را تفاوت درجه انقباض در دو فصل اول سال گذشته عنوان کرده است.

گزارش «شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي» نشان مي‌دهد

 جديدترين گزارش شاخص توليد کارگاه‌هاي صنعتي در نيمه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/6 درصد افزايش يافته است. در گزارش بانک مرکزي رشد اين شاخص که در فصل بهار سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد اعلام شده بود به 4/9درصد تعديل شده و همچنين رشد تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4 درصد رسيده است. از مجموع اين اعداد مي‌توان به دو روند مهم در شاخص توليد کارگاه‌هاي صنعتي اشاره کرد: نخست اينکه در مقايسه آمار 6 ماه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاخص کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بهبود يافته است، اما موضوع دوم اين است که اين رشد در تابستان (نسبت به مدت مشابه سال قبل) از مقدار رشد فصل بهار (نسبت به مدت مشابه سال قبل) حدود 4/5 واحد درصد کاهش يافته است. براساس گزارش بانک مرکزي، شاخص توليد گروه‌هاي بزرگ صنعتي حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهند و آمار اين شاخص را مي‌توان به‌عنوان موتور محرک بخش صنعت دانست. در گزارش بانک مرکزي در نيمه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از ميان 24 گروه عمده صنعتي شاخص 13 گروه رشد مثبت داشته‌اند.

رشد قابل‌توجه توليد وسيله نقليه موتوري

آمار شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در نيمه نخست سال‌جاري منتشر شد. بر اساس آمار بانک مرکزي، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در نيمه نخست سال‌جاري بر مبناي سال 90 به 6/93 واحد رسيده است که در مقايسه با نيمه نخست سال گذشته 6/6 درصد افزايش يافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزي، در نيمه نخست سال‌جاري، شاخص توليد در 13 گروه صنعتي در نيمه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل صعودي بوده است. در بين 13 گروه مذکور، رشد 9/68 درصدي گروه «صنايع توليد وسائل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر» تاثير قابل‌توجهي در افزايش 6/6 درصدي شاخص کل داشته است. در گزارش بانک مرکزي اين گروه بيش از 16 درصد از وزن کل شاخص را تشکيل مي‌دهد و نسبت به ساير گروه‌ها رشد قابل‌توجهي داشته است. پيش از اين نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 3/74 درصدي توليد خودرو در 6 ماه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده بود؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد که افزايش تيراژ تعداد خودرو در 6 ماه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثير قابل‌توجهي در رشد بالاي گروه «صنايع توليد وسائل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر» داشته، اما نکته قابل‌توجه اين موضوع است که در آمار هفت و هشت ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 74 درصدي خودرو کاسته شده است که اين موضوع مي‌تواند روند افزايشي اين گروه را در 9 ماه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل تحت تاثير قرار دهد. علاوه‌ بر گروه صنايع توليد وسائل نقليه موتوري، در بين گروه‌هاي افزايشي شاخص گروه «توليد محصولات رايانه‌اي، الکتريکي و نوري» نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز 2/16 درصد افزايش يافته است، اگرچه اين گروه با ضريب اهميت 87/0 درصد تاثير قابل‌توجهي در محاسبه شاخص کل ندارد، اما نشان مي‌دهد که به توليد محصولات رايانه‌اي در نيمه نخست سال‌جاري اهميت ويژه‌اي شده است. در گزارش بانک مرکزي، شاخص توليد 11 صنعت يا گروه نيز نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته، افت کرده است. در بين اين گروه‌ها بيشترين کاهش مربوط به گروه «صنايع توليد محصولات از توتون و تنباکو (سيگار)» بوده که طي اين مدت 1/22 درصد افت کرده است. همچنين شاخص صنعت «مبلمان» نيز نسبت به نيمه نخست سال گذشته، 15 درصد کاهش يافته است.

تغييرات در گروه‌هاي اصلي

اما در بين گروه‌هاي صنعتي، تغييرات در 6 گروه نسبت به ساير گروه‌ها از اهميت بيشتري برخوردار است. اين گروه‌ها شامل «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي»، «صنايع توليد فلزات اساسي»، «صنايع توليد وسائل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر»، «صنايع محصولات کاني غير‌فلزي»، «صنايع توليد مواد غذايي» و «صنايع توليد ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق» است. اين گروه‌ها در مجموع حدود 83 درصد ارزش افزوده کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را تشکيل مي‌دهند. در بين اين 6 گروه، تنها رشد «صنايع توليد محصولات کاني غير‌فلزي» نسبت به 6 ماه اول سال گذشته، 8/7 درصد کاهش يافته و بقيه گروه‌ها روند افزايشي داشتند. در بين گروهاي افزايشي نيز به جز گروه «صنايع توليد وسائل نقليه موتوري» که بيشترين افزايش را پشت‌سر گذاشته است، گروه «صنايع توليد فلزات اساسي» با رشد 2/8 درصدي و «صنايع توليد مواد غذايي» با رشد 7/6 درصدي نقش قابل‌توجهي در رشد 6/6 درصدي شاخص کل کارگاه‌هاي صنعتي در نيمه نخست سال‌جاري داشته‌اند.

کاهش شتاب رشد تابستان نسبت به بهار

اين دومين گزارش بانک مرکزي است که پس از اعلام رشد اقتصادي، جزئيات آماري مربوط به شاخص‌هاي توليد صنعتي منتشر شده است. پيش از اين نيز در بهار سال‌جاري آمار مربوط به رشد سه ماه نخست گروه‌هاي صنعتي نسبت به مدت مشابه سال قبل منتشر شد. بانک مرکزي در گزارش قبلي خود اعلام کرده بود که «شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي» در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل، 10 درصد افزايش يافته است؛ اما آمار جديد بانک مرکزي حاکي از آن است که رشد سه ماه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4/9 درصد بوده است. اين رشد در تابستان سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4 درصد رسيده است. از اين موضوع مي‌توان دريافت که رشد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در فصل تابستان نسبت به رشد فصل بهار 4/5 واحد درصد کاهش يافته است.

اما با مقايسه آمار رشد 6 گروه اصلي، مي‌توان از تغييرات فصلي گروه‌هاي مهم صنعت رمزگشايي کرد. بررسي اين آمار نشان مي‌دهد که رشد گروه «توليد وسائل نقليه موتوري» در بهار معادل 2/86 درصد بوده است، حال آنکه اين رشد در تابستان به 4/57 درصد رسيد و حاکي از آن است که با وجود رقم بالاي اين گروه نسبت به ساير گروه‌ها؛ اما از ميزان رشد تابستان نسبت به فصل بهار حدود 28 واحد درصد کاسته شده است. همچنين شاخص «توليد محصولات شيميايي» که در بهار سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5 درصدي را پشت‌سر گذاشته بود، در ماه تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4/3 درصد کاهش يافته است. طبق آمار‌ها کاهش شتاب رشد در گروه توليد فلزات اصلي نسبت به ساير گروه‌ها کمتر بوده است، رشد شاخص توليد فلزات اساسي نيز که در سه ماه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/9 درصد ثبت شده بود، در تابستان سال‌جاري به 3/7 درصد رسيده است. علاوه‌بر گروه‌هاي مذکور، رشد توليد گروه‌هاي مواد غذايي نيز کاهش قابل‌توجهي داشته است؛ به‌نحوي‌که رشد اين گروه در بهار سال‌جاري نسبت به بهار سال گذشته، معادل 1/12 درصد بوده که اين رشد در تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 7/1 درصد رسيده و کاهش حدود 10 واحد درصدي را ثبت کرده است؛ بنابراين مشاهده مي‌شود با وجود اينکه آمار رشد تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته، اما از ميزان اين رشد نسبت به بهار سال‌جاري کاسته شده است. به بيان ديگر مي‌توان عنوان کرد شتاب موتور صنعت کاهش يافته است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر