صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

راهکار جانشين براي پرداخت يارانه‌‌ها

دولت بر مبناي ارزيابي‌هايي که داشته، توانسته سه ميليون خانوار را براي دريافت سبد کالا شناسايي کند. کارشناسان به دولت توصيه مي‌کنند از همين رويکرد در موضوع يارانه‌هاي نقدي استفاده کند تا از اتلاف منابع جلوگيري شود.

کد خبر: 15189

دولت بر مبناي ارزيابي‌هايي که داشته، توانسته سه ميليون خانوار را براي دريافت سبد کالا شناسايي کند. کارشناسان به دولت توصيه مي‌کنند از همين رويکرد در موضوع يارانه‌هاي نقدي استفاده کند تا از اتلاف منابع جلوگيري شود.

به گزارش اقتصادنيوز، به گفته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، براساس شناسايي‌هاي صورت گرفته در مرحله جديد، به 10 ميليون نفر سبد امنيت غذايي تعلق مي‌گيرد و روند شناسايي افراد کم درآمد همچنان ادامه دارد.

آنچه به اعتقاد بسياري از کارشناسان در زمينه اختصاص سبد کالا به اقشار کم درآمد جامعه، از اهميت برخوردار است، عزم دولت و وزارت کار بر شناسايي دقيق اين افراد است. سبد حمايتي که وزارت کار از آن به عنوان سبد حمايتي براي پوشش کم‌درآمدي 9 ميليون از افراد دهک‌هاي پايين، در نظر گرفته ايده‌اي است که در بسياري از کشورها از آن استفاده شده و در علم اقتصاد هم به عنوان قاعده‌اي پذيرفته شده تلقي مي‌شود.

دو دوره تخصيص سبد کالا با بازخورد خوبي مواجه نشد تا جايي‌که مديريت اين سبد از وزارتخانه‌اي به وزارتخانه ديگر منتقل شد، آنچه اما در اين شرايط چشمگير به نظر مي‌آيد، نحوه برخورد وزارت کار است. علي ربيعي با تاکيد بر شناسايي افراد نيازمند و حفظ کرامت انساني آنها، از اجرايي شدن تخصيص اين سبد کالا در اسفند ماه خبر داده است.

بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که دولت مي‌تواند از تجربه وزارت کار در تخصيص بهينه يارانه به افراد نيازمند استفاده کند. اين کارشناسان، بيشتر بر شناسايي افراد براي گرفتن يارانه تاکيد مي‌کنند و معتقدند: دولت بجاي تخصيص يارانه به همه افراد و حذف تدريجي ثروتمندان از دريافت آن، مي‌تواند به شيوه‌اي معکوس اين افراد نيازمند را در وهله اول هدف قرار دهد و به تدريج با گسترش دامنه آن پروژه هدفمندي يارانه‌ها را به سامان برساند.

مدير کل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعي وزارت کار و رفاه اجتماعي گفته است: در حال حاضر 9 ميليون نفر در قالب سه ميليون خانوار شامل طرح سبد کالا شدند. اين خانوارها شامل خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي هستند. البته علاوه بر اين خانوارها، خانوارهايي که وزارتخانه تشخيص مي‌دهد دچار سوء تغذيه هستند هم تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

به هر ترتيب به نظر مي‌رسد راه جديدي از سوي برخي کارشناسان به دولت ارائه شده است. در شرايطي که بنابه اعتقاد بسياري از کارشناسان در هر ماه دولت منابع زيادي را صرف پرداخت يارانه نقدي به همه افراد جامعه مي‌کند و اين چيزي جز اتلاف منابع نيست و از سوي ديگر دولت بنابر ضعف اطلاعات از درآمد خانواره‌ها در حذف افرادي که استحقاق دريافت يارانه را ندارند با مشکل مواجه شده است، اين راهکار مي‌تواند پيشنهادي در کنار ديگر پيشنهادهاي جايگزين روش فعلي باشد.

بايد ديد دولت در سال جديد مي‌تواند با رويکردي متفاوت ساماني به داستان يارانه‌ها دهد تا از اتلاف بيش از حد منابع کشورمان جلوگيري کند؟

نظرات بینندگان

ارسال نظر