صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

هزينه‌ های ميلياردي انتخابات اتاق بازرگاني!!

عسگراولادي از هزينه‌ ميلياردي انتخابات اتاق بازرگاني انتقاد کرد

کد خبر: 15123

فارس/ عسگراولادي گفت: بايد پرسيد آنهايي که هزينه‌هاي ميلياردي براي انتخابات اتاق بازرگاني کرده‌اند، چه منافعي را دنبال مي‌کنند.

اسدالله عسگراولادي ظهر امروز در نشست خبري در مورد وضعيت ساختار اتاق بازرگاني تهران گفت: اتاق طي چهار پنج سال اخير آن طور که بايد و شايد نتوانسته است به معناي واقعي، وظايف خود را اجرا کند و نارضايتي اقشار کارآفرين کشور نيز مؤيد اين نکته است.

وي با اشاره به اينکه کساني بايد وارد اتاق بازرگاني کشور شوند که مشکلات کشور و اقتصاد آن را با جان و دل درک کرده باشند، افزود: قاعدتاً افرادي که تنها هدف‌شان ورود به اتاق بازرگاني به عنوان سکوي پرش است، نمي‌توانند آن طور که بايد و شايد براي بخش خصوصي مؤثر باشند.

رئيس کميسيون تجارت اتاق تهران همچنين از هزينه‌هاي ميليارد و ريخت و پاش‌هاي آنچناني براي انتخابات هشتمين دوره هيأت نمايندگان اتاق تهران انتقاد کرد و گفت: پس از انتخابات، ريز هزينه‌هاي انتخاباتي خود را اعلام مي‌کنيم تا مشخص شود، آنهايي که هزينه‌هاي بي‌حد و حصر کرده‌اند با چه هدفي بوده است.

مجيدرضا حريري نايب رئيس کميسيون تجارت اتاق تهران نيز در مورد هزينه هاي بالاي انتخابات در برخي گروه‌ها گفت: از نهادهاي نظارتي خواسته‌ايم تا پس از انتخابات اتاق، بر اين هزينه‌ها نظارت کرده و ببينند اين پول‌ها با چه هدفي خلق شده است.

وي با اشاره به سخنان وزير کشور مبني بر اينکه برخي پول‌هاي کثيف در حال ورود به انتخابات کشور است، افزود: بخشي از همين پول‌ها در انتخابات اتاق بازرگاني هزينه مي‌شود و بايد پرسيد، آنهايي که براي ورود به اتاق، هزينه‌هاي ميلياردي مي‌کنند، چه منافعي را پس از آن خواهند داشت.

حريري با تأکيد بر اينکه فضاي اتاق بازرگاني براي ايجاد اقتصاد آزاد، رقابتي و شفاف بايد تغيير کند، افزود: اکنون اين فضا انحصاري است و رئيس‌محور است و هيأت نمايندگان هيچ تأثيري در تصميم‌گيري‌هاي اتاق بازرگاني نداشته و تنها ماهانه دو ساعت در يک جلسه نمادين حضور مي‌يابند، در حالي که نمايندگان مجلس هريک رأي تأثيرگذاري دارند و اينکه مي‌گويند اتاق، پارلمان بخش خصوصي است، جمله‌ کليشه‌اي بيش نيست.

مرتضي حاجي‌بابا نيز به اين نکته اشاره کرد که، معتقديم هر فردي خارج از اتاق بازرگاني مي‌تواند هر گرايشي داشته باشد، اما متأسفانه در بين کانديداهاي اين دوره شاهد ورود افراد سياسي هستيم که حرکات سياسي هم انجام مي‌دهند.

وي افزود: مشکل اقتصاد ما هم آن است که همواره سياست در اقتصاد دخالت کرده است و شايد سياسي‌ترين اقتصاد جهان را داريم که دارد پايه‌هاي اقتصاد را مي‌جود و از بين مي‌برد و معتقديم اتاق سياسي، اتاق بخشي خصوصي نخواهد بود.

عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران تصريح کرد: نمي‌دانيم دم خروس را باور کنيم يا قسم آقايان را، از آن طرف مي‌گويند بخش خصوصي به ميدان بيايد و از طرفي ديگر، دولتي‌ها مهره‌چيني مي‌کنند، که اين دو با هم تناقض دارد.

به گزارش فارس، نشست خبري عسگراولادي که براي انتخابات اتاق بازرگاني فهرستي 21 نفره ارائه کرده که به زعم خودش، جمعي از بخش خصوصي خالص هستند، همزمان با سالروز تولد او در 82 سالگي برگزار شد که کيک تولد نيز بخشي از برنامه خبري وي بود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر