صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نگاهی اجمالی به وظایف مغفول مانده شورای عالی کار

شورای بی یال و دم و اشکم!

صرفنظر شورای عالی کار از ابزارهای نظارتی منجر به پایمال شدن حقوق کارگران می شود

نباید فراموش کرد که کارفرمایان و دولت، به عنوان دو ضلع قدرتمند این شورا، مواضع خود را نسبت به اجرای آیین‌نامه‌ها اجرایی می‌کنند و با استفاده از اهرم‌های مالی و ... قادرند از آسیب‌هایی که تدوین آیین‌نامه‌ها بر آن‌ها وارد می‌کنند، به نحو چشمگیری بکاهند، اما کارگران فاقد چنین ابزاری هستند. به دیگر سخن مهمترین آسیب فقدان حق نظارت در شورای عالی کار مربوط به کارگران است.

کد خبر: 1424

جواد نوائیان رودسری / واقعیت آن است که وظایف شورای عالی کار، با وجود شهرت فراوانش، برای کارگران و کارفرمایان چندان شناخته شده نیست. باور عمومی درباره وظیفه شورای عالی کار، معمولاً به نقش این شورا در تعیین حداقل دستمزد کارگران معطوف است؛ حداقل دستمزدی که اسفندماه هرسال، برای سال بعد تعیین می‌شود. با این حال نقش قانونی شواری عالی کار فراتر از تعیین دستمزد سالانه است. این شورا نقطه طلاقی سه رأس مثلث کارگر، کارفرما و دولت است؛ سه گروهی که مبنای روابط کار در کشور بر اساس ارتباط میان آن‌ها شکل گرفته و تعریف می‌شود.

فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به «شورای عالی کار» اختصاص داده‌ شده‌است. در بخشی از مادة ۱۶۷ قانون کار می‌خوانیم: «وظیفة شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین به عهده آن واگذرا شده‌است.» بنابراین برای پی بردن به وظایف «شورای عالی کار»، باید وظایف این شورا در قانون کار را مورد بررسی قرار دهیم. نکته مهمی که از این بررسی اجمالی حاصل می‌شود آن است که شورای عالی کار با وجود دارا بودن وظایف متعدد در حوزه انشای آیین‌نامه‌ها و …، فاقد نقش نظارتی است. به عبارت بهتر شواری عالی‌ کار به عنوان مصدر صدور بسیاری از دستورالعمل‌ها، قادر نیست نسبت به عدم اجرای آن‌ها اقدامی انجام دهد. این مسئله برای مهمترین نهاد تصمیم‌گیری روابط کار کشور کمی عجیب و تأسف‌آور است.

نباید فراموش کرد که کارفرمایان و دولت، به عنوان دو ضلع قدرتمند این شورا، مواضع خود را نسبت به اجرای آیین‌نامه‌ها اجرایی می‌کنند و با استفاده از اهرم‌های مالی و … قادرند از آسیب‌هایی که تدوین آیین‌نامه‌ها بر آن‌ها وارد می‌کنند، به نحو چشمگیری بکاهند، اما کارگران فاقد چنین ابزاری هستند. به دیگر سخن مهمترین آسیب فقدان حق نظارت در شورای عالی کار مربوط به کارگران است. با این وجود به نظر نمی‌رسد در تغییرات احتمالی آینده چنین نقشی برای شورای عالی کار و در حقیقت کارگران پیش‌بینی شود. آنچه در پی می‌آید خلاصه ای از وظایف شورای عالی کار است؛ وظایفی که قانون برعهده این شورا گذاشته است.

.

جدول-وظایف-شورای-کار

رصد

نظرات بینندگان

ارسال نظر