صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

عکس: توقف برخی از ایرانیها در دهه 60!

اکثر شهرهای استان سیستان و بلوچستان برای تامین سوخت زمستانی همچنان از طریق کوپن و خرید نفت ادامه دارد.

کد خبر: 11231

زمان/اکثر شهرهای استان سیستان و بلوچستان برای تامین سوخت زمستانی همچنان از طریق کوپن و خرید نفت ادامه دارد.

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

توقف در دهه 60 ؛ اینجا هنوز نفت می فروشند

نظرات بینندگان

ارسال نظر