صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

انضباط مالي دولت يازدهم و کاهش 20درصدي تورم

مرکز آمار ايران در تازه ترين گزارش تورم، نرخ تورم شهري کشور در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال 93 را اعلام کرده است.

کد خبر: 10873

اعتدال/ مطلبي که مي خوانيد در اعتدال منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
مرکز آمار ايران در تازه ترين گزارش تورم، نرخ تورم شهري کشور در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال 93 را اعلام کرده است.
طبق اين گزارش نرخ تورم دي ماه سال جاري 15.8 درصد است که نسبت به همين مدت در آذرماه امسال 1 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

همان طور که در نمودار مشاهده مي گردد نرخ تورم طي ماه هاي تير 89 تا دي 90 به شدت افزايش يافته و از 7.8 درصد به 26.48 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که طي يک دوره کوتاه مدت از دي ماه سال 90 تا شهريورماه سال 91، تورم مقداري کاهش يافته و از شدت افزايش بي رويه قيمت ها اندکي کاسته شده است.

اما بار ديگر به مدت يک سال تورم با شيب بسيار تند به روند افزايشي بازگشته و در بالاترين مقدار خود در شهريور و مهرماه 92 به بيش از 36 درصد نيز رسيده است. جالب اينکه روند افزايش تورم و رشد بي رويه قيمت ها در ماه هاي پاياني دولت دهم نسبت به ماه هاي قبل از آن افزايش بي سابقه اي را نشان مي دهد.

بسياري از کارشناسان افزايش لجام گسيخته تورم و قيمت کالاها در دولت دهم را ناشي از افزايش نقدينگي سرگردان و غير مولد، عدم پاي بندي دولت قبل به انضباط پولي و مالي و هم چنين عدم استقلال بانک مرکزي از دولت در سياست هاي مخرب پولي و مالي مي دانند. به همان اندازه که افزايش نقدينگي در مسير توليد مي تواند مفيد واقع گردد، افزايش نقدينگي غيرمولد مي تواند مخرب باشد. در حالي رشد اقتصادي منفي ايران در سال هاي گذشته نشان مي دهد نقدينگي جذب توليد نگرديده و در فعاليت هاي سوداگرانه و معاملات غيرمولد مصرف گرديده است. از اين رو تورم از تير 89 تا مهر 93 به شدت افزايش يافته، ضمن اينکه رکود نيز اقتصاد ايران را در نورديده است.

اما روند حرکت تورم در دولت يازدهم به کلي تغيير کرده است. در حالي که در پي سياست هاي نابخردانه در دولت دهم تورم از 8 درصد به 36 درصد رسيده است، دولت يازدهم توانسته است با افزايش انضباط مالي، نرخ تورم را از 36 درصد به 15 درصد کاهش دهد. همانطور که در نمودار نيز نشان داده شده است، پس از مهرماه سال گذشته نرخ تورم در اقتصاد ايران روند کاهشي به خود گرفته است و اين روند کاهشي تا دي ماه سال جاري نيز ادامه داشته است.

البته بايد توجه داشت که کاهش نرخ تورم به معناي کاهش قيمت هاي نيست، بلکه نشان دهنده کاهش در سرعت افزايش قيمت هاست. در واقع با روي کار آمدن دولت يازدهم در مرداد 92 و با درنظر گرفتن زمان مورد نياز براي اجراي سياست هاي اقتصادي خود، ميزان افزايش قيمت کالاها در اين دولت رو به کاهش است. از اين رو مي توان گفت که سياست هاي پولي و مالي دولت در راستاي کاهش تورم و جلوگيري از افزايش لجام گسيخته قيمت کالاها طي ماه هاي گذشته مفيد بوده و از افزايش بيش از پيش تورم ممانعت به عمل آورده است. اين در حالي است که افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي توانست تورم را بار ديگر با روندي صعودي مواجه سازد، اما عملکرد قابل دفاع تيم اقتصادي دولت يازدهم روند افزايش قيمت ها را با کاهش مواجه ساخته است. امري که با اندک تاملي در بررسي قيمت کالاهاي مختلف در بازار و جامعه به خوبي قابل لمس و مشاهده است.

گرچه دولت يازدهم توانسته است با تدابير ويژه خويش نرخ تورم را با کاهش مواجه ساخته و قدرت خريد مردم را افزايش دهد، اما بايد توجه داشت که کاهش بيشتر تورم امري بسيار دشوارتر و لازمه آن اتخاذ تدابير پيچيده تري است. امري که فرهاد نيلي رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي نيز بر آن تاکيد کرده و عقيده دارد کاهش تورم به هسته سخت رسيده است و کاهش بيشتر تورم نيازمند مديريتي خاص در امور بانکي و اقتصادي کشور است.

از سوي ديگر بايد اين نکته را نيز اذعان داشت که فشار زياد براي کاهش تورم و غافل شدن از تبعات رکودي آن مي تواند اقتصاد تازه بيدار شده ايران را بار ديگر به خوابي عميق بفرستد. با توجه کاهش شديد قيمت نفت و احتمال کسري بودجه در سال آينده، اين نگراني در کارشناسان اقتصادي به وجود آمده که با دولت با اجراي سياست هاي انقباضي بر کاهش تورم تاکيد کرده و باعث شود اقتصاد کشور به رکود اقتصادي دچار گردد. ضمن اينکه افزايش نرخ بيکاري در پاييز امسال نسبت به تابستان سال جاري و حتي پاييز سال 92 اين شائبه را تقويت نموده است.

با اين حال آن چه مشخص است اينکه تيم اقتصادي دولت يازدهم توانسته است در سايه افزايش انضباط مالي و پولي و اجراي سياست هاي صحيح اقتصادي در راستاي کاهش تورم گام بردارد. اتفاقي که دست يابي به آن و به تبع آن عدم کاهش قدرت خريد مردم دستاوردي بزرگ براي تيم اقتصادي دولت يازدهم به حساب مي آيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر