صفحه نخست >> ازدواج تعداد نظرات: 0

خمس هديه به همسر

خراسان/ بنا به فتواي بسياري از فقها هديه خمس ندارد و جزو مستثنيات دين به شمار مي رود. حال اگر کسي بخش قابل توجهي از درآمد خود را به همسرش هديه داد آيا اين هديه هم خمس ندارد؟ حضرت آيت ا...خامنه اي در استفتايي به اين سوال پاسخ داده اند: سوال: آيا جايز است که انسان مالى را قبل از گذشت سال بر آن، به همسرش هديه دهد، با آن که مى داند وى آن مال را براى خريد خانه در آينده و يا مخارج ضرورى، ذخيره خواهد کرد؟ جواب: اين کار جايز است و مالى که به همسرتان بخشيده ايد، اگر به مقدارى باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صورى و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

کد خبر: 7283

خراسان/ بنا به فتواي بسياري از فقها هديه خمس ندارد و جزو مستثنيات دين به شمار مي رود. حال اگر کسي بخش قابل توجهي از درآمد خود را به همسرش هديه داد آيا اين هديه هم خمس ندارد؟ حضرت آيت ا...خامنه اي در استفتايي به اين سوال پاسخ داده اند:
سوال: آيا جايز است که انسان مالى را قبل از گذشت سال بر آن، به همسرش هديه دهد، با آن که مى داند وى آن مال را براى خريد خانه در آينده و يا مخارج ضرورى، ذخيره خواهد کرد؟
جواب: اين کار جايز است و مالى که به همسرتان بخشيده ايد، اگر به مقدارى باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صورى و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر