صفحه نخست >> ازدواج تعداد نظرات: 0

عشق و مهريه چه نسبتي با هم دارند؟

روان‌پزشک و عضو هيات علمي دانشگاه ماهيدول تايلند مي گويد: عشق تمايل شديد براي يکي شدن با ديگري است. ميل و هيجاني دروني است که آن را بدون هيچ قاعده و آداب و ترتيبي تجربه مي‌کنيم. گاهي احساس مي‌کنيم بودن و ماندن کنار ديگري برايمان لذت‌بخش است و همين برايمان کافي است و چيز ديگري نمي‌خواهيم، اما اين همه داستان نيست

کد خبر: 713

هفته نامه سلامت/ روان‌پزشک و عضو هيات علمي دانشگاه ماهيدول تايلند مي گويد:
عشق تمايل شديد براي يکي شدن با ديگري است. ميل و هيجاني دروني است که آن را بدون هيچ قاعده و آداب و ترتيبي تجربه مي‌کنيم. گاهي احساس مي‌کنيم بودن و ماندن کنار ديگري برايمان لذت‌بخش است و همين برايمان کافي است و چيز ديگري نمي‌خواهيم، اما اين همه داستان نيست.عشق هيچ‌وقت در واقعيت به تنهايي کافي نبوده است. گويي چيزي کم دارد. عشق به تنهايي با احساس اضطراب و بيم جدايي همراه است. عشق براي امنيت به قول و قرار نياز دارد؛ آن هم قول و قرار مادي و ثبت‌شده، نه فقط حرف روي هوا.مي‌دانم که عجيب است. اگر هم واقعيت داشته باشد، انگار دوست نداريم به روي خودمان بياوريم و آن را بپذيريم. مي‌خواهيم فرياد بکشيم که عشق شورانگيز را با قول و قرار مادي چه کار است؟ اما همان وقت که مي‌آييم اين اعتراض را فرياد کنيم، در گوشه‌اي پنهاني از وجودمان حس مي‌کنيم که انگار اشتباه مي‌کنيم. مي‌دانيم که اگر بخواهيم در عشق احساس امنيت کنيم، بايد با تعهد همراه باشد. تعهد هم وقتي قابل‌قبول است که مادي و قانوني باشد. اين داستان گره خوردن عشق شورانگيز با تعهد مادي داستان عجيبي است اما واقعيت دارد. از ديدگاه تاريخي در ازدواج همه فرهنگ‌ها و همه زمان‌ها هميشه چيزي به نام نشان و حلقه وجود داشته است. اين حلقه هم هيچ‌وقت ارزان نبوده و هميشه ارزش مادي قابل‌توجهي داشته است. از نظر روان‌شناسي، انسان‌ها نسبت به چيزي که روي آن هزينه کرده‌اند، سوگيري پيدا مي‌کنند و نمي‌خواهند به اين راحتي آن را از دست بدهند. هر چقدر زن و مرد روي رابطه‌شان سرمايه‌گذاري‌هاي مادي و غيرمادي بيشتري کرده باشند، کمتر به فکر هوس بازي مي‌افتند و رابطه‌شان با دوام‌تر است.
تعهدات مالي همسران در کشورها و فرهنگ‌هاي مختلف
عشق وقتي به ازدواج مي‌انجامد ديگر تنها يک رابطه پرشور هيجاني نيست. هرچند از عشق خالي نيست اما در عين حال به يک قرارداد اجتماعي تبديل مي‌شود و مانند هر قرارداد ديگر، شرايط و ضوابطي دارد، وظايف و تعهداتي ايجاد مي‌کند و البته نياز به التزامات مالي هم دارد. در بعضي فرهنگ‌ها مانند تايلند و آفريقاي جنوبي اين پول را داماد به پدر عروس مي‌دهد و در جامعه ما به‌عنوان مهريه به خود عروس داده مي‌شود و در کشورهاي غربي شامل تعهد تقسيم اموال و همچنين حمايت اقتصادي همسر پس از طلاق مي‌شود. اين حمايت که به آن «اليمني» مي‌گويند، وظيفه فرد ثروتمندتر است و لازم است تا مدتي پس از جدايي، فرد ديگر را از نظر اقتصادي تامين کند. ممکن است فرد ثروتمندتر مرد يا زن باشد. هرکدام که ثروتمندترند بايد آن ديگري را تامين کنند. در آمريکا مدتي که قانون براي اين حمايت تعيين کرده، در ايالت‌هاي مختلف متفاوت است. در بعضي ايالت‌ها تا زمان ازدواج مجدد ديگري است يا به اندازه مدت زماني که ازدواج طول کشيده يا نيمي‌ از زمان ازدواج يا شرايط ديگر؛ اما به هر حال «اليمني» تعهدي مالي است که در صورت طلاق اجرا مي‌شود.
مهريه‌ها مهر نمي‌آورند!
از آنچه تاکنون گفتيم، مي‌توان نتيجه گرفت که نفس عمل يعني گره خوردن احساس شورانگيز عاشقانه با سکه و پول هميشه و در همه فرهنگ‌ها بوده و عموميت داشته است اما گاهي يک شيوه سازگارانه از مسير خودش منحرف و به ضد خود تبديل مي‌شود.دقيقا همين داستان براي مهريه در جامعه ما پيش آمده است. مهريه‌هاي سنگين نگاه ابزاري و کالايي به زن را در جامعه تقويت مي‌کند و از طرف ديگر مردان را در تنگناهاي اقتصادي قرار مي‌دهد و از همه مهم‌تر تهديدي جدي براي پايه‌هاي خانواده است. اينکه زنان طلب مهريه سنگين مي‌کنند و در بسياري از وقت‌ها احساس مسئوليتي در هزينه‌هاي زندگي ندارند و از طرف ديگر تمام آزادي‌هاي امروزين را هم انتظار دارند، به معناي گير کردن بين دنياي سنتي و مدرن است. هر حقي مستلزم مسئوليت است. اگر زنان مي‌خواهند حقوق از دست رفته‌شان را دوباره به دست آورند، بايد بپذيرند که در قبال اين حق مسئوليت‌هاي جديدي هم پيدا مي‌کنند. ديگر نمي‌توانند مانند يک زن سنتي همه هزينه‌هاي زندگي را به دوش مرد بيندازند و از طرفي طلب مهريه سنگين هم بکنند. نمي‌شود هم خدا را خواست هم خرما را. درست است که عشق به تعهد مادي نياز دارد اما به هيچ روي نبايد از وضع متعادل خارج شود. وضعيت کنوني آتشي است که دودش در چشم همه مي‌رود. هم به ضرر زن است هم مرد و هم احتمالا فرزنداني که در يک رابطه نامناسب قرباني مي‌شوند. وقتي از مسير تعادل خارج شويم، ديگر مهم نيست هدف اصلي مسير چه بوده، مهم اين است که ما از آن خارج شده‌ايم و اگر هدفي را هم دنبال مي‌کرده‌ايم، به ضد آن تبديل شده است. مهريه‌هاي سنگين نه افتخاري براي عروس و خانواده‌اش هستند، نه نقش پيشگيري‌کننده از آسيب‌هاي خانوادگي را دارند. مهريه‌هاي سنگين فقط به‌عنوان نشانه‌اي از انحطاط فرهنگي و رويکرد تجاري به زن نقش آسيب‌رسان دارند. درباره مسائل مالي چه پيش از ازدواج و چه پس از آن بايد مانند هر چيز ديگر با شفافيت و صراحت صحبت کرد. خطر هميشه در صحبت نکردن و شفاف نبودن است. فکر نکنيد عشق پاک را نبايد با صحبت‌هاي مالي آلوده کرد. هيچ عشق پاکي با صحبت‌هاي مالي آلوده نمي‌شود. عشق به صحبت نياز دارد. صحبت درباره همه‌چيز، از جمله يکي از مهم‌ترين مسائل يعني سکه‌ها.
سيداسدا... جولايي، رئيس ستاد ديه:ايران 2 هزار و 44 زنداني مهريه دارد
سيداسدا... جولايي، رئيس ستاد ديه، چندي پيش در يک نشست خبري آماري از محکومان مالي کشور ارائه کرد. او در بخشي از صحبت‌هايش که در خبرگزاري فارس منتشر شد، اظهار کرد: «بايد خانواده‌ها فرهنگ و ديدگاه خود را در امر ازدواج فرزندانشان تغيير دهند چراکه به هيچ‌وجه شايسته نيست با عبارت «مهريه را کي داده و کي گرفته» يک عمر جوان خودمان را بدبخت کنيم. جوانان و خانواده‌ها بايد با توجه به توان مالي و جيب خود مهريه در نظر بگيرند چراکه مهريه عندالمطالبه است و هر زمان زن اراده کند مي‌تواند آن را دريافت کند.» وي لزوم پرهيز از چشم و هم‌چشمي را در اين زمينه يادآور شد و افزود: «نبايد مهريه به‌عنوان عامل فخر يا خودنمايي خانواده‌ها قرار گيرد. بهتر است آگاهانه و از روي تعقل در اين زمينه تصميم‌گيري کرد و جلوي برخي اقدامات و عواقب نامطلوب مهريه‌هاي سنگين که گاهي حتي شنيده مي‌شود از هزار و ?? هزار نيز بيشتر مي‌شود، گرفته شود.»
جولايي با بيان اينکه کارهاي خوبي به همت ستاد ديه انجام شده و در سايه استمرار آموزش‌ها جرايم غيرعمد به شدت کاهش يافته است،‌ افزود: «با پرداخت بدهي محکومان جرايم غيرعمد ناشي از ديه حوادث رانندگي، حوادث کارگاهي، شبه‌عمد يا غيرعمد، محکومان مالي، نفقه و مهريه سعي مي‌کنيم زندانيان را آزاد کنيم.» وي بيان کرد: «بابت محکومان مالي مهريه نگراني‌هايي داريم چراکه در حال حاضر ? هزار و ?? نفر زنداني مهريه در کشور وجود دارد که مبالغ پرداختي‌ آنها بسيار سنگين است در حالي که با مراقبت و جديت مي‌توانستيم بهتر از اين عمل کنيم و اجازه ندهيم جوانان ما به زندان بيفتند.»

نظرات بینندگان

ارسال نظر