صفحه نخست >> ازدواج تعداد نظرات: 0

آداب و رسوم کلي مراسم بله برون

اين مراسم کمي از خواستگاري مفصل تر است و معمولاً به فاصله چند روز بعد از آن برگزار مي شود. ميزبان اين مراسم مثل خواستگاري، خانواده عروس است. با اين تفاوت که فک و فاميل عروس و داماد، تعداد بيشتري از بستگان شان را به اين مراسم دعوت مي کنند در ضمن توي اين مراسم، قول و قرارهاي نهايي برنامه عقد و عروسي گذاشته مي شود.

کد خبر: 4964

بيتوته/ اين مراسم کمي از خواستگاري مفصل تر است و معمولاً به فاصله چند روز بعد از آن برگزار مي شود. ميزبان اين مراسم مثل خواستگاري، خانواده عروس است. با اين تفاوت که فک و فاميل عروس و داماد، تعداد بيشتري از بستگان شان را به اين مراسم دعوت مي کنند در ضمن توي اين مراسم، قول و قرارهاي نهايي برنامه عقد و عروسي گذاشته مي شود.
اصولاً توي سنت ما ايراني ها نامزدي رسمي با بله بران شروع مي شود اما اين مراسم هم مثل بقيه دنگ و فنگ هاي ازدواج آداب و رسوم و نکته هايي دارد که بايد رعايت کنيد.
1.خريد گل و شيريني از طرف خانواده داماد، براي حضور در اين مراسم ضروري است. حتي بعضي خانواده ها رسم دارند که يک انگشتر به عنوان «نشان» براي عروس مي آورند.
2.توي اين مراسم درباره ميزان مهريه، شير بها، وضعيت شغل داماد، مسکن و تاريخ عقد و عروسي و جزييات اين برنامه ها بحث خواهد شد. از قبل خودتان را آماده کنيد.
3.خوب نيست که پدر و مادرتان يک چيز بگويند و شما يک چيز ديگر. قبل از اين که مراسم شروع شود، حرف تان را با بزرگ تر ها يکي کنيد.
4.براي تاريخ عقد و عروسي، يک زمان بندي داشته باشيد. ماه هاي عزا و مناسبت هاي ديني را در نظر بگيريد. سعي کنيد همه برنامه ها را در همين شب قطعي کنيد؛ اين که دوست داريد مراسم تان چگونه باشد مهمان ها چه کساني باشند پذيرايي چه طور باشد تقسيم کار هم مال شب بله بران است طبيعتاً يک قسمت کار را خانواده عروس بايد انجام بدهند و يک قسمت ديگر را خانواده داماد. راجع به جزييات اين کارها صحبت کنيد تا بعداً خداي نکرده همه چيز قاطي نشود.
5.جواب هاي شما به سوال هاي خانواده مقابل، معيار تصميم گيري آن ها است. پس دروغ نگوييد «نمي توانم » راست خيلي بهتر از « مي توانم» خالي بندي است.
6.تمام قول و قرارهاي بله بران شفاهي است و اگر فردا روز کسي زير قولش زد، غير از شاکي شدن کار ديگري نمي توانيد بکنيد. بنابراين بهترين کار اين است که تمام قول و قرارها را سر عقد رسمي و محکم کنيد.
جواب هاي شما به سوال هاي خانواده مقابل، معيار تصميم گيري آن ها است. پس دروغ نگوييد «نمي توانم » راست خيلي بهتر از « مي توانم» خالي بندي است
7.مهريه مهم ترين مساله اي است که در شب بله بردان در باره اش حرف زده مي شود. قول الکي ندهيد اول به تعداد سکه ها فکر کنيد، و سپس قيمت آن ها را توي ذهن تان محاسبه کنيد يا يک ضرب و تقسيم مي شود فهميد که پيشنهاد خانواده عروس در باره مهريه در قد و قواره داماد هست يا نه. گول «کي داده کي گرفته» را نخوريد، به عندالمطالبه بودنش فکر کنيد!
8.تعداد مهمان هاي بله بران از خواستگاري بيشتر است ولي اين دليل نمي شود که برنامه را زيادي رسمي کنيد يک پذيرايي ساده شامل ميوه و شيريني و چاي، کافي است.
9.بچه؟ توي اين برنامه بچه نداريم. آنها را نگه داريد براي عقد و عروسي. بهتر هم است هي مدام توي دست و پا نيستند. شلوغ پلوغ هم نمي شود. همه چيز آرام تر و بي سر و صداتر برگزار خواهد شد.
10.رسم و رسوم چيز دست و پاگيري است. اما گاهي وقت ها هم نمي شود از کنارش به سادگي گذشت هر خانواده اي براي خودش آداب و رسومي دارد که شما مجبوريد آنها را رعايت کنيد. پس لابه لاي حرف هاي بله بران درباره رسومات هم حرف بزنيد خيلي از خانواده ها دوست دارند مراسم نامزدي، عقد و عروسي بلافاصله بعد از بله بران برگزار شود. اما بعضي ها طرفدار يک دوره نامزدي نسبتاً طولاني هستند. اين فقط يک نمونه بود درباره همه جرياناتي که از اين به بعد پيش رو داريد اين اتفاقات ممکن است بيفتد پس تا مي توانيد از رسم و رسومات بپرسيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر